svensk | Fraser - Ansøgning | Reference Brev

Reference Brev - Åbning

Estimata sinjoro,
Bäste herrn,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Estimata sinjorino,
Bästa frun,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Estimata sinjoro/sinjorino,
Bästa herr eller fru,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Estimataj sinjoroj,
Bästa herrar,
Formel, når man henvender sig til adskillige mennesker eller en hel afdeling
Al kiu ĝi povas koncerni,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Estimata sinjoro Smith,
Bäste herr Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fru Smith,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn kendt
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fröken Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn kendt
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fru Smith,
Formel, kvindelig aftale, navn kendt, civilstatus ukendt
Mi estas ĝojigita por esti alvokita kiel referenco por...
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Mi unue konatiĝis... en..., kiam li aliĝis...
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
...petis min skribi leteron de rekomendo por akompani lia peto pri.... Mi estas tre kontenta por fari tion.
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Ĝi estis plezuro esti ĉefo/kontrolisto/kolego de... ekde....
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Mi estas feliĉa skribi tiun leteron de rekomendo por.... En tiu letero mi ŝatus esprimi mian respekton kaj aprezon por tiu brila junulo, kiu kondukis elstaran kontribuon al la laboro de mia grupo.
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Mi ne havas heziton en skribanta leteron de rekomendo por...
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Estas plezuro skribi leteron de rekomendo por...
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Mi scias... ekde..., kiam li/ŝi enskribiĝis en mia klaso/komencis labori ĉe....
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
Mi konas... por... monatoj/jaroj en mia kapacito kiel... je....
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
Mi estis la ĉefon/kontroliston/kolegon/instruiston de... de... al....
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
...laboris por mi pri diversaj projektoj kiel..., kaj bazita sur lia/ŝia laboro, mi estus kvalifi lin/ŝin kiel unu el la plej bonaj..., ke ni iam havis.
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om

Reference Brev - Færdigheder

Ekde la komenco de nia kunlaborado, mi konas lin/ŝin kiel...
Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Brugt til at beskrive et positivt aspekt af kandidatens personlighed
...distingis per...
... utmärkte sig genom att ...
Brugt til at forklare de positive hoved egenskaber som kandidaten har demonstreret
Lia/ŝia plej granda talento estas...
Hens största talang är / finns inom ...
Brugt til at vise kandidatens hoved styrker
Li/ŝi estas krea problemosolvilo.
Hen är en kreativ problemlösare.
Brugt til at beskrive en kandidat som beredvilligt accepterer og løser udfordringer
Li/ŝi havas larĝan aron de kapabloj.
Hen har en bred kompetens.
Brugt til at beskrive en kandidat som har alsidige færdigheder
Li/ŝi komunikas liajn/ŝiajn ideojn klare.
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Brugt til til beskrive en kandidat med gode kommunikationsevner
Li/ŝi manaĝas respondecon bone.
Hen hanterar ansvar väl.
Brugt til at beskrive en kandidat som er god til at styre et team / projekt og som arbejder godt under pres
Li/ŝi havas grandan scion de....
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Brugt til at beskrive hvilke færdigheder en kandidat allerede kan tilbyde
Li ekprenas novajn konceptojn rapide kaj akceptas helpeman kritikon kaj instruon pri lia laboro.
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende
Mi volus mencii ĉi tie, ke... estas... kaj ĝi havas la kapablon....
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Brugt til at give specifikke detaljer angående en kandidats evne til at gøre noget
Lia/ŝia eksterordinara kapablo de... estis valorega.
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Brugt til at beskrive en kandidats bedste kvalitet
Li/ŝi ĉiam prenas aktivan rolon en....
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Brugt til at beskrive en kandidat der er aktiv og kan lide at være involveret i sit arbejde
Li/ŝi finas sian laboron sur horaro. Kiam li/ŝi havas koncernon aŭ demandon pri asigno, li/ŝi parolas lia/ŝia menson klare kaj rekte, donante voĉon al kion aliaj povas senti sed ne povas aŭ ne volas diri.
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende

Reference Brev - Arbejdsområder

Dum li/ŝi estis ĉe ni, li//ŝi... Tiu respondeco implikis....
Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat har påtaget sig og hvad de hver især indebar
Liaj/ŝiaj ĉefaj respondecoj estis...
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat påtog sig
Liaj/ŝiaj semajnaj taskoj implikis...
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Brugt til at give en liste over ugentlige opgaver som en kandidat påtog sig

Reference Brev - Evaluering

Mi ŝatus diri, ke ĝi estas agrabla por labori kun..., li/ŝi estas fidinda kaj inteligenta persono kun bona sento de humuro.
Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
Se lia/ŝia agado en nia kompanio estas bona indiko de kiom li/ŝi elfarus en via, li/ŝi estus ekstreme pozitiva valoraĵo al via programo.
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
En mia opinio, ...estas laborema persono, kiuj nevarie komprenas precize, kion projekto temas.
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
...konsekvence produktas altakvaliton laboron en oportuna maniero.
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
La nura areo de malforto, kiun mi iam notis en lia/ŝia agado estis...
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
Brugt til at give et negativt aspekt ved evaluering af en kandidat
Mi kredas, ke... devus konsideri antaŭ aliaj kandidatoj ĉar...
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Brugt til at anbefale kandidaten på grund af bestemte grunde, en meget positiv måde at evaluere en kandidat på

Reference Brev - Afslutning

...estos granda aldono al via programo. Se mi cetere povas helpi, bonvolu sendi retpoŝton al mi aŭ telefoni min.
... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
...havas mian fortan rekomendon. Li/Ŝi estos kredito al via programo.
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Mi estas certa, ke... daŭros esti tre produktiva. Li/ŝi havas mian plej altan rekomendon.
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Mi donas al li/ŝi mian ple altan rekomendon, sen rezervejo. Bonvolu sendi retpoŝton aŭ telefoni min, se vi havas pliajn demandojn.
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Mi firme kredas en liajn/ŝiajn elstarajn kapablojn por ... kaj forte rekomendas lin/ŝin por plua edukado ĉe via universitato, kie li/ŝi povas disvolvi kaj apliki liajn/ŝiajn brilajn talentojn.
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Ĝi estas kontentiganta povi doni al li/ŝi mia ple alta rekomendo. Mi esperas, ke tiu informo estos helpema.
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Mi entuziasme rekomendas... kiel esperigan kandidaton.
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Mi povis malofte rekomendi iun sen rezervado. Ĝi estas plezuro fari tion en la kazo de...
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Mi respektas... kiel kolegon, sed mi devas honeste diri, ke mi ne povas rekomendi lin/ŝin por via kompanio.
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Brugt når en ikke føler at kandidaten er passende til jobbet
Mi estos kontenta respondi neniujn pliajn demandojn, ke vi povas havi.
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
Vi povas kontakti min per letero/retpoŝto, se vi postulas neniun plian informon.
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev