fransk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

Bäste herrn,
Monsieur,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Bästa fru,
Madame,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Bästa herr eller fru,
Madame, Monsieur,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Bästa herrar,
Madame, Monsieur,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Aux principaux concernés,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Bäste herr Smith,
Monsieur Dupont,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Bästa fru Smith,
Madame Dupont,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Bästa fröken Smith,
Mademoiselle Dupont,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Bästa fru Smith,
Madame Dupont,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
Bäste John Smith,
Monsieur Dupont,
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Je souhaite postuler au poste...dont vous avez publié l'annonce dans... le...
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
Jag skriver gällande er annons på ...
Je vous écris en réponse à l'annonce parue sur...
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Au sujet de l'offre d'emploi sur/dans...datée du...
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
J'ai lu votre annonce pour un(e)... expérimenté(e) dans le numéro... de... avec beaucoup d'intérêt.
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
J'ai le plaisir de poser ma candidature pour le poste de...
Standard formular til at søge et job
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Je souhaite poser ma candidature pour le poste de...
Standard formular til at søge et job
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Je travaille actuellement pour... et mes responsabilités incluent...
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Je suis particulièrement intéressé(e) par ce poste car...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
J'aimerais travailler pour votre entreprise, afin de...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Mina främsta styrkor är ...
Mes qualités principales sont...
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Je dirais que mes faiblesses sont... mais j'ai hâte de pouvoir travailler sur ces domaines afin de m'améliorer.
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Je suis particulièrement apte à pourvoir ce poste parce que...
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Bien que je n'ai pas d'expérience en..., j'ai eu...
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Mes qualifications / compétences professionnelles semblent très adaptées aux exigences de votre entreprise.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Durant mon expérience en tant que..., j'ai développé mes connaissances en...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Mitt kompetensområde är ...
Mon domaine d'expertise est...
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Pendant que je travaillais à... j'ai développé des compétences en...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Même en travaillant sous pression, je fournis un travail précis et rigoureux. C'est pourquoi je pense que je serais tout à fait adapté(e) à ce poste et ses exigences en matière de...
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Même sous pression, je produis toujours un travail de haute qualité.
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Je voudrais donc avoir l'opportunité de d'investir mes centres d'intérêts dans cet emploi.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
J'ai un intérêt tout particulier pour... et je serais ravi de pouvoir étendre mes connaissances en... en travaillant avec vous.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Comme vous pouvez le voir sur mon CV, mon expérience et mes qualifications correspondent aux exigences de ce poste.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Mon emploi actuel en tant que... pour... m'a permis de pouvoir travailler sous pression, en équipe, où il est essentiel d'être capable de travailler étroitement avec ses collègues pour honorer les délais.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
En plus de mes responsabilités en tant que..., j'ai aussi développer des compétences en...
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Ma langue maternelle est..., mais je parle aussi...
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
Jag har utmärkta kunskaper i ...
J'ai une excellente maîtrise du...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
Jag har grundläggande kunskaper i ...
J'ai une connaissance pratique de...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
J'ai travaillé pendant ... ans en tant que...
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
Jag är en erfaren användare av ...
Je suis un utilisateur confirmé de...
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Je pense que je possède un bon équilibre de... et de...
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
Utmärkt kommunikationsförmåga
Excellentes techniques de communication
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
God slutledningsförmåga
Capacité de déduction
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
Logiskt tänkande
Esprit de logique
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
Analytisk förmåga
Esprit analytique
Evnen til at opgøre ting i detaljer
Bra samarbetsförmåga
Compétences relationnelles
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
Bra förhandlingsteknik
Compétences en négociation
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
Bra presentationsteknik
Capacités d'exposition
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Je suis très motivé(e) par la perspective du poste aux tâches variées que m'offrirait votre compagnie.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
J'attends avec impatience ce nouveau poste / ces nouvelles tâches, que je perçois comme un défi.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Je me tiens à votre disposition pour vous apporter plus de détails sur mon parcours ou discuter du poste.
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Veuillez trouver mon CV ci-joint.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Je peux fournir les recommandations de... si nécessaire.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Les recommandations peuvent être confirmée auprès de...
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Je suis disponible pour un entretien le...
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Merci pour votre temps et considération. J'attends avec impatience la possibilité de pouvoir discuter avec vous personnellement et de pouvoir vous expliquer pourquoi mon profil correspond particulièrement à ce poste. Veuillez, s'il vous plaît, me contacter par...
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
Med vänlig hälsning,
Veuillez agréer mes l'expression de mes salutations distinguées,
Formel, modtager navn ukendt
Med vänliga hälsningar,
Salutations distinguées,
Formel, meget brugt, modtager kendt
Vördsamt,
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Vänliga hälsningar,
Meilleures salutations,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne