spansk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

Sayın Yetkili,
Distinguido Señor:
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Sayın Yetkili,
Distinguida Señora:
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Sayın Yetkili,
Distinguidos Señores:
Formel, modtager navn og køn ukendt
Sayın Yetkililer,
Apreciados Señores:
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Yetkili makama / merciiye,
A quien pueda interesar
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Sayın Ahmet Bey,
Apreciado Sr. Pérez:
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Sayın Dilek Hanım,
Apreciada Sra. Pérez:
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Sayın Melek Hanım,
Apreciada Srta. Pérez:
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Sayın Demet Hanım,
Apreciada Sra. Pérez:
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
Sayın Alihan Erturan,
Estimado Sr. Pérez:
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Standard formular til at søge et job
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Quisiera postularme para el puesto de...
Standard formular til at søge et job
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
... için sizinle çalışmak isterdim.
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Güçlü yanlarım ...
Mis puntos fuertes son...
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Mi área de conocimiento es...
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
Mi lengua materna es..., pero también hablo...
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
... diline son derece hakimimdir.
Tengo un manejo excelente de...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Manejo el... en un contexto de trabajo.
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
Mükemmel iletişim becerisi
Excelentes habilidades de comunicación
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
Tümdengelim muhakemesi
Razonamiento deductivo
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
Mantıklı düşünebilme
Razonamiento lógico
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
Analitik düşünce
Capacidad de análisis
Evnen til at opgøre ting i detaljer
İyi kişilerarası ilişki becerisi
Buena comunicación interpersonal
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
Anlaşma becerisi
Aptitudes de negociación
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
Sunum becerisi
Habilidad para hablar en público
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Encontrará mi currículo adjunto.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
Las referencias pueden ser solicitadas a...
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
Saygılarımla,
Se despide cordialmente,
Formel, modtager navn ukendt
Tüm içtenliğimle,
Atentamente,
Formel, meget brugt, modtager kendt
Saygılarımla,
Respetuosamente,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Saygılar,
Saludos,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne