spansk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

Vážený pane,
Distinguido Señor:
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Vážená paní,
Distinguida Señora:
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Vážený pane / Vážená paní,
Distinguidos Señores:
Formel, modtager navn og køn ukendt
Dobrý den,
Apreciados Señores:
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Všem zainteresovaným stranám,
A quien pueda interesar
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Vážený pane Smith,
Apreciado Sr. Pérez:
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Vážená paní Smithová,
Apreciada Sra. Pérez:
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Vážená slečno Smithová,
Apreciada Srta. Pérez:
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Vážená paní Smithová,
Apreciada Sra. Pérez:
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
Milý Johne Smith,
Estimado Sr. Pérez:
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Standard formular til at søge et job
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Quisiera postularme para el puesto de...
Standard formular til at søge et job
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Moje silné stránky jsou...
Mis puntos fuertes son...
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Moje oblast odborných znalostí je...
Mi área de conocimiento es...
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Mi lengua materna es..., pero también hablo...
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
Mám výbornou znalost...
Tengo un manejo excelente de...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
Mám znalost...
Manejo el... en un contexto de trabajo.
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
Výborné komunikační schopnosti
Excelentes habilidades de comunicación
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
Dedukce
Razonamiento deductivo
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
Logické myšlení
Razonamiento lógico
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
Analytické schopnosti
Capacidad de análisis
Evnen til at opgøre ting i detaljer
Dobré interpersonální schopnosti
Buena comunicación interpersonal
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
Vyjednávací schopnosti
Aptitudes de negociación
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
Prezentační dovednosti
Habilidad para hablar en público
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
Můj životopis naleznete v příloze.
Encontrará mi currículo adjunto.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
Ohledně referencí se obraťte na...
Las referencias pueden ser solicitadas a...
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
S pozdravem,
Se despide cordialmente,
Formel, modtager navn ukendt
S pozdravem,
Atentamente,
Formel, meget brugt, modtager kendt
S úctou,
Respetuosamente,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Se srdečným pozdravem,
Saludos,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne