tyrkisk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

เรียน คุณผู้ชาย
Sayın Yetkili,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
เรียน คุณผู้หญิง
Sayın Yetkili,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Sayın Yetkili,
Formel, modtager navn og køn ukendt
เรียน ท่านทั้งหลาย
Sayın Yetkililer,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
Yetkili makama / merciiye,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
เรียน คุณสมิทธิ์
Sayın Ahmet Bey,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
เรียนคุณ สมิทธิ์
Sayın Dilek Hanım,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
เรียน นางสาว สมิทธิ์
Sayın Melek Hanım,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
เรียน คุณสมิทธิ์
Sayın Demet Hanım,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Sayın Alihan Erturan,
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ...
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Standard formular til at søge et job
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Standard formular til at søge et job
ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
... için sizinle çalışmak isterdim.
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
จุดแข็งของฉันคือ...
Güçlü yanlarım ...
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็นอย่างมาก
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ...
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ...
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
... diline son derece hakimimdir.
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
Mükemmel iletişim becerisi
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
Tümdengelim muhakemesi
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
Mantıklı düşünebilme
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
ทักษะในการวิเคราะห์
Analitik düşünce
Evnen til at opgøre ting i detaljer
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
İyi kişilerarası ilişki becerisi
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
Anlaşma becerisi
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
ทักษะในการนำเสนอ
Sunum becerisi
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ
Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอ
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำงานในบริษัทของคุณ
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
ด้วยความเคารพ
Saygılarımla,
Formel, modtager navn ukendt
ด้วยความเคารพ
Tüm içtenliğimle,
Formel, meget brugt, modtager kendt
ด้วยความเคารพ
Saygılarımla,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
ด้วยความเคารพ
Saygılar,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne