svensk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

Distinguido Señor:
Bäste herrn,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Distinguida Señora:
Bästa fru,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Distinguidos Señores:
Bästa herr eller fru,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Apreciados Señores:
Bästa herrar,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
A quien pueda interesar
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Apreciado Sr. Pérez:
Bäste herr Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Apreciada Sra. Pérez:
Bästa fru Smith,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Apreciada Srta. Pérez:
Bästa fröken Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Apreciada Sra. Pérez:
Bästa fru Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
Estimado Sr. Pérez:
Bäste John Smith,
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Jag skriver gällande er annons på ...
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Standard formular til at søge et job
Quisiera postularme para el puesto de...
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Standard formular til at søge et job
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Mis puntos fuertes son...
Mina främsta styrkor är ...
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Mi área de conocimiento es...
Mitt kompetensområde är ...
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

Mi lengua materna es..., pero también hablo...
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
Tengo un manejo excelente de...
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
Manejo el... en un contexto de trabajo.
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Jag är en erfaren användare av ...
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
Excelentes habilidades de comunicación
Utmärkt kommunikationsförmåga
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
Razonamiento deductivo
God slutledningsförmåga
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
Razonamiento lógico
Logiskt tänkande
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
Capacidad de análisis
Analytisk förmåga
Evnen til at opgøre ting i detaljer
Buena comunicación interpersonal
Bra samarbetsförmåga
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
Aptitudes de negociación
Bra förhandlingsteknik
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
Habilidad para hablar en público
Bra presentationsteknik
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
Encontrará mi currículo adjunto.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
Las referencias pueden ser solicitadas a...
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
Se despide cordialmente,
Med vänlig hälsning,
Formel, modtager navn ukendt
Atentamente,
Med vänliga hälsningar,
Formel, meget brugt, modtager kendt
Respetuosamente,
Vördsamt,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Saludos,
Vänliga hälsningar,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne