dansk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

Distinguido Señor:
Kære Hr.,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Distinguida Señora:
Kære Fru.,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Distinguidos Señores:
Kære Hr./Fru.,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Apreciados Señores:
Kære Hr./Fru.,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
A quien pueda interesar
Til hvem dette ankommer,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Apreciado Sr. Pérez:
Kære Hr. Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Apreciada Sra. Pérez:
Kære Fru. Smith,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Apreciada Srta. Pérez:
Kære Frk. Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Apreciada Sra. Pérez:
Kære Fr. Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
Estimado Sr. Pérez:
Kære John Smith,
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Standard formular til at søge et job
Quisiera postularme para el puesto de...
Jeg ville søge stillingen som...
Standard formular til at søge et job
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Mis puntos fuertes son...
Mine styrker er...
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Mi área de conocimiento es...
Mit ekspertområde er...
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

Mi lengua materna es..., pero también hablo...
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
Tengo un manejo excelente de...
Jeg råder fremragende over...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
Manejo el... en un contexto de trabajo.
Jeg har en fungerende viden om...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Jeg har... års erfaring indenfor...
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Jeg er en erfaren bruger af...
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
Excelentes habilidades de comunicación
Fremragende kommunikations evner
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
Razonamiento deductivo
Deduktiv argumentation
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
Razonamiento lógico
Logisk tænkning
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
Capacidad de análisis
Analytiske evner
Evnen til at opgøre ting i detaljer
Buena comunicación interpersonal
Gode interpersonel evner
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
Aptitudes de negociación
Forhandlings evner
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
Habilidad para hablar en público
Præsentations evner
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
Encontrará mi currículo adjunto.
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
Las referencias pueden ser solicitadas a...
Referencer kan rekvieres fra...
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
Jeg er ledig til et interview den...
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
Se despide cordialmente,
Med venlig hilsen
Formel, modtager navn ukendt
Atentamente,
Med venlig hilsen
Formel, meget brugt, modtager kendt
Respetuosamente,
Med respekt,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Saludos,
Med venlig hilsen
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne