esperanto | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

Vážený pane,
Estimata sinjoro,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Vážená paní,
Estimata sinjorino,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Vážený pane / Vážená paní,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Dobrý den,
Estimataj sinjoroj,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Všem zainteresovaným stranám,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Vážený pane Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Vážená paní Smithová,
Estimata sinjorino Smith,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Vážená slečno Smithová,
Estimata sinjorino Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Vážená paní Smithová,
Estimata sinjorino Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
Milý Johne Smith,
Estimata John Smith,
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Standard formular til at søge et job
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Standard formular til at søge et job
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Mi ŝatus labori por vi, por...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Moje silné stránky jsou...
Miaj fortoj estas...
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Moje oblast odborných znalostí je...
Mia areo de kompetenteco estas...
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
Mám výbornou znalost...
Mi havas bonegan komandon de...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
Mám znalost...
Mi havas mezan scion de...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Mi havas... jarojn de sperto en...
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Mi estas sperta uzanto de...
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
Výborné komunikační schopnosti
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
Dedukce
Dedukta rezonado
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
Logické myšlení
Logika rezonado
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
Analytické schopnosti
Analizaj kapabloj
Evnen til at opgøre ting i detaljer
Dobré interpersonální schopnosti
Bonaj interhomaj kapabloj
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
Vyjednávací schopnosti
Negocadaj kapabloj
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
Prezentační dovednosti
Prezentaj kapabloj
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
Můj životopis naleznete v příloze.
Vi trovos mian karierresumo kune.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
Ohledně referencí se obraťte na...
Vi povas akiri referencojn el...
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
S pozdravem,
Altestime,
Formel, modtager navn ukendt
S pozdravem,
Altestime,
Formel, meget brugt, modtager kendt
S úctou,
Altestime,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Se srdečným pozdravem,
Ĉion bonan,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne