tjekkisk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

Sehr geehrter Herr,
Vážený pane,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Sehr geehrte Frau,
Vážená paní,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Sehr geehrte Damen und Herren,
Vážený pane / Vážená paní,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Sehr geehrte Damen und Herren,
Dobrý den,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Sehr geehrte Damen und Herren,
Všem zainteresovaným stranám,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Vážený pane Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Vážená paní Smithová,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Vážená slečno Smithová,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Vážená paní Smithová,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
Lieber Herr Schmidt,
Milý Johne Smith,
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich Ihnen...
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ... gelesen.
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Standard formular til at søge et job
Ich bewerbe mich um die Stelle als...
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Standard formular til at søge et job
Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Zu meinen Stärken zählen...
Moje silné stránky jsou...
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
Ich eigne mich für diese Position, weil...
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich...
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Mein Fachgebiet ist...
Moje oblast odborných znalostí je...
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden...
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders geeignet für die Anforderungen als...
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
Auch unter Belastung behalte ich hohe Qualitätsstandards bei.
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
Meine derzeitige Position als... bietet mir die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen einzuhalten.
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche ich...
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
Mám výbornou znalost...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
Mám znalost...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
Výborné komunikační schopnosti
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
schlussfolgerndes Denken
Dedukce
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
logisches Denken
Logické myšlení
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
analytische Fähigkeiten
Analytické schopnosti
Evnen til at opgøre ting i detaljer
hohe soziale Kompetenz
Dobré interpersonální schopnosti
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
Verhandlungsgeschick
Vyjednávací schopnosti
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
Präsentationsfähigkeiten
Prezentační dovednosti
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen bieten würde.
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen.
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.
Můj životopis naleznete v příloze.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ... zu.
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
Ohledně referencí se obraťte na...
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur Verfügung.
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
Mit freundlichen Grüßen
S pozdravem,
Formel, modtager navn ukendt
Mit freundlichen Grüßen
S pozdravem,
Formel, meget brugt, modtager kendt
Hochachtungsvoll
S úctou,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Herzliche Grüße
Se srdečným pozdravem,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne