italiensk | Fraser - Ansøgning | Reference Brev

Reference Brev - Åbning

Kære Hr.,
Gentilissimo,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Kære Fru.,
Gentilissima,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Kære Hr./Fru.,
A chi di competenza,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Kære Hr./Fru.,
Alla cortese attenzione di ...,
Formel, når man henvender sig til adskillige mennesker eller en hel afdeling
Til hvem det vedkommer,
A chi di competenza,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Kære Hr. Smith,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Kære fru. Smith,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn kendt
Kære Frk. Smith,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formel, kvindelig modtager, single, navn kendt
Kære Fr. Smith,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formel, kvindelig aftale, navn kendt, civilstatus ukendt
Jeg er begejstret for at være reference for...
Sono felice di essere chiamato a parlare di...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Jeg blev først bekendt med... i..., da han blev en del af...
Ho avuto modo di venire a contatto con.... nel..., quando il Dott./Sig. .... si è unito a...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
... har bedt mig skrive et anbefalingsbrev til at ledsage hans ansøgning som... . Jeg er mere end glad for at gøre det.
A seguito della richiesta di referenze presentata dal Dott./Sig.... da allegare alla domanda di lavoro per..., mi trovo ora e con piacere a compilare queste referenze.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Det har været en fornøjelse at være... chef /tilsynsførende / kollega siden... .
È stato un vero piacere lavorare con il Dott./Sig.... in qualità di suo superiore/responsabile/collega...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Jeg er glad for at skrive dette anbefalingsbrev for... . I dette brev vil jeg gerne udtrykke min respekt og anerkendelse af denne kvikke unge person, som bragte et enestående bidrag til arbejdet i min gruppe.
Sono felice di rispondere alla richiesta del Dott./Sig.... di ottenere delle referenze per... . In particolare vorrei sottolineare quanto io abbia apprezzato il lavoro del Dott./Sig...., un giovane che ha apportato un contributo unico per il team in cui ha lavorato e per l'intera azienda.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Det er uden tøven at jeg skriver dette anbefalingsbrev for...
Non ho alcuna esitazione a scrivere queste referenze per...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Det er en fornøjelse at skrive et anbefalingsbrev for...
È un piacere per me redigere questa lettera di referenze per...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
har kendt... siden... , da han /hun tilmeldte sig min klasse /begyndte at arbejde hos...
Fin dall'inizio mi sono accorto/a di..., quando il Dott./Sig.... ha cominciato a frequentare le mie lezioni e a lavorare per...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
Jeg har kendt... i... måneder / år i min kapacitet som... hos... .
Il Dott./Sig.... si è sempre distinto per...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
Jeg var... chef / tilsynsførende / kollega / lærer fra... til... .
Sono stato superiore/responsabile/collega/insegnante del Dott./Sig. dal... al...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
... arbejdede for mig på adskillige projekter som..., og baseret på hans /hendes arbejde, vil jeg gerne rangere ham / hende som en af de bedste... vi nogensinde har haft.
...ha lavorato per me in varie occasioni in qualità di..., e dati i risultati del suo lavoro lo considero uno dei collaboratori più preziosi che abbia mai avuto.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om

Reference Brev - Færdigheder

Siden begyndelse af vores samarbejde har jeg anset ham / hende som en... person.
Fin dall'inizio della nostra collaborazione sono entrato/a in stretto contatto con...
Brugt til at beskrive et positivt aspekt af kandidatens personlighed
... adskilte sig selv ved at...
...si è distinto/a più volte per...
Brugt til at forklare de positive hoved egenskaber som kandidaten har demonstreret
Hans / hendes største talent er / ligger i...
Il suo maggior punto di forza risiede nel/nella...
Brugt til at vise kandidatens hoved styrker
Han / hun er en kreativ problemløser.
....ha dimostrato di essere in grado di risolvere problemi in maniera creativa.
Brugt til at beskrive en kandidat som beredvilligt accepterer og løser udfordringer
Han / hun har et bredt udvalg af færdigheder.
....dispone di una vasta gamma di abilità.
Brugt til at beskrive en kandidat som har alsidige færdigheder
Han / hun kommunikerer sine ideer klart.
...è in grado di comunicare in maniera chiara e decisa le sue idee.
Brugt til til beskrive en kandidat med gode kommunikationsevner
Han / hun er god til at håndtere ansvar.
...è in grado di farsi carico di responsabilità di vario genere senza esitare.
Brugt til at beskrive en kandidat som er god til at styre et team / projekt og som arbejder godt under pres
Han / hun har en omfattende viden om... .
...dispone di una vasta e completa conoscenza di...
Brugt til at beskrive hvilke færdigheder en kandidat allerede kan tilbyde
Han forstår nye koncepter hurtigt og accepterer konstruktiv kritik og instruktion angående sit arbejde.
...riesce a cogliere velocemente nuovi concetti, è in grado di accettare positivimente le critiche che gli vengono fatte e le istruzioni che riceve per il suo lavoro.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende
Jeg vil gerne nævne her, at... er... og har evnen til at... .
Vorrei anche menzionare le sue rimarchevoli capacità di...
Brugt til at give specifikke detaljer angående en kandidats evne til at gøre noget
Hans / hendes ekstraordinære evne til at... var uvurderlige.
È estremamente portato per...
Brugt til at beskrive en kandidats bedste kvalitet
Han / hun har altid en aktiv rolle i... .
Ha sempre preso parte attiva in...
Brugt til at beskrive en kandidat der er aktiv og kan lide at være involveret i sit arbejde
Han / hun færdiggører sit arbejde til tiden. Når han / hun har en bekymring eller et spørgsmål om en opgave, siger han / hun sin mening på en klar og direkt måde, og udtrykker hvad andre måske føler men som ikke kan eller vil sige det.
...ha sempre rispattato le scadenze. In caso di dubbi o domande riguardo ad un compito assegnato, ...non ha mai esitato a porre le sue domande o fugare i suoi dubbi in maniera chiara e diretta dando voce e contemporaneamente chiarendo, i dubbi dell'intero team.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende

Reference Brev - Arbejdsområder

Mens han / hun var hos os han / hun... . Dette ansvar indebar... .
Nel suo periodi di lavoro/stage presso la nostra azienda ...ha svolto le seguenti mansioni:
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat har påtaget sig og hvad de hver især indebar
Hans / hendes ansvarområder var...
I suoi doveri principali erano:
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat påtog sig
Hans / hendes ugentlige opgaver indebar...
Settimanalmente svolgeva le seguenti funzioni:
Brugt til at give en liste over ugentlige opgaver som en kandidat påtog sig

Reference Brev - Evaluering

Jeg vil gerne sige at det er behageligt at arbejde med..., han / hun er en pålidelig og intelligent person med en god humor.
Devo riconoscere che è stato un vero piacere avere ...nel mio team, è una persona affidabile, intelligente e piacevole.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
Hvis hans / hendes præstation i vores firma er en god indikation af hvordan han / hun vil præstere i jeres, han / hun vil være et meget positivt aktiv i jeres program.
I risultati raggiunti presso la nostra azienda possono servire da indicatori di quello che ...potrebbe apportare al vostro team. Sono convinto che ...si rivelerebbe una risorsa fondamentale anche per la vostra azienda.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
Efter min mening,... er en hårdtarbejdende selvstarter som konstant forstår helt præcist hvad et projekt handler om.
Personalmente ritengo che ...sia un gran lavoratore con un grande senso del dovere e la capacità di comprendere che cosa significhi lavorare ad un progetto.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
... producerer konstant arbejde af høj kvalitet på rettidig måde.
...ha sempre dato risultati ottimali in tempistiche notevoli.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
Det eneste område hvor jeg nogensinde har set en svaghed i hans / hendes præstation var...
L'unico punto di debolezza che abbia potuto notare in... è...
Brugt til at give et negativt aspekt ved evaluering af en kandidat
Jeg mener... burde blive overvejet før andre kandidater fordi...
Ritengo comunque che ...debba essere preso in considerazione per la posizione presso la vostra azienda in quanto...
Brugt til at anbefale kandidaten på grund af bestemte grunde, en meget positiv måde at evaluere en kandidat på

Reference Brev - Afslutning

... vil være en god tilføjelse til jeres program. Hvis jeg kan være yderligere behjælpelig, venligst e-mail mig eller ring til mig.
...sarebbe un'acquisizione decisiva per il vostro programma. In caso fossero necessarie ulteriori referenze non esitate a contattarmi via email o telefono.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
...har min stærke anbefaling. Han / hun vil være en anerkendelse i jeres program.
...ha tutto il mio appoggio e le mie raccomandazioni in quanto credo che possa avere un impatto davvero positivo per il vostro programma.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Jeg er sikker på at... vil fortsætte med at være meget produktiv. Han / hun har min højeste anbefaling.
Sono sicuro che ...continuerà a garantire sempre risultati ottimali. Per questo motivo ve lo raccomando.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Jeg giver ham / hende min højeste anbefaling uden forbehold. Hvis du har yderligere spørgsmål skal du endelig bare kontakte mig via e-mail eller telefon.
...ha tutto il mio appoggio e le mie più sincere raccomandazioni. Vi prego di contattarmi telefonicamente o via email per ulteriori informazioni.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Jeg tror fuldt og fast på hans / hendes enestående evner for... og anbefaler stærkt ham / hende til yderligere uddannelse på jeres universitet hvor han / hun kan udvikle sig og bruge sine strålende talenter.
Sono fermamente convinto/a del grande apporto che ...potrebbe fornire alla vostra azienda e per questo ve lo raccomando. La sua formazione presso il vostro istituto universitario costituirebbe un'ottima, ulteriore, possibilità per lo sviluppo dei suoi, già notevoli, talenti.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Det er tilfredsstillende at være i stand til at gibe ham / hende min højeste anbefaling. Jeg håber denne information er brugbar.
Vi invio, senza esitazioni, le mie raccomandazioni per il Dott./Sig.... . Confido nell'efficacia delle mie parole.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Det er med stor begrejstring at jeg anbefaler... som en lovende kandidat.
Vi raccomando, senza esitazioni, ... in quanto lo considero un candidato promettente e di gran talento.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Sjældent har jeg været i stand til at anbefale en uden forbehold. Det er en fornøjelse at gøre det i det tilfælde...
Non capita di frequente di essere così sicuri e decisi nel raccomandare qualcuno. Nel caso del Dott./Sig.... è altresì un piacere inoltrarVi le mie raccomandazioni.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Jeg respekterer... som en kollega, men hvis jeg skal være helt ærlig, kan jeg ikke anbefale han / hende til jeres virksomhed.
Rispetto ...in qualità di collega ma mi trovo costretto a confidare, in tutta onestà, che non ritengo sia la persona adatta per la posizione in questione.
Brugt når en ikke føler at kandidaten er passende til jobbet
Jeg vil hellere end gerne svare på yderligere spørgsmål I måtte have.
Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
Du kan kontakte mig via brev / e-mail hvis du har brug for yderligere information.
Per ulteriori informazioni non esiti a contattarmi via posta/email.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev