engelsk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

Tisztelt Uram!
Dear Sir,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Tisztelt Hölgyem!
Dear Madam,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Dear Sir / Madam,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Dear Sirs,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
To whom it may concern,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Tisztelt Smith Úr!
Dear Mr. Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Dear Mrs. Smith,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Tisztelt Smith Asszony!
Dear Miss Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Tisztelt Smith Asszony!
Dear Ms. Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
Kedves Smith John!
Dear John Smith,
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
I refer to your advertisement in…dated… .
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Standard formular til at søge et job
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
I would like to apply for the position of…
Standard formular til at søge et job
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

Különösen érdekel ez a munka, mivel...
I am particularly interested in this job, as…
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
I would like to work for you, in order to…
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Erősségeim ...
My strengths are…
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
I would be well suited to the position because…
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Szakterületem a ....
My area of expertise is…
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Whilst working at… I became highly competent in…
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Even under pressure I can maintain high standards.
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
My native language is…, but I can also speak…
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
Magas szinten beszélek...
I have an excellent command of…
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
Középszinten beszélek....
I have a working knowledge of…
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
I have …years experience of working…
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
I am an experienced user of…
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
I believe I possess the right combination of...and… .
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
Kiváló kommunikációs készség
Excellent communication skills
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
Deduktív érvelés
Deductive reasoning
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
Logikus gondolkodás
Logical thinking
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
Analitikus készségek
Analytical skills
Evnen til at opgøre ting i detaljer
Jó interperszonális készség
Good interpersonal skills
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
Jó tárgyalási készség
Negotiation skills
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
Előadó készség/Prezentációs készség
Presentation skills
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Please find my résumé / CV attached.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
I can supply references from…if required.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
References can be requested from…
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
Számomra egy interjú megfelelne a ...
I am available for interview on…
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
Tisztelettel,
Yours faithfully,
Formel, modtager navn ukendt
Tisztelettel,
Yours sincerely,
Formel, meget brugt, modtager kendt
Tisztelettel,
Respectfully yours,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Üdvözlettel,
Kind/Best regards,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne