japansk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

Tisztelt Uram!
拝啓
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Tisztelt Hölgyem!
拝啓
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Tisztelt Hölgyem!Uram!
拝啓
Formel, modtager navn og køn ukendt
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
拝啓
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
関係者各位
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Tisztelt Smith Úr!
拝啓 
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
拝啓
・・・・様
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Tisztelt Smith Asszony!
拝啓
・・・・様
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Tisztelt Smith Asszony!
拝啓
・・・・様
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
Kedves Smith John!
拝啓
・・・・様
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Standard formular til at søge et job
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Standard formular til at søge et job
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

Különösen érdekel ez a munka, mivel...
私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Erősségeim ...
私の強みは・・・・
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
・・・・することで貢献することができます。
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Szakterületem a ....
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
Magas szinten beszélek...
・・・・語を話すことができます。
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
Középszinten beszélek....
・・・・語の知識も持ち合わせています。
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
・・・・を使いこなすことができます。
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
Kiváló kommunikációs készség
コミュニケーション能力
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
Deduktív érvelés
演繹的推理力
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
Logikus gondolkodás
論理的思考能力
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
Analitikus készségek
分析能力
Evnen til at opgøre ting i detaljer
Jó interperszonális készség
対人能力
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
Jó tárgyalási készség
交渉能力
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
Előadó készség/Prezentációs készség
プレゼンテーション能力
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
履歴書を同封いたしました。
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
・・・・から推薦状を頂きました。
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
Számomra egy interjú megfelelne a ...
・・・・日なら伺うことができます。
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
Tisztelettel,
敬具
Formel, modtager navn ukendt
Tisztelettel,
敬具
Formel, meget brugt, modtager kendt
Tisztelettel,
敬具
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Üdvözlettel,
敬具
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne