dansk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

Stimate Domn,
Kære Hr.,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Stimată Doamnă,
Kære Fru.,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Stimate Domn/Doamnă,
Kære Hr./Fru.,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Stimați Domni,
Kære Hr./Fru.,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
În atenția cui este interesat,
Til hvem dette ankommer,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Stimate Domnule Popescu,
Kære Hr. Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Stimată Doamnă Popescu,
Kære Fru. Smith,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Stimată Domnișoară Popescu,
Kære Frk. Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Stimată Doamnă Popescu,
Kære Fr. Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
Dragă Andrei Popescu,
Kære John Smith,
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Standard formular til at søge et job
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Jeg ville søge stillingen som...
Standard formular til at søge et job
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Punctele mele forte sunt...
Mine styrker er...
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Domeniul meu de bază este...
Mit ekspertområde er...
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
Stăpânesc foarte bine...
Jeg råder fremragende over...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
Cunosc la nivel mediu...
Jeg har en fungerende viden om...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
Am...ani de experienţă în domeniul...
Jeg har... års erfaring indenfor...
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
Sunt un utilizator experimentat de...
Jeg er en erfaren bruger af...
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
Abilităţi de comunicare excelente.
Fremragende kommunikations evner
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
Gândire deductivă.
Deduktiv argumentation
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
Gândire logică.
Logisk tænkning
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
Abilităţi analitice.
Analytiske evner
Evnen til at opgøre ting i detaljer
Abilităţi interpersonale bune.
Gode interpersonel evner
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
Abilităţi de negociere
Forhandlings evner
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
Abilităţi în adresarea către un public larg.
Præsentations evner
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
Referinţele pot fi solicitate de la...
Referencer kan rekvieres fra...
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Jeg er ledig til et interview den...
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
Cu stimă,
Med venlig hilsen
Formel, modtager navn ukendt
Cu sinceritate,
Med venlig hilsen
Formel, meget brugt, modtager kendt
Cu respect,
Med respekt,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Toate cele bune,
Med venlig hilsen
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne