dansk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Kære Hr.,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Kære Fru.,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Kære Hr./Fru.,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Kære Hr./Fru.,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
A quem possa interessar,
Til hvem dette ankommer,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Kære Hr. Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Kære Fru. Smith,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Kære Frk. Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Kære Fr. Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Kære John Smith,
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi anunciado em /no /na... em...
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
Venho, por meio desta, candidatar-me à posição anunciada, como...
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Standard formular til at søge et job
Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
Jeg ville søge stillingen som...
Standard formular til at søge et job
Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ...
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

Estou particularmente interessado neste trabalho /cargo, como...
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a fim de ...
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Meus pontos fortes são...
Mine styrker er...
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando melhorar neste(s) aspecto(s).
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive ...
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
Minhas qualificações/ competências profissionais parecem estar de acordo com as necessidades da sua empresa.
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei / estendi / meu conhecimento em...
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Minha área de especialização é .../ Sou especializado(a) em...
Mit ekspertområde er...
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me extremamente competente em ...
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto, adequado para as demandas do trabalho como ....
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho, mesmo sob pressão.
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os meus interesses com esta colocação.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos, trabalhando em /no /na...(nome da empresa).
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Como pode ser observado no meu currículo anexo, a minha experiência e qualificações correspondem aos requisitos desta posição.
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
Minha posição atual como...de /do /da..., me proporcionou a oportunidade de trabalhar em um ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir prazos.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
Além de minhas responsabilidades como ..., eu também desenvolvi habilidades/competências em....
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

Minha primeira língua é ..., mas também falo ...
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
Eu falo... com fluência.
Sou fluente em...
Jeg råder fremragende over...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
Eu tenho conhecimento intermediário de...
Jeg har en fungerende viden om...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
Jeg har... års erfaring indenfor...
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
Eu tenho experiência em /com ...
Jeg er en erfaren bruger af...
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
Eu acredito ter a combinação adequada de ... e ....
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
Excelente habilidade de comunicação
Fremragende kommunikations evner
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
Raciocínio dedutivo
Deduktiv argumentation
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
Pensamento lógico
Logisk tænkning
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
Habilidades analíticas
Analytiske evner
Evnen til at opgøre ting i detaljer
Bom relacionamento interpessoal
Gode interpersonel evner
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
Habilidades de negociação
Forhandlings evner
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
Habilidades de comunicação
Præsentations evner
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

Estou muito motivado e anseio pelo trabalho diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um excelente desafio.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais detalhes sobre a vaga pessoalmente.
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
Eu posso fornecer referências, se necessário.
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
Referências podem ser solicitadas à /ao...
Referencer kan rekvieres fra...
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
Estou disponível para entrevista em ..
Jeg er ledig til et interview den...
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre em contato comigo via ...
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
Cordialmente,
Med venlig hilsen
Formel, modtager navn ukendt
Atenciosamente,
Med venlig hilsen
Formel, meget brugt, modtager kendt
Com elevada estima,
Med respekt,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Lembranças,
Med venlig hilsen
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne