portugisisk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

Vážený pane,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Vážená paní,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Vážený pane / Vážená paní,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formel, modtager navn og køn ukendt
Dobrý den,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Všem zainteresovaným stranám,
A quem possa interessar,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Vážený pane Smith,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Vážená paní Smithová,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Vážená slečno Smithová,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Vážená paní Smithová,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
Milý Johne Smith,
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi anunciado em /no /na... em...
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Venho, por meio desta, candidatar-me à posição anunciada, como...
Standard formular til at søge et job
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
Standard formular til at søge et job
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ...
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Estou particularmente interessado neste trabalho /cargo, como...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a fim de ...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Moje silné stránky jsou...
Meus pontos fortes são...
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando melhorar neste(s) aspecto(s).
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive ...
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Minhas qualificações/ competências profissionais parecem estar de acordo com as necessidades da sua empresa.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei / estendi / meu conhecimento em...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Moje oblast odborných znalostí je...
Minha área de especialização é .../ Sou especializado(a) em...
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me extremamente competente em ...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto, adequado para as demandas do trabalho como ....
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho, mesmo sob pressão.
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os meus interesses com esta colocação.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos, trabalhando em /no /na...(nome da empresa).
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Como pode ser observado no meu currículo anexo, a minha experiência e qualificações correspondem aos requisitos desta posição.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Minha posição atual como...de /do /da..., me proporcionou a oportunidade de trabalhar em um ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir prazos.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Além de minhas responsabilidades como ..., eu também desenvolvi habilidades/competências em....
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Minha primeira língua é ..., mas também falo ...
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
Mám výbornou znalost...
Eu falo... com fluência.
Sou fluente em...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
Mám znalost...
Eu tenho conhecimento intermediário de...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Eu tenho experiência em /com ...
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Eu acredito ter a combinação adequada de ... e ....
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
Výborné komunikační schopnosti
Excelente habilidade de comunicação
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
Dedukce
Raciocínio dedutivo
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
Logické myšlení
Pensamento lógico
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
Analytické schopnosti
Habilidades analíticas
Evnen til at opgøre ting i detaljer
Dobré interpersonální schopnosti
Bom relacionamento interpessoal
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
Vyjednávací schopnosti
Habilidades de negociação
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
Prezentační dovednosti
Habilidades de comunicação
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Estou muito motivado e anseio pelo trabalho diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um excelente desafio.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais detalhes sobre a vaga pessoalmente.
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
Můj životopis naleznete v příloze.
Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Eu posso fornecer referências, se necessário.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
Ohledně referencí se obraťte na...
Referências podem ser solicitadas à /ao...
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Estou disponível para entrevista em ..
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre em contato comigo via ...
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
S pozdravem,
Cordialmente,
Formel, modtager navn ukendt
S pozdravem,
Atenciosamente,
Formel, meget brugt, modtager kendt
S úctou,
Com elevada estima,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Se srdečným pozdravem,
Lembranças,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne