russisk | Fraser - Ansøgning | Reference Brev

Reference Brev - Åbning

Estimata sinjoro,
Уважаемый...
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Estimata sinjorino,
Уважаемая...
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Estimata sinjoro/sinjorino,
Уважаемые...
Formel, modtager navn og køn ukendt
Estimataj sinjoroj,
Уважаемые...
Formel, når man henvender sig til adskillige mennesker eller en hel afdeling
Al kiu ĝi povas koncerni,
Уважаемые...
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Estimata sinjoro Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Estimata sinjorino Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formel, kvindelig modtager, gift, navn kendt
Estimata sinjorino Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formel, kvindelig modtager, single, navn kendt
Estimata sinjorino Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formel, kvindelig aftale, navn kendt, civilstatus ukendt
Mi estas ĝojigita por esti alvokita kiel referenco por...
Для меня честь давать рекомендации ...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Mi unue konatiĝis... en..., kiam li aliĝis...
Я познакомился с ... в..., когда он присоединился к...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
...petis min skribi leteron de rekomendo por akompani lia peto pri.... Mi estas tre kontenta por fari tion.
... попросил меня написать рекомендательное письмо для подачи заявления на работу в.... Я с удовольствием сделал это.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Ĝi estis plezuro esti ĉefo/kontrolisto/kolego de... ekde....
Было одним удовольствием быть начальником/коллегой ... начиная от...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Mi estas feliĉa skribi tiun leteron de rekomendo por.... En tiu letero mi ŝatus esprimi mian respekton kaj aprezon por tiu brila junulo, kiu kondukis elstaran kontribuon al la laboro de mia grupo.
Я рад написать рекомендательное письмо для.. В этом письме я хотел бы выразить свою благодарность и уважение перед этим талантливым молодым человеком, который внес большой вклад в работу моей команды.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Mi ne havas heziton en skribanta leteron de rekomendo por...
Я ни минуты не сомневался при написании рекомендательного письма. для...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Estas plezuro skribi leteron de rekomendo por...
Для меня чистое удовольствие писать рекомендательное письмо для
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Mi scias... ekde..., kiam li/ŝi enskribiĝis en mia klaso/komencis labori ĉe....
Я знаю ... с..., когда он/она перешел в мой класс/начал работу в ..
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
Mi konas... por... monatoj/jaroj en mia kapacito kiel... je....
Я знаком с... с... в меру моих возможностей как... в...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
Mi estis la ĉefon/kontroliston/kolegon/instruiston de... de... al....
Я был шефом/начальником/колегой/учителем ... с.. по...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
...laboris por mi pri diversaj projektoj kiel..., kaj bazita sur lia/ŝia laboro, mi estus kvalifi lin/ŝin kiel unu el la plej bonaj..., ke ni iam havis.
... работал на меня в различных проектах таких как..., и на основании проделанной им/ей работы я могу оценить его/ее как лучшего сотрудника, какого мы когда-либо имели.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om

Reference Brev - Færdigheder

Ekde la komenco de nia kunlaborado, mi konas lin/ŝin kiel...
С момента начала нашей совместной работы я знаю его/ее как человека...
Brugt til at beskrive et positivt aspekt af kandidatens personlighed
...distingis per...
... показал себя как...
Brugt til at forklare de positive hoved egenskaber som kandidaten har demonstreret
Lia/ŝia plej granda talento estas...
Его/ее главным талантом является...
Brugt til at vise kandidatens hoved styrker
Li/ŝi estas krea problemosolvilo.
Он/она обладает способностью креативно решать проблемы.
Brugt til at beskrive en kandidat som beredvilligt accepterer og løser udfordringer
Li/ŝi havas larĝan aron de kapabloj.
Круг его/ее умений очень широк
Brugt til at beskrive en kandidat som har alsidige færdigheder
Li/ŝi komunikas liajn/ŝiajn ideojn klare.
Он/она обладает способностью доступно доносить свои идеи
Brugt til til beskrive en kandidat med gode kommunikationsevner
Li/ŝi manaĝas respondecon bone.
Он/она проявил себя ответственным сотрудником
Brugt til at beskrive en kandidat som er god til at styre et team / projekt og som arbejder godt under pres
Li/ŝi havas grandan scion de....
Он/она хорошо разбирается в...
Brugt til at beskrive hvilke færdigheder en kandidat allerede kan tilbyde
Li ekprenas novajn konceptojn rapide kaj akceptas helpeman kritikon kaj instruon pri lia laboro.
Он быстро схватывает новое, адекватно принимает здоровую критику и советы относительно его работы.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende
Mi volus mencii ĉi tie, ke... estas... kaj ĝi havas la kapablon....
Я хотел бы также упомянуть, что ... ... и обладает способностью...
Brugt til at give specifikke detaljer angående en kandidats evne til at gøre noget
Lia/ŝia eksterordinara kapablo de... estis valorega.
Его/ее экстраординарная способность к... была бесценна.
Brugt til at beskrive en kandidats bedste kvalitet
Li/ŝi ĉiam prenas aktivan rolon en....
Он/она всегда принимает активную позицию в...
Brugt til at beskrive en kandidat der er aktiv og kan lide at være involveret i sit arbejde
Li/ŝi finas sian laboron sur horaro. Kiam li/ŝi havas koncernon aŭ demandon pri asigno, li/ŝi parolas lia/ŝia menson klare kaj rekte, donante voĉon al kion aliaj povas senti sed ne povas aŭ ne volas diri.
Он/она заканчивает свою работу в срок. Когда у нее/него возникают вопросы, опасения относительно порученного задания он/она четко и прямо высказывает это, выражая то, что другие возможно тоже думают, но не могут сказать.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende

Reference Brev - Arbejdsområder

Dum li/ŝi estis ĉe ni, li//ŝi... Tiu respondeco implikis....
За время работы у нас он/она... Его/ее обязанности включали...
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat har påtaget sig og hvad de hver især indebar
Liaj/ŝiaj ĉefaj respondecoj estis...
Его/ее главными обязанностями было...
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat påtog sig
Liaj/ŝiaj semajnaj taskoj implikis...
Его/ее еженедельные задачи включали...
Brugt til at give en liste over ugentlige opgaver som en kandidat påtog sig

Reference Brev - Evaluering

Mi ŝatus diri, ke ĝi estas agrabla por labori kun..., li/ŝi estas fidinda kaj inteligenta persono kun bona sento de humuro.
Должен сказать, было приятно работать с ..., он/она надежный, образованный человек с хорошим чувством юмора.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
Se lia/ŝia agado en nia kompanio estas bona indiko de kiom li/ŝi elfarus en via, li/ŝi estus ekstreme pozitiva valoraĵo al via programo.
Если то, как он/она показал себя в нашей компании является для вас хорошим показателем того, насколько хорошо он проявит себя в вашей, он/она должен быть очень подходящей кандидатурой для вашего предприятия.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
En mia opinio, ...estas laborema persono, kiuj nevarie komprenas precize, kion projekto temas.
Я считаю... трудолюбивым человеком, привыкшим всего добиваться собственными силами, точно понимающим суть проекта.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
...konsekvence produktas altakvaliton laboron en oportuna maniero.
Постоянно показывает высокое качество работы и умение распределять время.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
La nura areo de malforto, kiun mi iam notis en lia/ŝia agado estis...
Единственной слабостью..., которую я когда-либо заметил было...
Brugt til at give et negativt aspekt ved evaluering af en kandidat
Mi kredas, ke... devus konsideri antaŭ aliaj kandidatoj ĉar...
Я полагаю, кандидатура .... должна быть рассмотрена в первую очередь, поскольку...
Brugt til at anbefale kandidaten på grund af bestemte grunde, en meget positiv måde at evaluere en kandidat på

Reference Brev - Afslutning

...estos granda aldono al via programo. Se mi cetere povas helpi, bonvolu sendi retpoŝton al mi aŭ telefoni min.
... будет отличным дополнением для вашей команды. Если в дальнейшем могу быть вам полезным, пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
...havas mian fortan rekomendon. Li/Ŝi estos kredito al via programo.
... заслужил мои наилучшие рекомендации. Она будет настоящей находкой для вашей компании.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Mi estas certa, ke... daŭros esti tre produktiva. Li/ŝi havas mian plej altan rekomendon.
Я уверен, что ... продолжит работать очень эффективно. Он/она заслуживает моих наилучших рекомендаций.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Mi donas al li/ŝi mian ple altan rekomendon, sen rezervejo. Bonvolu sendi retpoŝton aŭ telefoni min, se vi havas pliajn demandojn.
Без сомнений он/она заслужил мои наилучшие рекомендации. Пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне, если у вас возникнут дальнейшие вопросы.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Mi firme kredas en liajn/ŝiajn elstarajn kapablojn por ... kaj forte rekomendas lin/ŝin por plua edukado ĉe via universitato, kie li/ŝi povas disvolvi kaj apliki liajn/ŝiajn brilajn talentojn.
Я совершенно уверен в наличии у него/нее больших способностей к... и чрезвычайно рекомендую его/ее для продолжения учебы в вашем университете, где он/она может развить свой потенциал и проявить свой необычайный талант.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Ĝi estas kontentiganta povi doni al li/ŝi mia ple alta rekomendo. Mi esperas, ke tiu informo estos helpema.
Достаточно сказать, я даю ему/ей свои лучшие рекомендации. Надеюсь, предоставленная мной информация сможет быть полезной.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Mi entuziasme rekomendas... kiel esperigan kandidaton.
Я с удовольствием рекомендую ... как подающего надежды сотрудника
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Mi povis malofte rekomendi iun sen rezervado. Ĝi estas plezuro fari tion en la kazo de...
Мне редко приходилось давать кому-либо рекомендации, не раздумывая. Но в случае... я с удовольствием делаю это.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Mi respektas... kiel kolegon, sed mi devas honeste diri, ke mi ne povas rekomendi lin/ŝin por via kompanio.
Я уважаю... как коллегу, но должен честно сказать, что я бы не рекомендовал вам его/ее кандидатуру для работы в вашей компании.
Brugt når en ikke føler at kandidaten er passende til jobbet
Mi estos kontenta respondi neniujn pliajn demandojn, ke vi povas havi.
Я с удовольствием отвечу на любые дополнительные вопросы, которые могут у вас возникнуть.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
Vi povas kontakti min per letero/retpoŝto, se vi postulas neniun plian informon.
В любое время вы можете связаться со мной по почте / e-mail, если вам потребуется дополнительная информация.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev