nederlandsk | Fraser - Ansøgning | Reference Brev

Reference Brev - Åbning

Monsieur,
Geachte heer
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Madame,
Geachte mevrouw
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Madame, Monsieur,
Geachte heer, mevrouw
Formel, modtager navn og køn ukendt
Madame, Monsieur
Geachte dames en heren
Formel, når man henvender sig til adskillige mennesker eller en hel afdeling
Aux principaux concernés,
Geachte dames en heren
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Monsieur Dupont,
Geachte heer Jansen
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Madame Dupont,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, kvindelig modtager, gift, navn kendt
Mademoiselle Dupont,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, kvindelig modtager, single, navn kendt
Madame Dupont,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, kvindelig aftale, navn kendt, civilstatus ukendt
C'est avec plaisir que je recommande...
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
J'ai d'abord fait la connaissance de... en..., quand il a rejoint...
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
...m'a demandé de rédiger une lettre de recommandation pour accompagner sa candidature pour... . C'est avec plaisir que je m'exécute.
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Ce fut un plaisir d'être le responsable / supérieur direct / collègue de... depuis...
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Je suis heureux d'écrire cette lettre de recommandation pour... Dans cette lettre j'aimerais exprimer mon respect et mon estime pour cette jeune et brillante personne qui a apporté une contribution remarquable à mon équipe.
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Je n'ai aucune hésitation à écrire une lettre de recommandation pour...
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
C'est un plaisir de rédiger une lettre de recommandation pour...
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Je connais...depuis... , quand il/elle a commencé dans mon cours / a commencé à travailler chez...
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
Je connais...depuis... mois/ans en tant que...chez...
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
Je fus le responsable / responsable direct / collègue / professeur de... de... à...
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
... a travaillé pour moi sur de nombreux projets en tant que..., et sur la base de son travail, je le/la décrirais comme un(e) des meilleurs... que nous ayons jamais eu(e).
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om

Reference Brev - Færdigheder

Depuis le début de notre collaboration, j'ai toujours trouvé que... était une personne...
Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Brugt til at beskrive et positivt aspekt af kandidatens personlighed
... se distingue par...
... onderscheidde zich door ...
Brugt til at forklare de positive hoved egenskaber som kandidaten har demonstreret
Sa qualité principale est ...
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Brugt til at vise kandidatens hoved styrker
Il/elle possède une grande créativité pour solutionner les problèmes.
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Brugt til at beskrive en kandidat som beredvilligt accepterer og løser udfordringer
Il/elle possède une large palette de compétences.
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Brugt til at beskrive en kandidat som har alsidige færdigheder
Il/elle communique ses idées clairement.
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Brugt til til beskrive en kandidat med gode kommunikationsevner
Il/elle est une personne à qui on peut confier des responsabilités.
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Brugt til at beskrive en kandidat som er god til at styre et team / projekt og som arbejder godt under pres
Il/elle possède des connaissances approfondies en...
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Brugt til at beskrive hvilke færdigheder en kandidat allerede kan tilbyde
Il/elle assimile les nouveaux concepts très rapidement et accepte les critiques constructives concernant son travail.
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende
Je voudrais signaler que... est... et qu'il a la capacité à...
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Brugt til at give specifikke detaljer angående en kandidats evne til at gøre noget
Son extraordinaire capacité à... fut inestimable.
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Brugt til at beskrive en kandidats bedste kvalitet
Il/elle participe activement dans...
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Brugt til at beskrive en kandidat der er aktiv og kan lide at være involveret i sit arbejde
Il/elle finit son travail dans les délais impartis. Quand il/elle fait face à un problème ou soulève une question concernant une tâche qui lui a été assignée, il/elle n'hésite pas à parler directement, se faisant la voix de ceux qui n'osent pas parler.
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende

Reference Brev - Arbejdsområder

Pendant qu'il/elle était parmi nous, il/elle a... Cette responsabilité impliquait...
Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat har påtaget sig og hvad de hver især indebar
Ses principales fonctions consistaient en...
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat påtog sig
Ses tâches hebdomadaires comprenaient...
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Brugt til at give en liste over ugentlige opgaver som en kandidat påtog sig

Reference Brev - Evaluering

Je voudrais dire qu'il est agréable de travailler avec..., c'est une personne intelligente sur qui l'on peut compter et qui a aussi le sens de l'humour.
Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
Ses performances dans notre entreprise sont un bon indicateur sur ses performances futures dans votre entreprise, il/elle serait un apport extrêmement positif à votre programme.
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
À mes yeux, ... est une personne travailleuse capable de travailler sans supervision et qui comprend exactement l'enjeu d'un projet.
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
... produit un travail de grande qualité et respecte toujours les délais impartis.
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
Le seul domaine dans lequel... s'est montré(e) moins performant(e) est...
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Brugt til at give et negativt aspekt ved evaluering af en kandidat
Je pense sincèrement que... devrait être considéré comme le candidat le plus adapté parce que...
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Brugt til at anbefale kandidaten på grund af bestemte grunde, en meget positiv måde at evaluere en kandidat på

Reference Brev - Afslutning

... serait un atout de choix à votre programme. Pour plus de renseignements, merci de me contacter par courriel ou par téléphone.
… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
Je recommande très chaudement... . Il/elle apporterait un plus à votre programme.
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Je suis persuadé(e) que... continuera à être très efficace. Je le/la recommande chaleureusement.
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Je le/la recommande sans aucune réserve. N'hésitez pas à me contacter par courriel ou par téléphone si vous avez des questions supplémentaires.
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Je crois sincèrement en ses capacités remarquables concernant... et je le/la recommande fortement pour votre université, où il/elle saura se développer et appliquer ses talents exceptionnels.
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
C'est un plaisir personnel de pouvoir vous le/la recommander. J'espère que cette que information s'avèrera utile.
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Je recommande avec enthousiasme... qui se prouve être un candidat prometteur.
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
J'ai rarement eu l'occasion de recommander quelqu'un sans aucune réserve. C'est un plaisir de pouvoir le faire dans le cas de...
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
J'ai un grand respect pour... en tant que collègue, mais en toute honnêteté, je ne peux pas le/la recommander pour votre entreprise.
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Brugt når en ikke føler at kandidaten er passende til jobbet
Je serai ravi(e) de répondre à toutes autres questions que vous pourriez avoir.
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
Vous pouvez me contacter par lettre ou courriel pour toute information complémentaire.
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev