svensk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

Stimate Domn,
Bäste herrn,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Stimată Doamnă,
Bästa fru,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Stimate Domn/Doamnă,
Bästa herr eller fru,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Stimați Domni,
Bästa herrar,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
În atenția cui este interesat,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Stimate Domnule Popescu,
Bäste herr Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Stimată Doamnă Popescu,
Bästa fru Smith,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Stimată Domnișoară Popescu,
Bästa fröken Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Stimată Doamnă Popescu,
Bästa fru Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
Dragă Andrei Popescu,
Bäste John Smith,
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
Jag skriver gällande er annons på ...
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Standard formular til at søge et job
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Standard formular til at søge et job
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Punctele mele forte sunt...
Mina främsta styrkor är ...
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Domeniul meu de bază este...
Mitt kompetensområde är ...
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
Stăpânesc foarte bine...
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
Cunosc la nivel mediu...
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
Am...ani de experienţă în domeniul...
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
Sunt un utilizator experimentat de...
Jag är en erfaren användare av ...
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
Abilităţi de comunicare excelente.
Utmärkt kommunikationsförmåga
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
Gândire deductivă.
God slutledningsförmåga
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
Gândire logică.
Logiskt tänkande
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
Abilităţi analitice.
Analytisk förmåga
Evnen til at opgøre ting i detaljer
Abilităţi interpersonale bune.
Bra samarbetsförmåga
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
Abilităţi de negociere
Bra förhandlingsteknik
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
Abilităţi în adresarea către un public larg.
Bra presentationsteknik
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
Referinţele pot fi solicitate de la...
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
Cu stimă,
Med vänlig hälsning,
Formel, modtager navn ukendt
Cu sinceritate,
Med vänliga hälsningar,
Formel, meget brugt, modtager kendt
Cu respect,
Vördsamt,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Toate cele bune,
Vänliga hälsningar,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne