russisk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

Sayın Yetkili,
Уважаемый г-н ...
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Sayın Yetkili,
Уважаемая госпожа...
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Sayın Yetkili,
Уважаемые...
Formel, modtager navn og køn ukendt
Sayın Yetkililer,
Уважаемые...
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Yetkili makama / merciiye,
Уважаемые...
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Sayın Ahmet Bey,
Уважаемый г-н Смидт
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Sayın Dilek Hanım,
Уважаемая г-жа Смидт
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Sayın Melek Hanım,
Уважаемая г-жа Смидт
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Sayın Demet Hanım,
Уважаемая г-жа Смидт
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
Sayın Alihan Erturan,
Уважаемый...
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
Я нашел ваше обявление в... ... числа
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Standard formular til at søge et job
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Прошу принять меня на должность...
Standard formular til at søge et job
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
... için sizinle çalışmak isterdim.
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Güçlü yanlarım ...
Мои сильные стороны:...
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Я специализируюсь на...
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
За время работы в ... я развил свои навыки...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
Мой родной язык..., я также говорю по...
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
... diline son derece hakimimdir.
Я отлично владею...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Я свободно говорю по...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Я являюсь продвинутым пользователем...
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
Mükemmel iletişim becerisi
Отличные коммуникативные навыки
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
Tümdengelim muhakemesi
Логическая аргументация
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
Mantıklı düşünebilme
Логическое мышление
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
Analitik düşünce
Аналитические способности
Evnen til at opgøre ting i detaljer
İyi kişilerarası ilişki becerisi
Высокие личностные качества
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
Anlaşma becerisi
Переговорческие навыки
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
Sunum becerisi
Презентационные навыки
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Я свободен...
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
Saygılarımla,
С уважением...
Formel, modtager navn ukendt
Tüm içtenliğimle,
С уважением ваш...
Formel, meget brugt, modtager kendt
Saygılarımla,
С уважением ваш...
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Saygılar,
С уважением...
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne