portugisisk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

Bäste herrn,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Bästa fru,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Bästa herr eller fru,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formel, modtager navn og køn ukendt
Bästa herrar,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
A quem possa interessar,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Bäste herr Smith,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Bästa fru Smith,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Bästa fröken Smith,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Bästa fru Smith,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
Bäste John Smith,
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi anunciado em /no /na... em...
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
Jag skriver gällande er annons på ...
Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Venho, por meio desta, candidatar-me à posição anunciada, como...
Standard formular til at søge et job
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
Standard formular til at søge et job
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ...
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Estou particularmente interessado neste trabalho /cargo, como...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a fim de ...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Mina främsta styrkor är ...
Meus pontos fortes são...
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando melhorar neste(s) aspecto(s).
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive ...
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Minhas qualificações/ competências profissionais parecem estar de acordo com as necessidades da sua empresa.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei / estendi / meu conhecimento em...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Mitt kompetensområde är ...
Minha área de especialização é .../ Sou especializado(a) em...
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me extremamente competente em ...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto, adequado para as demandas do trabalho como ....
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho, mesmo sob pressão.
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os meus interesses com esta colocação.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos, trabalhando em /no /na...(nome da empresa).
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Como pode ser observado no meu currículo anexo, a minha experiência e qualificações correspondem aos requisitos desta posição.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Minha posição atual como...de /do /da..., me proporcionou a oportunidade de trabalhar em um ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir prazos.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Além de minhas responsabilidades como ..., eu também desenvolvi habilidades/competências em....
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Minha primeira língua é ..., mas também falo ...
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Eu falo... com fluência.
Sou fluente em...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Eu tenho conhecimento intermediário de...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
Jag är en erfaren användare av ...
Eu tenho experiência em /com ...
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Eu acredito ter a combinação adequada de ... e ....
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
Utmärkt kommunikationsförmåga
Excelente habilidade de comunicação
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
God slutledningsförmåga
Raciocínio dedutivo
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
Logiskt tänkande
Pensamento lógico
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
Analytisk förmåga
Habilidades analíticas
Evnen til at opgøre ting i detaljer
Bra samarbetsförmåga
Bom relacionamento interpessoal
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
Bra förhandlingsteknik
Habilidades de negociação
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
Bra presentationsteknik
Habilidades de comunicação
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Estou muito motivado e anseio pelo trabalho diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um excelente desafio.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais detalhes sobre a vaga pessoalmente.
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Eu posso fornecer referências, se necessário.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Referências podem ser solicitadas à /ao...
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Estou disponível para entrevista em ..
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre em contato comigo via ...
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
Med vänlig hälsning,
Cordialmente,
Formel, modtager navn ukendt
Med vänliga hälsningar,
Atenciosamente,
Formel, meget brugt, modtager kendt
Vördsamt,
Com elevada estima,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Vänliga hälsningar,
Lembranças,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne