spansk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

Szanowny Panie,
Distinguido Señor:
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Szanowna Pani,
Distinguida Señora:
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Szanowni Państwo,
Distinguidos Señores:
Formel, modtager navn og køn ukendt
Szanowni Państwo,
Apreciados Señores:
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Szanowni Państwo,
A quien pueda interesar
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Szanowny Panie,
Apreciado Sr. Pérez:
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Szanowna Pani,
Apreciada Sra. Pérez:
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Szanowna Pani,
Apreciada Srta. Pérez:
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Szanowna Pani,
Apreciada Sra. Pérez:
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
Szanowny Panie,
Estimado Sr. Pérez:
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Standard formular til at søge et job
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Quisiera postularme para el puesto de...
Standard formular til at søge et job
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Moje mocne strony to ...
Mis puntos fuertes son...
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Mi área de conocimiento es...
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Mi lengua materna es..., pero también hablo...
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Tengo un manejo excelente de...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Manejo el... en un contexto de trabajo.
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
Biegle posługuję się programem/programami...
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Excelentes habilidades de comunicación
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
Rozumowanie dedukcyjne
Razonamiento deductivo
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
Logiczne myślenie
Razonamiento lógico
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
Zdolności analityczne
Capacidad de análisis
Evnen til at opgøre ting i detaljer
Zdolności interpersonalne
Buena comunicación interpersonal
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
Zdolności negocjacyjne
Aptitudes de negociación
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
Umiejętność prezentacji
Habilidad para hablar en público
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Encontrará mi currículo adjunto.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
Referencje na żądanie.
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
Referencje na żądanie od ...
Las referencias pueden ser solicitadas a...
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
Z wyrazami szacunku,
Se despide cordialmente,
Formel, modtager navn ukendt
Z wyrazami szacunku,
Atentamente,
Formel, meget brugt, modtager kendt
Z poważaniem,
Respetuosamente,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Pozdrawiam,
Saludos,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne