nederlandsk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

Sayın Yetkili,
Geachte heer
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Sayın Yetkili,
Geachte mevrouw
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Sayın Yetkili,
Geachte heer, mevrouw
Formel, modtager navn og køn ukendt
Sayın Yetkililer,
Geachte dames en heren
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Yetkili makama / merciiye,
Geachte dames en heren
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Sayın Ahmet Bey,
Geachte heer Jansen
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Sayın Dilek Hanım,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Sayın Melek Hanım,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Sayın Demet Hanım,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
Sayın Alihan Erturan,
Beste meneer Jansen
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Standard formular til at søge et job
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Ik solliciteer naar de functie van ...
Standard formular til at søge et job
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
... için sizinle çalışmak isterdim.
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Güçlü yanlarım ...
Mijn sterke punten zijn ...
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Mijn vakgebied is ...
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
... diline son derece hakimimdir.
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Ik beschik over goede kennis van ...
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
Mükemmel iletişim becerisi
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
Tümdengelim muhakemesi
Analytisch denkvermogen
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
Mantıklı düşünebilme
Logisch denkvermogen
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
Analitik düşünce
Analytische vaardigheden
Evnen til at opgøre ting i detaljer
İyi kişilerarası ilişki becerisi
Goede intermenselijke vaardigheden
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
Anlaşma becerisi
Onderhandelingsvaardigheden
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
Sunum becerisi
Presentatievaardigheden
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
Saygılarımla,
Met vriendelijke groet,
Formel, modtager navn ukendt
Tüm içtenliğimle,
Met vriendelijke groet,
Formel, meget brugt, modtager kendt
Saygılarımla,
Hoogachtend,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Saygılar,
Met de beste groeten,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne