fransk | Fraser - Ansøgning | Reference Brev

Reference Brev - Åbning

Kære Hr.,
Monsieur,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Kære Fru.,
Madame,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Kære Hr./Fru.,
Madame, Monsieur,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Kære Hr./Fru.,
Madame, Monsieur
Formel, når man henvender sig til adskillige mennesker eller en hel afdeling
Til hvem det vedkommer,
Aux principaux concernés,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Kære Hr. Smith,
Monsieur Dupont,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Kære fru. Smith,
Madame Dupont,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn kendt
Kære Frk. Smith,
Mademoiselle Dupont,
Formel, kvindelig modtager, single, navn kendt
Kære Fr. Smith,
Madame Dupont,
Formel, kvindelig aftale, navn kendt, civilstatus ukendt
Jeg er begejstret for at være reference for...
C'est avec plaisir que je recommande...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Jeg blev først bekendt med... i..., da han blev en del af...
J'ai d'abord fait la connaissance de... en..., quand il a rejoint...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
... har bedt mig skrive et anbefalingsbrev til at ledsage hans ansøgning som... . Jeg er mere end glad for at gøre det.
...m'a demandé de rédiger une lettre de recommandation pour accompagner sa candidature pour... . C'est avec plaisir que je m'exécute.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Det har været en fornøjelse at være... chef /tilsynsførende / kollega siden... .
Ce fut un plaisir d'être le responsable / supérieur direct / collègue de... depuis...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Jeg er glad for at skrive dette anbefalingsbrev for... . I dette brev vil jeg gerne udtrykke min respekt og anerkendelse af denne kvikke unge person, som bragte et enestående bidrag til arbejdet i min gruppe.
Je suis heureux d'écrire cette lettre de recommandation pour... Dans cette lettre j'aimerais exprimer mon respect et mon estime pour cette jeune et brillante personne qui a apporté une contribution remarquable à mon équipe.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Det er uden tøven at jeg skriver dette anbefalingsbrev for...
Je n'ai aucune hésitation à écrire une lettre de recommandation pour...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Det er en fornøjelse at skrive et anbefalingsbrev for...
C'est un plaisir de rédiger une lettre de recommandation pour...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
har kendt... siden... , da han /hun tilmeldte sig min klasse /begyndte at arbejde hos...
Je connais...depuis... , quand il/elle a commencé dans mon cours / a commencé à travailler chez...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
Jeg har kendt... i... måneder / år i min kapacitet som... hos... .
Je connais...depuis... mois/ans en tant que...chez...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
Jeg var... chef / tilsynsførende / kollega / lærer fra... til... .
Je fus le responsable / responsable direct / collègue / professeur de... de... à...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
... arbejdede for mig på adskillige projekter som..., og baseret på hans /hendes arbejde, vil jeg gerne rangere ham / hende som en af de bedste... vi nogensinde har haft.
... a travaillé pour moi sur de nombreux projets en tant que..., et sur la base de son travail, je le/la décrirais comme un(e) des meilleurs... que nous ayons jamais eu(e).
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om

Reference Brev - Færdigheder

Siden begyndelse af vores samarbejde har jeg anset ham / hende som en... person.
Depuis le début de notre collaboration, j'ai toujours trouvé que... était une personne...
Brugt til at beskrive et positivt aspekt af kandidatens personlighed
... adskilte sig selv ved at...
... se distingue par...
Brugt til at forklare de positive hoved egenskaber som kandidaten har demonstreret
Hans / hendes største talent er / ligger i...
Sa qualité principale est ...
Brugt til at vise kandidatens hoved styrker
Han / hun er en kreativ problemløser.
Il/elle possède une grande créativité pour solutionner les problèmes.
Brugt til at beskrive en kandidat som beredvilligt accepterer og løser udfordringer
Han / hun har et bredt udvalg af færdigheder.
Il/elle possède une large palette de compétences.
Brugt til at beskrive en kandidat som har alsidige færdigheder
Han / hun kommunikerer sine ideer klart.
Il/elle communique ses idées clairement.
Brugt til til beskrive en kandidat med gode kommunikationsevner
Han / hun er god til at håndtere ansvar.
Il/elle est une personne à qui on peut confier des responsabilités.
Brugt til at beskrive en kandidat som er god til at styre et team / projekt og som arbejder godt under pres
Han / hun har en omfattende viden om... .
Il/elle possède des connaissances approfondies en...
Brugt til at beskrive hvilke færdigheder en kandidat allerede kan tilbyde
Han forstår nye koncepter hurtigt og accepterer konstruktiv kritik og instruktion angående sit arbejde.
Il/elle assimile les nouveaux concepts très rapidement et accepte les critiques constructives concernant son travail.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende
Jeg vil gerne nævne her, at... er... og har evnen til at... .
Je voudrais signaler que... est... et qu'il a la capacité à...
Brugt til at give specifikke detaljer angående en kandidats evne til at gøre noget
Hans / hendes ekstraordinære evne til at... var uvurderlige.
Son extraordinaire capacité à... fut inestimable.
Brugt til at beskrive en kandidats bedste kvalitet
Han / hun har altid en aktiv rolle i... .
Il/elle participe activement dans...
Brugt til at beskrive en kandidat der er aktiv og kan lide at være involveret i sit arbejde
Han / hun færdiggører sit arbejde til tiden. Når han / hun har en bekymring eller et spørgsmål om en opgave, siger han / hun sin mening på en klar og direkt måde, og udtrykker hvad andre måske føler men som ikke kan eller vil sige det.
Il/elle finit son travail dans les délais impartis. Quand il/elle fait face à un problème ou soulève une question concernant une tâche qui lui a été assignée, il/elle n'hésite pas à parler directement, se faisant la voix de ceux qui n'osent pas parler.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende

Reference Brev - Arbejdsområder

Mens han / hun var hos os han / hun... . Dette ansvar indebar... .
Pendant qu'il/elle était parmi nous, il/elle a... Cette responsabilité impliquait...
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat har påtaget sig og hvad de hver især indebar
Hans / hendes ansvarområder var...
Ses principales fonctions consistaient en...
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat påtog sig
Hans / hendes ugentlige opgaver indebar...
Ses tâches hebdomadaires comprenaient...
Brugt til at give en liste over ugentlige opgaver som en kandidat påtog sig

Reference Brev - Evaluering

Jeg vil gerne sige at det er behageligt at arbejde med..., han / hun er en pålidelig og intelligent person med en god humor.
Je voudrais dire qu'il est agréable de travailler avec..., c'est une personne intelligente sur qui l'on peut compter et qui a aussi le sens de l'humour.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
Hvis hans / hendes præstation i vores firma er en god indikation af hvordan han / hun vil præstere i jeres, han / hun vil være et meget positivt aktiv i jeres program.
Ses performances dans notre entreprise sont un bon indicateur sur ses performances futures dans votre entreprise, il/elle serait un apport extrêmement positif à votre programme.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
Efter min mening,... er en hårdtarbejdende selvstarter som konstant forstår helt præcist hvad et projekt handler om.
À mes yeux, ... est une personne travailleuse capable de travailler sans supervision et qui comprend exactement l'enjeu d'un projet.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
... producerer konstant arbejde af høj kvalitet på rettidig måde.
... produit un travail de grande qualité et respecte toujours les délais impartis.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
Det eneste område hvor jeg nogensinde har set en svaghed i hans / hendes præstation var...
Le seul domaine dans lequel... s'est montré(e) moins performant(e) est...
Brugt til at give et negativt aspekt ved evaluering af en kandidat
Jeg mener... burde blive overvejet før andre kandidater fordi...
Je pense sincèrement que... devrait être considéré comme le candidat le plus adapté parce que...
Brugt til at anbefale kandidaten på grund af bestemte grunde, en meget positiv måde at evaluere en kandidat på

Reference Brev - Afslutning

... vil være en god tilføjelse til jeres program. Hvis jeg kan være yderligere behjælpelig, venligst e-mail mig eller ring til mig.
... serait un atout de choix à votre programme. Pour plus de renseignements, merci de me contacter par courriel ou par téléphone.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
...har min stærke anbefaling. Han / hun vil være en anerkendelse i jeres program.
Je recommande très chaudement... . Il/elle apporterait un plus à votre programme.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Jeg er sikker på at... vil fortsætte med at være meget produktiv. Han / hun har min højeste anbefaling.
Je suis persuadé(e) que... continuera à être très efficace. Je le/la recommande chaleureusement.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Jeg giver ham / hende min højeste anbefaling uden forbehold. Hvis du har yderligere spørgsmål skal du endelig bare kontakte mig via e-mail eller telefon.
Je le/la recommande sans aucune réserve. N'hésitez pas à me contacter par courriel ou par téléphone si vous avez des questions supplémentaires.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Jeg tror fuldt og fast på hans / hendes enestående evner for... og anbefaler stærkt ham / hende til yderligere uddannelse på jeres universitet hvor han / hun kan udvikle sig og bruge sine strålende talenter.
Je crois sincèrement en ses capacités remarquables concernant... et je le/la recommande fortement pour votre université, où il/elle saura se développer et appliquer ses talents exceptionnels.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Det er tilfredsstillende at være i stand til at gibe ham / hende min højeste anbefaling. Jeg håber denne information er brugbar.
C'est un plaisir personnel de pouvoir vous le/la recommander. J'espère que cette que information s'avèrera utile.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Det er med stor begrejstring at jeg anbefaler... som en lovende kandidat.
Je recommande avec enthousiasme... qui se prouve être un candidat prometteur.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Sjældent har jeg været i stand til at anbefale en uden forbehold. Det er en fornøjelse at gøre det i det tilfælde...
J'ai rarement eu l'occasion de recommander quelqu'un sans aucune réserve. C'est un plaisir de pouvoir le faire dans le cas de...
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Jeg respekterer... som en kollega, men hvis jeg skal være helt ærlig, kan jeg ikke anbefale han / hende til jeres virksomhed.
J'ai un grand respect pour... en tant que collègue, mais en toute honnêteté, je ne peux pas le/la recommander pour votre entreprise.
Brugt når en ikke føler at kandidaten er passende til jobbet
Jeg vil hellere end gerne svare på yderligere spørgsmål I måtte have.
Je serai ravi(e) de répondre à toutes autres questions que vous pourriez avoir.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
Du kan kontakte mig via brev / e-mail hvis du har brug for yderligere information.
Vous pouvez me contacter par lettre ou courriel pour toute information complémentaire.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev