japansk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

Stimate Domn,
拝啓
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Stimată Doamnă,
拝啓
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Stimate Domn/Doamnă,
拝啓
Formel, modtager navn og køn ukendt
Stimați Domni,
拝啓
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
În atenția cui este interesat,
関係者各位
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Stimate Domnule Popescu,
拝啓 
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Stimată Doamnă Popescu,
拝啓
・・・・様
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Stimată Domnișoară Popescu,
拝啓
・・・・様
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Stimată Doamnă Popescu,
拝啓
・・・・様
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
Dragă Andrei Popescu,
拝啓
・・・・様
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Standard formular til at søge et job
Aș dori să aplic pentru poziția de...
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Standard formular til at søge et job
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Punctele mele forte sunt...
私の強みは・・・・
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
・・・・することで貢献することができます。
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Domeniul meu de bază este...
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
Stăpânesc foarte bine...
・・・・語を話すことができます。
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
Cunosc la nivel mediu...
・・・・語の知識も持ち合わせています。
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
Am...ani de experienţă în domeniul...
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
Sunt un utilizator experimentat de...
・・・・を使いこなすことができます。
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
Abilităţi de comunicare excelente.
コミュニケーション能力
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
Gândire deductivă.
演繹的推理力
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
Gândire logică.
論理的思考能力
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
Abilităţi analitice.
分析能力
Evnen til at opgøre ting i detaljer
Abilităţi interpersonale bune.
対人能力
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
Abilităţi de negociere
交渉能力
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
Abilităţi în adresarea către un public larg.
プレゼンテーション能力
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
履歴書を同封いたしました。
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
Referinţele pot fi solicitate de la...
・・・・から推薦状を頂きました。
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
・・・・日なら伺うことができます。
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
Cu stimă,
敬具
Formel, modtager navn ukendt
Cu sinceritate,
敬具
Formel, meget brugt, modtager kendt
Cu respect,
敬具
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Toate cele bune,
敬具
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne