tjekkisk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

Distinguido Señor:
Vážený pane,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Distinguida Señora:
Vážená paní,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Distinguidos Señores:
Vážený pane / Vážená paní,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Apreciados Señores:
Dobrý den,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
A quien pueda interesar
Všem zainteresovaným stranám,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Apreciado Sr. Pérez:
Vážený pane Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Apreciada Sra. Pérez:
Vážená paní Smithová,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Apreciada Srta. Pérez:
Vážená slečno Smithová,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Apreciada Sra. Pérez:
Vážená paní Smithová,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
Estimado Sr. Pérez:
Milý Johne Smith,
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Standard formular til at søge et job
Quisiera postularme para el puesto de...
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Standard formular til at søge et job
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Mis puntos fuertes son...
Moje silné stránky jsou...
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Mi área de conocimiento es...
Moje oblast odborných znalostí je...
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

Mi lengua materna es..., pero también hablo...
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
Tengo un manejo excelente de...
Mám výbornou znalost...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
Manejo el... en un contexto de trabajo.
Mám znalost...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
Excelentes habilidades de comunicación
Výborné komunikační schopnosti
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
Razonamiento deductivo
Dedukce
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
Razonamiento lógico
Logické myšlení
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
Capacidad de análisis
Analytické schopnosti
Evnen til at opgøre ting i detaljer
Buena comunicación interpersonal
Dobré interpersonální schopnosti
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
Aptitudes de negociación
Vyjednávací schopnosti
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
Habilidad para hablar en público
Prezentační dovednosti
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
Encontrará mi currículo adjunto.
Můj životopis naleznete v příloze.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
Las referencias pueden ser solicitadas a...
Ohledně referencí se obraťte na...
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
Se despide cordialmente,
S pozdravem,
Formel, modtager navn ukendt
Atentamente,
S pozdravem,
Formel, meget brugt, modtager kendt
Respetuosamente,
S úctou,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Saludos,
Se srdečným pozdravem,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne