Græsk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

Уважаемый г-н ...
Αξιότιμε κύριε,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Уважаемая госпожа...
Αξιότιμη κυρία,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Уважаемые...
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Уважаемые...
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Уважаемые...
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Уважаемый г-н Смидт
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Уважаемая г-жа Смидт
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Уважаемая г-жа Смидт
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Уважаемая г-жа Смидт
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
Уважаемый...
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
Я нашел ваше обявление в... ... числа
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Standard formular til at søge et job
Прошу принять меня на должность...
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Standard formular til at søge et job
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Мои сильные стороны:...
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Я специализируюсь на...
Η ειδικότητά μου είναι...
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
За время работы в ... я развил свои навыки...
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

Мой родной язык..., я также говорю по...
Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
Я отлично владею...
Είμαι άριστος γνώστης της...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
Я свободно говорю по...
Έχω μια καλή γνώση της...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
Я являюсь продвинутым пользователем...
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
Отличные коммуникативные навыки
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
Логическая аргументация
Επαγωγική λογική
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
Логическое мышление
Λογική σκέψη
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
Аналитические способности
Αναλυτικές ικανότητες
Evnen til at opgøre ting i detaljer
Высокие личностные качества
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
Переговорческие навыки
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
Презентационные навыки
Ικανότητες παρουσίασης
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
Я свободен...
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
С уважением...
Με εκτίμηση,
Formel, modtager navn ukendt
С уважением ваш...
Με εκτίμηση,
Formel, meget brugt, modtager kendt
С уважением ваш...
Με εκτίμηση,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
С уважением...
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne