ungarsk | Fraser - Ansøgning | Reference Brev

Reference Brev - Åbning

Estimata sinjoro,
Tisztelt Uram!
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Estimata sinjorino,
Tisztelt Hölgyem!
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Estimata sinjoro/sinjorino,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formel, modtager navn og køn ukendt
Estimataj sinjoroj,
Tisztelt Uraim!
Formel, når man henvender sig til adskillige mennesker eller en hel afdeling
Al kiu ĝi povas koncerni,
Tisztelt Hölygem/Uram!
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Estimata sinjoro Smith,
Tisztelt Smith Úr!
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Formel, kvindelig modtager, gift, navn kendt
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formel, kvindelig modtager, single, navn kendt
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony
Formel, kvindelig aftale, navn kendt, civilstatus ukendt
Mi estas ĝojigita por esti alvokita kiel referenco por...
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Mi unue konatiĝis... en..., kiam li aliĝis...
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
...petis min skribi leteron de rekomendo por akompani lia peto pri.... Mi estas tre kontenta por fari tion.
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Ĝi estis plezuro esti ĉefo/kontrolisto/kolego de... ekde....
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Mi estas feliĉa skribi tiun leteron de rekomendo por.... En tiu letero mi ŝatus esprimi mian respekton kaj aprezon por tiu brila junulo, kiu kondukis elstaran kontribuon al la laboro de mia grupo.
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Mi ne havas heziton en skribanta leteron de rekomendo por...
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Estas plezuro skribi leteron de rekomendo por...
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Mi scias... ekde..., kiam li/ŝi enskribiĝis en mia klaso/komencis labori ĉe....
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
Mi konas... por... monatoj/jaroj en mia kapacito kiel... je....
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
Mi estis la ĉefon/kontroliston/kolegon/instruiston de... de... al....
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
...laboris por mi pri diversaj projektoj kiel..., kaj bazita sur lia/ŝia laboro, mi estus kvalifi lin/ŝin kiel unu el la plej bonaj..., ke ni iam havis.
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om

Reference Brev - Færdigheder

Ekde la komenco de nia kunlaborado, mi konas lin/ŝin kiel...
Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Brugt til at beskrive et positivt aspekt af kandidatens personlighed
...distingis per...
...megkülönböztette magát a ...
Brugt til at forklare de positive hoved egenskaber som kandidaten har demonstreret
Lia/ŝia plej granda talento estas...
A legnagyobb erőssége a ...
Brugt til at vise kandidatens hoved styrker
Li/ŝi estas krea problemosolvilo.
... kreatív problémamegoldó
Brugt til at beskrive en kandidat som beredvilligt accepterer og løser udfordringer
Li/ŝi havas larĝan aron de kapabloj.
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Brugt til at beskrive en kandidat som har alsidige færdigheder
Li/ŝi komunikas liajn/ŝiajn ideojn klare.
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
Brugt til til beskrive en kandidat med gode kommunikationsevner
Li/ŝi manaĝas respondecon bone.
Jól kezeli a felelősséget is.
Brugt til at beskrive en kandidat som er god til at styre et team / projekt og som arbejder godt under pres
Li/ŝi havas grandan scion de....
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Brugt til at beskrive hvilke færdigheder en kandidat allerede kan tilbyde
Li ekprenas novajn konceptojn rapide kaj akceptas helpeman kritikon kaj instruon pri lia laboro.
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende
Mi volus mencii ĉi tie, ke... estas... kaj ĝi havas la kapablon....
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Brugt til at give specifikke detaljer angående en kandidats evne til at gøre noget
Lia/ŝia eksterordinara kapablo de... estis valorega.
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Brugt til at beskrive en kandidats bedste kvalitet
Li/ŝi ĉiam prenas aktivan rolon en....
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Brugt til at beskrive en kandidat der er aktiv og kan lide at være involveret i sit arbejde
Li/ŝi finas sian laboron sur horaro. Kiam li/ŝi havas koncernon aŭ demandon pri asigno, li/ŝi parolas lia/ŝia menson klare kaj rekte, donante voĉon al kion aliaj povas senti sed ne povas aŭ ne volas diri.
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende

Reference Brev - Arbejdsområder

Dum li/ŝi estis ĉe ni, li//ŝi... Tiu respondeco implikis....
Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat har påtaget sig og hvad de hver især indebar
Liaj/ŝiaj ĉefaj respondecoj estis...
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat påtog sig
Liaj/ŝiaj semajnaj taskoj implikis...
Heti feladatai magába foglalták a ...
Brugt til at give en liste over ugentlige opgaver som en kandidat påtog sig

Reference Brev - Evaluering

Mi ŝatus diri, ke ĝi estas agrabla por labori kun..., li/ŝi estas fidinda kaj inteligenta persono kun bona sento de humuro.
Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
Se lia/ŝia agado en nia kompanio estas bona indiko de kiom li/ŝi elfarus en via, li/ŝi estus ekstreme pozitiva valoraĵo al via programo.
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
En mia opinio, ...estas laborema persono, kiuj nevarie komprenas precize, kion projekto temas.
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
...konsekvence produktas altakvaliton laboron en oportuna maniero.
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
La nura areo de malforto, kiun mi iam notis en lia/ŝia agado estis...
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
Brugt til at give et negativt aspekt ved evaluering af en kandidat
Mi kredas, ke... devus konsideri antaŭ aliaj kandidatoj ĉar...
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Brugt til at anbefale kandidaten på grund af bestemte grunde, en meget positiv måde at evaluere en kandidat på

Reference Brev - Afslutning

...estos granda aldono al via programo. Se mi cetere povas helpi, bonvolu sendi retpoŝton al mi aŭ telefoni min.
... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
...havas mian fortan rekomendon. Li/Ŝi estos kredito al via programo.
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Mi estas certa, ke... daŭros esti tre produktiva. Li/ŝi havas mian plej altan rekomendon.
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Mi donas al li/ŝi mian ple altan rekomendon, sen rezervejo. Bonvolu sendi retpoŝton aŭ telefoni min, se vi havas pliajn demandojn.
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Mi firme kredas en liajn/ŝiajn elstarajn kapablojn por ... kaj forte rekomendas lin/ŝin por plua edukado ĉe via universitato, kie li/ŝi povas disvolvi kaj apliki liajn/ŝiajn brilajn talentojn.
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Ĝi estas kontentiganta povi doni al li/ŝi mia ple alta rekomendo. Mi esperas, ke tiu informo estos helpema.
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Mi entuziasme rekomendas... kiel esperigan kandidaton.
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Mi povis malofte rekomendi iun sen rezervado. Ĝi estas plezuro fari tion en la kazo de...
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Mi respektas... kiel kolegon, sed mi devas honeste diri, ke mi ne povas rekomendi lin/ŝin por via kompanio.
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Brugt når en ikke føler at kandidaten er passende til jobbet
Mi estos kontenta respondi neniujn pliajn demandojn, ke vi povas havi.
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
Vi povas kontakti min per letero/retpoŝto, se vi postulas neniun plian informon.
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Brugt til at afslutte et positivt reference brev