finsk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

Bäste herrn,
Hyvä Herra,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Bästa fru,
Hyvä Rouva,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Bästa herr eller fru,
Hyvä vastaanottaja,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Bästa herrar,
Hyvät vastaanottajat,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Hyvät vastaanottajat,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Bäste herr Smith,
Hyvä herra Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Bästa fru Smith,
Hyvä rouva Smith,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Bästa fröken Smith,
Hyvä neiti Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Bästa fru Smith,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
Bäste John Smith,
Hyvä John Smith,
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
Jag skriver gällande er annons på ...
Kirjoitamme teille liittyen...
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
Standard formular til at søge et job
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Haluaisin hakea ... paikkaa...
Standard formular til at søge et job
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Mina främsta styrkor är ...
Vahvuuksiini kuuluvat...
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Mitt kompetensområde är ...
Asiantuntemukseni keskittyy...
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Hallitsen ...kielen loistavasti...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Minulla on hyvät perustaidot...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
Jag är en erfaren användare av ...
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
Utmärkt kommunikationsförmåga
Erinomainen kyky kommunikoida
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
God slutledningsförmåga
Deduktiivinen ajattelu
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
Logiskt tänkande
Looginen ajattelu
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
Analytisk förmåga
Analyyttiset taidot
Evnen til at opgøre ting i detaljer
Bra samarbetsförmåga
Hyvät ihmissuhdetaidot
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
Bra förhandlingsteknik
Neuvottelukyvyt
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
Bra presentationsteknik
Esiintymistaidot
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Suosituksia voi pyytää...
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Olen saatavilla haastatteluun...
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
Med vänlig hälsning,
Ystävällisin terveisin,
Formel, modtager navn ukendt
Med vänliga hälsningar,
Ystävällisin terveisin,
Formel, meget brugt, modtager kendt
Vördsamt,
Kunnioittavasti,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Vänliga hälsningar,
Parhain terveisin,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne