tjekkisk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Vážený pane,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Vážená paní,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Vážený pane / Vážená paní,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Dobrý den,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
A quem possa interessar,
Všem zainteresovaným stranám,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Vážený pane Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Vážená paní Smithová,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Vážená slečno Smithová,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Vážená paní Smithová,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Milý Johne Smith,
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi anunciado em /no /na... em...
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
Venho, por meio desta, candidatar-me à posição anunciada, como...
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Standard formular til at søge et job
Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Standard formular til at søge et job
Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ...
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

Estou particularmente interessado neste trabalho /cargo, como...
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a fim de ...
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Meus pontos fortes são...
Moje silné stránky jsou...
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando melhorar neste(s) aspecto(s).
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive ...
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
Minhas qualificações/ competências profissionais parecem estar de acordo com as necessidades da sua empresa.
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei / estendi / meu conhecimento em...
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Minha área de especialização é .../ Sou especializado(a) em...
Moje oblast odborných znalostí je...
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me extremamente competente em ...
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto, adequado para as demandas do trabalho como ....
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho, mesmo sob pressão.
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os meus interesses com esta colocação.
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos, trabalhando em /no /na...(nome da empresa).
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Como pode ser observado no meu currículo anexo, a minha experiência e qualificações correspondem aos requisitos desta posição.
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
Minha posição atual como...de /do /da..., me proporcionou a oportunidade de trabalhar em um ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir prazos.
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
Além de minhas responsabilidades como ..., eu também desenvolvi habilidades/competências em....
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

Minha primeira língua é ..., mas também falo ...
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
Eu falo... com fluência.
Sou fluente em...
Mám výbornou znalost...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
Eu tenho conhecimento intermediário de...
Mám znalost...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
Eu tenho experiência em /com ...
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
Eu acredito ter a combinação adequada de ... e ....
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
Excelente habilidade de comunicação
Výborné komunikační schopnosti
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
Raciocínio dedutivo
Dedukce
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
Pensamento lógico
Logické myšlení
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
Habilidades analíticas
Analytické schopnosti
Evnen til at opgøre ting i detaljer
Bom relacionamento interpessoal
Dobré interpersonální schopnosti
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
Habilidades de negociação
Vyjednávací schopnosti
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
Habilidades de comunicação
Prezentační dovednosti
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

Estou muito motivado e anseio pelo trabalho diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um excelente desafio.
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais detalhes sobre a vaga pessoalmente.
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
Můj životopis naleznete v příloze.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
Eu posso fornecer referências, se necessário.
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
Referências podem ser solicitadas à /ao...
Ohledně referencí se obraťte na...
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
Estou disponível para entrevista em ..
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre em contato comigo via ...
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
Cordialmente,
S pozdravem,
Formel, modtager navn ukendt
Atenciosamente,
S pozdravem,
Formel, meget brugt, modtager kendt
Com elevada estima,
S úctou,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Lembranças,
Se srdečným pozdravem,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne