ungarsk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

Уважаемый г-н ...
Tisztelt Uram!
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Уважаемая госпожа...
Tisztelt Hölgyem!
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Уважаемые...
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Formel, modtager navn og køn ukendt
Уважаемые...
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Уважаемые...
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Уважаемый г-н Смидт
Tisztelt Smith Úr!
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Уважаемая г-жа Смидт
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Уважаемая г-жа Смидт
Tisztelt Smith Asszony!
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Уважаемая г-жа Смидт
Tisztelt Smith Asszony!
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
Уважаемый...
Kedves Smith John!
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
Я нашел ваше обявление в... ... числа
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Standard formular til at søge et job
Прошу принять меня на должность...
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Standard formular til at søge et job
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Мои сильные стороны:...
Erősségeim ...
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Я специализируюсь на...
Szakterületem a ....
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
За время работы в ... я развил свои навыки...
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

Мой родной язык..., я также говорю по...
Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
Я отлично владею...
Magas szinten beszélek...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
Я свободно говорю по...
Középszinten beszélek....
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
Я являюсь продвинутым пользователем...
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
Отличные коммуникативные навыки
Kiváló kommunikációs készség
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
Логическая аргументация
Deduktív érvelés
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
Логическое мышление
Logikus gondolkodás
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
Аналитические способности
Analitikus készségek
Evnen til at opgøre ting i detaljer
Высокие личностные качества
Jó interperszonális készség
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
Переговорческие навыки
Jó tárgyalási készség
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
Презентационные навыки
Előadó készség/Prezentációs készség
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
Я свободен...
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
С уважением...
Tisztelettel,
Formel, modtager navn ukendt
С уважением ваш...
Tisztelettel,
Formel, meget brugt, modtager kendt
С уважением ваш...
Tisztelettel,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
С уважением...
Üdvözlettel,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne