engelsk | Fraser - Ansøgning | Reference Brev

Reference Brev - Åbning

Hyvä Herra,
Dear Sir,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Hyvä Rouva
Dear Madam,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Hyvä Herra / Rouva
Dear Sir / Madam,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Hyvät vastaanottajat,
Dear Sirs,
Formel, når man henvender sig til adskillige mennesker eller en hel afdeling
Hyvät vastaanottajat,
To whom it may concern,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Hyvä herra Smith,
Dear Mr. Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Hyvä rouva Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn kendt
Hyvä neiti Smith,
Dear Miss Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn kendt
Hyvä neiti / rouva Smith,
Dear Ms. Smith,
Formel, kvindelig aftale, navn kendt, civilstatus ukendt
Ilahduin kovasti suosittelupyynnöstä...
I am delighted to be called upon as a reference for…
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Tutustuin hakijaan ensi kertaa ..., kun hän liittyi...
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
...on pyytänyt minua kirjoittamaan suosituskirjeen lähetettäväksi hakemuksensa mukana...paikkaa varten. Teen sen erittäin mielelläni.
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
On ollut ilo toimia päällikkönä / kollegana ... sillä...
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Kirjoitan mielelläni tämän suosituskirjeen henkilön ... puolesta. Haluan tässä kirjeessä osoittaa arvostukseni ja kunnioitukseni tätä fiksua, nuorta henkilöä kohtaan, joka toi työyhteisöömme valtavan hienon panoksen.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
En epäröi hetkeäkään tämän kirjeen kirjoittamisessa henkilön ... puolesta.
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
On ilo kirjoittaa tämä suosituskirje...
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Olen tuntenut ... siitä asti, kun hän tuli luokalleni / aloitti työskentelyn ...
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
Olen tuntenut...siitä asti kun olen toiminut...
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
Toimin henkilön ... esimiehenä / ohjaajana / kollegana / opettajana...
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
... on työskennellyt kanssani monissa projekteissa ... ja perustuen hänen työpanokseensa arvioisin hänet yhdeksi parhaimmista ... joita meillä on koskaan ollut.
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om

Reference Brev - Færdigheder

Yhteistyömme alusta asti olen tuntenut hänet ... persoonana.
Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Brugt til at beskrive et positivt aspekt af kandidatens personlighed
...erottautui hyvillä...
...distinguished himself / herself by…
Brugt til at forklare de positive hoved egenskaber som kandidaten har demonstreret
Hänen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu ...
His / her greatest talent is / lies in…
Brugt til at vise kandidatens hoved styrker
Hän on luova ongelmanratkaisija
He / she is a creative problem-solver.
Brugt til at beskrive en kandidat som beredvilligt accepterer og løser udfordringer
Hänellä on laajat taidot
He / she has a broad range of skills.
Brugt til at beskrive en kandidat som har alsidige færdigheder
Hän kommunikoi ideoistaan selkeästi
He / she communicates his / her ideas clearly.
Brugt til til beskrive en kandidat med gode kommunikationsevner
Hän on luotettava henkilö
He / she handles responsibility well.
Brugt til at beskrive en kandidat som er god til at styre et team / projekt og som arbejder godt under pres
Hänellä on hyvä tietämys...
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Brugt til at beskrive hvilke færdigheder en kandidat allerede kan tilbyde
Hän omaksuu uudet asiat nopeasti ja ottaa rakentavan palautteen ja työhön liittyvät ohjeet hyvin vastaan.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende
Haluisin mainita vielä, että hän kykenee...
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Brugt til at give specifikke detaljer angående en kandidats evne til at gøre noget
Hänen erinomainen kykynsä ... oli korvaamaton.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Brugt til at beskrive en kandidats bedste kvalitet
Hän ottaa aina aktiivisen roolin...
He / she always takes an active role in… .
Brugt til at beskrive en kandidat der er aktiv og kan lide at være involveret i sit arbejde
Hän pysyy aina aikataulussa työssään. Kun jokin asia askarruttaa häntä, hän kertoo mielipiteensä avoimesti ja selkeästi, ja antaa kauttansa äänen myös sellaisille henkilöille, jotka eivät uskalla viedä asiaa eteenpäin.
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende

Reference Brev - Arbejdsområder

Kun hän työskenteli kanssamme hän.... . Tämä vastuualue sisälsi...
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat har påtaget sig og hvad de hver især indebar
Hänen päävastuualueensa olivat...
His / her main responsibilities were…
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat påtog sig
Hänen viikoittaiset tehtävänsä sisälsivät...
His / her weekly tasks involved…
Brugt til at give en liste over ugentlige opgaver som en kandidat påtog sig

Reference Brev - Evaluering

Tämän henkilön kanssa on ilo työskennellä, hän on luotettava ja älykäs henkilö jolla on hyvä huumorintaju.
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
Jos hänen suoriutumisensa työssään yhtiössämme antaa viitteitä siitä, miten hän suoriutuu teidän yrityksessänne, hän olisi erittäin positiivinen lisä joukkoon.
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
Mielestäni ... on oma-aloitteinen ja ahkera työntekijä joka ymmärtää projektien syvimmän olemuksen.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
... tuottaa tasaisen korkealaatuisia tuloksia työssään ja on aina aikataulussa.
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
Ainoa hänen suorituksessaan havaitsemani heikkous on...
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Brugt til at give et negativt aspekt ved evaluering af en kandidat
Mielestäni ... sijoittuu muiden hakijoiden yläpuolelle, koska...
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Brugt til at anbefale kandidaten på grund af bestemte grunde, en meget positiv måde at evaluere en kandidat på

Reference Brev - Afslutning

... olisi erinomainen lisä yrityksellenne. Jos voin olla vielä avuksi, lähettäkää ystävällisesti sähköpostia tai soittakaa minulle.
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
... saa lämpimät suositteluni. Hän olisi ansiokas lisä ohjelmaanne
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Olen luottavainen siitä, että ... on tulevaisuudessakin erittäin tuottava. Hän saa lämpimät suositteluni.
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Suosittelen häntä ilman muuta tehtävään mitä lämpimimmin. Lisäkysymyksissä minulle voi soittaa tai lähettää sähköpostia.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Uskon vakaasti hänen kykyihinsä toimia ... ja suosittelen häntä lämpimästi jatko-opintoihin yliopistossanne, jossa hän voi kehittää ja soveltaa taitojaan.
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
On miellyttävää antaa lämpimät suosittelut kyseisestä hakijata. Toivottavasti tämä tieto osoittautuu hyödylliseksi.
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Suosittelen innolla hakijaa tehtävään ... lupaavana ehdokkaana
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
En ole usein voinut varauksetta suositella jotain henkilöä. On ilo tehdä näin ... tapauksessa.
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Arvostan häntä kollegana, mutta rehellisyyden nimissä on sanottava, etten voi suositella häntä yrityksenne palveluun.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Brugt når en ikke føler at kandidaten er passende til jobbet
Vastaan mielelläni mieleenne tuleviin lisäkysymyksiin
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
Voitte ottaa minuun yhteyttä kirjeitse / sähköpostitse jos tarvitsette lisätietoa
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev