dansk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

Уважаемый г-н ...
Kære Hr.,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Уважаемая госпожа...
Kære Fru.,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Уважаемые...
Kære Hr./Fru.,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Уважаемые...
Kære Hr./Fru.,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Уважаемые...
Til hvem dette ankommer,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Уважаемый г-н Смидт
Kære Hr. Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Уважаемая г-жа Смидт
Kære Fru. Smith,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Уважаемая г-жа Смидт
Kære Frk. Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Уважаемая г-жа Смидт
Kære Fr. Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
Уважаемый...
Kære John Smith,
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
Я нашел ваше обявление в... ... числа
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Standard formular til at søge et job
Прошу принять меня на должность...
Jeg ville søge stillingen som...
Standard formular til at søge et job
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Мои сильные стороны:...
Mine styrker er...
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Я специализируюсь на...
Mit ekspertområde er...
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
За время работы в ... я развил свои навыки...
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

Мой родной язык..., я также говорю по...
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
Я отлично владею...
Jeg råder fremragende over...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
Я свободно говорю по...
Jeg har en fungerende viden om...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Jeg har... års erfaring indenfor...
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
Я являюсь продвинутым пользователем...
Jeg er en erfaren bruger af...
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
Отличные коммуникативные навыки
Fremragende kommunikations evner
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
Логическая аргументация
Deduktiv argumentation
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
Логическое мышление
Logisk tænkning
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
Аналитические способности
Analytiske evner
Evnen til at opgøre ting i detaljer
Высокие личностные качества
Gode interpersonel evner
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
Переговорческие навыки
Forhandlings evner
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
Презентационные навыки
Præsentations evner
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Referencer kan rekvieres fra...
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
Я свободен...
Jeg er ledig til et interview den...
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
С уважением...
Med venlig hilsen
Formel, modtager navn ukendt
С уважением ваш...
Med venlig hilsen
Formel, meget brugt, modtager kendt
С уважением ваш...
Med respekt,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
С уважением...
Med venlig hilsen
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne