russisk | Fraser - Ansøgning | Reference Brev

Reference Brev - Åbning

Kære Hr.,
Уважаемый...
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Kære Fru.,
Уважаемая...
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Kære Hr./Fru.,
Уважаемые...
Formel, modtager navn og køn ukendt
Kære Hr./Fru.,
Уважаемые...
Formel, når man henvender sig til adskillige mennesker eller en hel afdeling
Til hvem det vedkommer,
Уважаемые...
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Kære Hr. Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Kære fru. Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formel, kvindelig modtager, gift, navn kendt
Kære Frk. Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formel, kvindelig modtager, single, navn kendt
Kære Fr. Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formel, kvindelig aftale, navn kendt, civilstatus ukendt
Jeg er begejstret for at være reference for...
Для меня честь давать рекомендации ...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Jeg blev først bekendt med... i..., da han blev en del af...
Я познакомился с ... в..., когда он присоединился к...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
... har bedt mig skrive et anbefalingsbrev til at ledsage hans ansøgning som... . Jeg er mere end glad for at gøre det.
... попросил меня написать рекомендательное письмо для подачи заявления на работу в.... Я с удовольствием сделал это.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Det har været en fornøjelse at være... chef /tilsynsførende / kollega siden... .
Было одним удовольствием быть начальником/коллегой ... начиная от...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Jeg er glad for at skrive dette anbefalingsbrev for... . I dette brev vil jeg gerne udtrykke min respekt og anerkendelse af denne kvikke unge person, som bragte et enestående bidrag til arbejdet i min gruppe.
Я рад написать рекомендательное письмо для.. В этом письме я хотел бы выразить свою благодарность и уважение перед этим талантливым молодым человеком, который внес большой вклад в работу моей команды.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Det er uden tøven at jeg skriver dette anbefalingsbrev for...
Я ни минуты не сомневался при написании рекомендательного письма. для...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Det er en fornøjelse at skrive et anbefalingsbrev for...
Для меня чистое удовольствие писать рекомендательное письмо для
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
har kendt... siden... , da han /hun tilmeldte sig min klasse /begyndte at arbejde hos...
Я знаю ... с..., когда он/она перешел в мой класс/начал работу в ..
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
Jeg har kendt... i... måneder / år i min kapacitet som... hos... .
Я знаком с... с... в меру моих возможностей как... в...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
Jeg var... chef / tilsynsførende / kollega / lærer fra... til... .
Я был шефом/начальником/колегой/учителем ... с.. по...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
... arbejdede for mig på adskillige projekter som..., og baseret på hans /hendes arbejde, vil jeg gerne rangere ham / hende som en af de bedste... vi nogensinde har haft.
... работал на меня в различных проектах таких как..., и на основании проделанной им/ей работы я могу оценить его/ее как лучшего сотрудника, какого мы когда-либо имели.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om

Reference Brev - Færdigheder

Siden begyndelse af vores samarbejde har jeg anset ham / hende som en... person.
С момента начала нашей совместной работы я знаю его/ее как человека...
Brugt til at beskrive et positivt aspekt af kandidatens personlighed
... adskilte sig selv ved at...
... показал себя как...
Brugt til at forklare de positive hoved egenskaber som kandidaten har demonstreret
Hans / hendes største talent er / ligger i...
Его/ее главным талантом является...
Brugt til at vise kandidatens hoved styrker
Han / hun er en kreativ problemløser.
Он/она обладает способностью креативно решать проблемы.
Brugt til at beskrive en kandidat som beredvilligt accepterer og løser udfordringer
Han / hun har et bredt udvalg af færdigheder.
Круг его/ее умений очень широк
Brugt til at beskrive en kandidat som har alsidige færdigheder
Han / hun kommunikerer sine ideer klart.
Он/она обладает способностью доступно доносить свои идеи
Brugt til til beskrive en kandidat med gode kommunikationsevner
Han / hun er god til at håndtere ansvar.
Он/она проявил себя ответственным сотрудником
Brugt til at beskrive en kandidat som er god til at styre et team / projekt og som arbejder godt under pres
Han / hun har en omfattende viden om... .
Он/она хорошо разбирается в...
Brugt til at beskrive hvilke færdigheder en kandidat allerede kan tilbyde
Han forstår nye koncepter hurtigt og accepterer konstruktiv kritik og instruktion angående sit arbejde.
Он быстро схватывает новое, адекватно принимает здоровую критику и советы относительно его работы.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende
Jeg vil gerne nævne her, at... er... og har evnen til at... .
Я хотел бы также упомянуть, что ... ... и обладает способностью...
Brugt til at give specifikke detaljer angående en kandidats evne til at gøre noget
Hans / hendes ekstraordinære evne til at... var uvurderlige.
Его/ее экстраординарная способность к... была бесценна.
Brugt til at beskrive en kandidats bedste kvalitet
Han / hun har altid en aktiv rolle i... .
Он/она всегда принимает активную позицию в...
Brugt til at beskrive en kandidat der er aktiv og kan lide at være involveret i sit arbejde
Han / hun færdiggører sit arbejde til tiden. Når han / hun har en bekymring eller et spørgsmål om en opgave, siger han / hun sin mening på en klar og direkt måde, og udtrykker hvad andre måske føler men som ikke kan eller vil sige det.
Он/она заканчивает свою работу в срок. Когда у нее/него возникают вопросы, опасения относительно порученного задания он/она четко и прямо высказывает это, выражая то, что другие возможно тоже думают, но не могут сказать.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende

Reference Brev - Arbejdsområder

Mens han / hun var hos os han / hun... . Dette ansvar indebar... .
За время работы у нас он/она... Его/ее обязанности включали...
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat har påtaget sig og hvad de hver især indebar
Hans / hendes ansvarområder var...
Его/ее главными обязанностями было...
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat påtog sig
Hans / hendes ugentlige opgaver indebar...
Его/ее еженедельные задачи включали...
Brugt til at give en liste over ugentlige opgaver som en kandidat påtog sig

Reference Brev - Evaluering

Jeg vil gerne sige at det er behageligt at arbejde med..., han / hun er en pålidelig og intelligent person med en god humor.
Должен сказать, было приятно работать с ..., он/она надежный, образованный человек с хорошим чувством юмора.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
Hvis hans / hendes præstation i vores firma er en god indikation af hvordan han / hun vil præstere i jeres, han / hun vil være et meget positivt aktiv i jeres program.
Если то, как он/она показал себя в нашей компании является для вас хорошим показателем того, насколько хорошо он проявит себя в вашей, он/она должен быть очень подходящей кандидатурой для вашего предприятия.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
Efter min mening,... er en hårdtarbejdende selvstarter som konstant forstår helt præcist hvad et projekt handler om.
Я считаю... трудолюбивым человеком, привыкшим всего добиваться собственными силами, точно понимающим суть проекта.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
... producerer konstant arbejde af høj kvalitet på rettidig måde.
Постоянно показывает высокое качество работы и умение распределять время.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
Det eneste område hvor jeg nogensinde har set en svaghed i hans / hendes præstation var...
Единственной слабостью..., которую я когда-либо заметил было...
Brugt til at give et negativt aspekt ved evaluering af en kandidat
Jeg mener... burde blive overvejet før andre kandidater fordi...
Я полагаю, кандидатура .... должна быть рассмотрена в первую очередь, поскольку...
Brugt til at anbefale kandidaten på grund af bestemte grunde, en meget positiv måde at evaluere en kandidat på

Reference Brev - Afslutning

... vil være en god tilføjelse til jeres program. Hvis jeg kan være yderligere behjælpelig, venligst e-mail mig eller ring til mig.
... будет отличным дополнением для вашей команды. Если в дальнейшем могу быть вам полезным, пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
...har min stærke anbefaling. Han / hun vil være en anerkendelse i jeres program.
... заслужил мои наилучшие рекомендации. Она будет настоящей находкой для вашей компании.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Jeg er sikker på at... vil fortsætte med at være meget produktiv. Han / hun har min højeste anbefaling.
Я уверен, что ... продолжит работать очень эффективно. Он/она заслуживает моих наилучших рекомендаций.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Jeg giver ham / hende min højeste anbefaling uden forbehold. Hvis du har yderligere spørgsmål skal du endelig bare kontakte mig via e-mail eller telefon.
Без сомнений он/она заслужил мои наилучшие рекомендации. Пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне, если у вас возникнут дальнейшие вопросы.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Jeg tror fuldt og fast på hans / hendes enestående evner for... og anbefaler stærkt ham / hende til yderligere uddannelse på jeres universitet hvor han / hun kan udvikle sig og bruge sine strålende talenter.
Я совершенно уверен в наличии у него/нее больших способностей к... и чрезвычайно рекомендую его/ее для продолжения учебы в вашем университете, где он/она может развить свой потенциал и проявить свой необычайный талант.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Det er tilfredsstillende at være i stand til at gibe ham / hende min højeste anbefaling. Jeg håber denne information er brugbar.
Достаточно сказать, я даю ему/ей свои лучшие рекомендации. Надеюсь, предоставленная мной информация сможет быть полезной.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Det er med stor begrejstring at jeg anbefaler... som en lovende kandidat.
Я с удовольствием рекомендую ... как подающего надежды сотрудника
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Sjældent har jeg været i stand til at anbefale en uden forbehold. Det er en fornøjelse at gøre det i det tilfælde...
Мне редко приходилось давать кому-либо рекомендации, не раздумывая. Но в случае... я с удовольствием делаю это.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Jeg respekterer... som en kollega, men hvis jeg skal være helt ærlig, kan jeg ikke anbefale han / hende til jeres virksomhed.
Я уважаю... как коллегу, но должен честно сказать, что я бы не рекомендовал вам его/ее кандидатуру для работы в вашей компании.
Brugt når en ikke føler at kandidaten er passende til jobbet
Jeg vil hellere end gerne svare på yderligere spørgsmål I måtte have.
Я с удовольствием отвечу на любые дополнительные вопросы, которые могут у вас возникнуть.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
Du kan kontakte mig via brev / e-mail hvis du har brug for yderligere information.
В любое время вы можете связаться со мной по почте / e-mail, если вам потребуется дополнительная информация.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev