fransk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

Sayın Yetkili,
Monsieur,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Sayın Yetkili,
Madame,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Sayın Yetkili,
Madame, Monsieur,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Sayın Yetkililer,
Madame, Monsieur,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Yetkili makama / merciiye,
Aux principaux concernés,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Sayın Ahmet Bey,
Monsieur Dupont,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Sayın Dilek Hanım,
Madame Dupont,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Sayın Melek Hanım,
Mademoiselle Dupont,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Sayın Demet Hanım,
Madame Dupont,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
Sayın Alihan Erturan,
Monsieur Dupont,
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Je souhaite postuler au poste...dont vous avez publié l'annonce dans... le...
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Je vous écris en réponse à l'annonce parue sur...
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
Au sujet de l'offre d'emploi sur/dans...datée du...
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
J'ai lu votre annonce pour un(e)... expérimenté(e) dans le numéro... de... avec beaucoup d'intérêt.
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
J'ai le plaisir de poser ma candidature pour le poste de...
Standard formular til at søge et job
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Je souhaite poser ma candidature pour le poste de...
Standard formular til at søge et job
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
Je travaille actuellement pour... et mes responsabilités incluent...
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Je suis particulièrement intéressé(e) par ce poste car...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
... için sizinle çalışmak isterdim.
J'aimerais travailler pour votre entreprise, afin de...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Güçlü yanlarım ...
Mes qualités principales sont...
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Je dirais que mes faiblesses sont... mais j'ai hâte de pouvoir travailler sur ces domaines afin de m'améliorer.
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Je suis particulièrement apte à pourvoir ce poste parce que...
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Bien que je n'ai pas d'expérience en..., j'ai eu...
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Mes qualifications / compétences professionnelles semblent très adaptées aux exigences de votre entreprise.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
Durant mon expérience en tant que..., j'ai développé mes connaissances en...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Mon domaine d'expertise est...
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Pendant que je travaillais à... j'ai développé des compétences en...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Même en travaillant sous pression, je fournis un travail précis et rigoureux. C'est pourquoi je pense que je serais tout à fait adapté(e) à ce poste et ses exigences en matière de...
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Même sous pression, je produis toujours un travail de haute qualité.
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
Je voudrais donc avoir l'opportunité de d'investir mes centres d'intérêts dans cet emploi.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
J'ai un intérêt tout particulier pour... et je serais ravi de pouvoir étendre mes connaissances en... en travaillant avec vous.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Comme vous pouvez le voir sur mon CV, mon expérience et mes qualifications correspondent aux exigences de ce poste.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Mon emploi actuel en tant que... pour... m'a permis de pouvoir travailler sous pression, en équipe, où il est essentiel d'être capable de travailler étroitement avec ses collègues pour honorer les délais.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
En plus de mes responsabilités en tant que..., j'ai aussi développer des compétences en...
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
Ma langue maternelle est..., mais je parle aussi...
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
... diline son derece hakimimdir.
J'ai une excellente maîtrise du...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
İyi seviyede ... bilgim vardır.
J'ai une connaissance pratique de...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
J'ai travaillé pendant ... ans en tant que...
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Je suis un utilisateur confirmé de...
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Je pense que je possède un bon équilibre de... et de...
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
Mükemmel iletişim becerisi
Excellentes techniques de communication
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
Tümdengelim muhakemesi
Capacité de déduction
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
Mantıklı düşünebilme
Esprit de logique
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
Analitik düşünce
Esprit analytique
Evnen til at opgøre ting i detaljer
İyi kişilerarası ilişki becerisi
Compétences relationnelles
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
Anlaşma becerisi
Compétences en négociation
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
Sunum becerisi
Capacités d'exposition
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Je suis très motivé(e) par la perspective du poste aux tâches variées que m'offrirait votre compagnie.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
J'attends avec impatience ce nouveau poste / ces nouvelles tâches, que je perçois comme un défi.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Je me tiens à votre disposition pour vous apporter plus de détails sur mon parcours ou discuter du poste.
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Veuillez trouver mon CV ci-joint.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Je peux fournir les recommandations de... si nécessaire.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
Les recommandations peuvent être confirmée auprès de...
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Je suis disponible pour un entretien le...
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Merci pour votre temps et considération. J'attends avec impatience la possibilité de pouvoir discuter avec vous personnellement et de pouvoir vous expliquer pourquoi mon profil correspond particulièrement à ce poste. Veuillez, s'il vous plaît, me contacter par...
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
Saygılarımla,
Veuillez agréer mes l'expression de mes salutations distinguées,
Formel, modtager navn ukendt
Tüm içtenliğimle,
Salutations distinguées,
Formel, meget brugt, modtager kendt
Saygılarımla,
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Saygılar,
Meilleures salutations,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne