engelsk | Fraser - Ansøgning | Reference Brev

Reference Brev - Åbning

Kære Hr.,
Dear Sir,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Kære Fru.,
Dear Madam,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Kære Hr./Fru.,
Dear Sir / Madam,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Kære Hr./Fru.,
Dear Sirs,
Formel, når man henvender sig til adskillige mennesker eller en hel afdeling
Til hvem det vedkommer,
To whom it may concern,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Kære Hr. Smith,
Dear Mr. Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Kære fru. Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn kendt
Kære Frk. Smith,
Dear Miss Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn kendt
Kære Fr. Smith,
Dear Ms. Smith,
Formel, kvindelig aftale, navn kendt, civilstatus ukendt
Jeg er begejstret for at være reference for...
I am delighted to be called upon as a reference for…
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Jeg blev først bekendt med... i..., da han blev en del af...
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
... har bedt mig skrive et anbefalingsbrev til at ledsage hans ansøgning som... . Jeg er mere end glad for at gøre det.
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Det har været en fornøjelse at være... chef /tilsynsførende / kollega siden... .
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Jeg er glad for at skrive dette anbefalingsbrev for... . I dette brev vil jeg gerne udtrykke min respekt og anerkendelse af denne kvikke unge person, som bragte et enestående bidrag til arbejdet i min gruppe.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Det er uden tøven at jeg skriver dette anbefalingsbrev for...
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Det er en fornøjelse at skrive et anbefalingsbrev for...
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
har kendt... siden... , da han /hun tilmeldte sig min klasse /begyndte at arbejde hos...
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
Jeg har kendt... i... måneder / år i min kapacitet som... hos... .
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
Jeg var... chef / tilsynsførende / kollega / lærer fra... til... .
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
... arbejdede for mig på adskillige projekter som..., og baseret på hans /hendes arbejde, vil jeg gerne rangere ham / hende som en af de bedste... vi nogensinde har haft.
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om

Reference Brev - Færdigheder

Siden begyndelse af vores samarbejde har jeg anset ham / hende som en... person.
Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Brugt til at beskrive et positivt aspekt af kandidatens personlighed
... adskilte sig selv ved at...
...distinguished himself / herself by…
Brugt til at forklare de positive hoved egenskaber som kandidaten har demonstreret
Hans / hendes største talent er / ligger i...
His / her greatest talent is / lies in…
Brugt til at vise kandidatens hoved styrker
Han / hun er en kreativ problemløser.
He / she is a creative problem-solver.
Brugt til at beskrive en kandidat som beredvilligt accepterer og løser udfordringer
Han / hun har et bredt udvalg af færdigheder.
He / she has a broad range of skills.
Brugt til at beskrive en kandidat som har alsidige færdigheder
Han / hun kommunikerer sine ideer klart.
He / she communicates his / her ideas clearly.
Brugt til til beskrive en kandidat med gode kommunikationsevner
Han / hun er god til at håndtere ansvar.
He / she handles responsibility well.
Brugt til at beskrive en kandidat som er god til at styre et team / projekt og som arbejder godt under pres
Han / hun har en omfattende viden om... .
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Brugt til at beskrive hvilke færdigheder en kandidat allerede kan tilbyde
Han forstår nye koncepter hurtigt og accepterer konstruktiv kritik og instruktion angående sit arbejde.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende
Jeg vil gerne nævne her, at... er... og har evnen til at... .
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Brugt til at give specifikke detaljer angående en kandidats evne til at gøre noget
Hans / hendes ekstraordinære evne til at... var uvurderlige.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Brugt til at beskrive en kandidats bedste kvalitet
Han / hun har altid en aktiv rolle i... .
He / she always takes an active role in… .
Brugt til at beskrive en kandidat der er aktiv og kan lide at være involveret i sit arbejde
Han / hun færdiggører sit arbejde til tiden. Når han / hun har en bekymring eller et spørgsmål om en opgave, siger han / hun sin mening på en klar og direkt måde, og udtrykker hvad andre måske føler men som ikke kan eller vil sige det.
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende

Reference Brev - Arbejdsområder

Mens han / hun var hos os han / hun... . Dette ansvar indebar... .
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat har påtaget sig og hvad de hver især indebar
Hans / hendes ansvarområder var...
His / her main responsibilities were…
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat påtog sig
Hans / hendes ugentlige opgaver indebar...
His / her weekly tasks involved…
Brugt til at give en liste over ugentlige opgaver som en kandidat påtog sig

Reference Brev - Evaluering

Jeg vil gerne sige at det er behageligt at arbejde med..., han / hun er en pålidelig og intelligent person med en god humor.
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
Hvis hans / hendes præstation i vores firma er en god indikation af hvordan han / hun vil præstere i jeres, han / hun vil være et meget positivt aktiv i jeres program.
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
Efter min mening,... er en hårdtarbejdende selvstarter som konstant forstår helt præcist hvad et projekt handler om.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
... producerer konstant arbejde af høj kvalitet på rettidig måde.
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
Det eneste område hvor jeg nogensinde har set en svaghed i hans / hendes præstation var...
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Brugt til at give et negativt aspekt ved evaluering af en kandidat
Jeg mener... burde blive overvejet før andre kandidater fordi...
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Brugt til at anbefale kandidaten på grund af bestemte grunde, en meget positiv måde at evaluere en kandidat på

Reference Brev - Afslutning

... vil være en god tilføjelse til jeres program. Hvis jeg kan være yderligere behjælpelig, venligst e-mail mig eller ring til mig.
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
...har min stærke anbefaling. Han / hun vil være en anerkendelse i jeres program.
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Jeg er sikker på at... vil fortsætte med at være meget produktiv. Han / hun har min højeste anbefaling.
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Jeg giver ham / hende min højeste anbefaling uden forbehold. Hvis du har yderligere spørgsmål skal du endelig bare kontakte mig via e-mail eller telefon.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Jeg tror fuldt og fast på hans / hendes enestående evner for... og anbefaler stærkt ham / hende til yderligere uddannelse på jeres universitet hvor han / hun kan udvikle sig og bruge sine strålende talenter.
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Det er tilfredsstillende at være i stand til at gibe ham / hende min højeste anbefaling. Jeg håber denne information er brugbar.
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Det er med stor begrejstring at jeg anbefaler... som en lovende kandidat.
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Sjældent har jeg været i stand til at anbefale en uden forbehold. Det er en fornøjelse at gøre det i det tilfælde...
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Jeg respekterer... som en kollega, men hvis jeg skal være helt ærlig, kan jeg ikke anbefale han / hende til jeres virksomhed.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Brugt når en ikke føler at kandidaten er passende til jobbet
Jeg vil hellere end gerne svare på yderligere spørgsmål I måtte have.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
Du kan kontakte mig via brev / e-mail hvis du har brug for yderligere information.
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev