svensk | Fraser - Ansøgning | Reference Brev

Reference Brev - Åbning

Monsieur,
Bäste herrn,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Madame,
Bästa frun,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Madame, Monsieur,
Bästa herr eller fru,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Madame, Monsieur
Bästa herrar,
Formel, når man henvender sig til adskillige mennesker eller en hel afdeling
Aux principaux concernés,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Monsieur Dupont,
Bäste herr Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Madame Dupont,
Bästa fru Smith,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn kendt
Mademoiselle Dupont,
Bästa fröken Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn kendt
Madame Dupont,
Bästa fru Smith,
Formel, kvindelig aftale, navn kendt, civilstatus ukendt
C'est avec plaisir que je recommande...
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
J'ai d'abord fait la connaissance de... en..., quand il a rejoint...
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
...m'a demandé de rédiger une lettre de recommandation pour accompagner sa candidature pour... . C'est avec plaisir que je m'exécute.
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Ce fut un plaisir d'être le responsable / supérieur direct / collègue de... depuis...
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Je suis heureux d'écrire cette lettre de recommandation pour... Dans cette lettre j'aimerais exprimer mon respect et mon estime pour cette jeune et brillante personne qui a apporté une contribution remarquable à mon équipe.
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Je n'ai aucune hésitation à écrire une lettre de recommandation pour...
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
C'est un plaisir de rédiger une lettre de recommandation pour...
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Je connais...depuis... , quand il/elle a commencé dans mon cours / a commencé à travailler chez...
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
Je connais...depuis... mois/ans en tant que...chez...
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
Je fus le responsable / responsable direct / collègue / professeur de... de... à...
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
... a travaillé pour moi sur de nombreux projets en tant que..., et sur la base de son travail, je le/la décrirais comme un(e) des meilleurs... que nous ayons jamais eu(e).
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om

Reference Brev - Færdigheder

Depuis le début de notre collaboration, j'ai toujours trouvé que... était une personne...
Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Brugt til at beskrive et positivt aspekt af kandidatens personlighed
... se distingue par...
... utmärkte sig genom att ...
Brugt til at forklare de positive hoved egenskaber som kandidaten har demonstreret
Sa qualité principale est ...
Hens största talang är / finns inom ...
Brugt til at vise kandidatens hoved styrker
Il/elle possède une grande créativité pour solutionner les problèmes.
Hen är en kreativ problemlösare.
Brugt til at beskrive en kandidat som beredvilligt accepterer og løser udfordringer
Il/elle possède une large palette de compétences.
Hen har en bred kompetens.
Brugt til at beskrive en kandidat som har alsidige færdigheder
Il/elle communique ses idées clairement.
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Brugt til til beskrive en kandidat med gode kommunikationsevner
Il/elle est une personne à qui on peut confier des responsabilités.
Hen hanterar ansvar väl.
Brugt til at beskrive en kandidat som er god til at styre et team / projekt og som arbejder godt under pres
Il/elle possède des connaissances approfondies en...
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Brugt til at beskrive hvilke færdigheder en kandidat allerede kan tilbyde
Il/elle assimile les nouveaux concepts très rapidement et accepte les critiques constructives concernant son travail.
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende
Je voudrais signaler que... est... et qu'il a la capacité à...
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Brugt til at give specifikke detaljer angående en kandidats evne til at gøre noget
Son extraordinaire capacité à... fut inestimable.
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Brugt til at beskrive en kandidats bedste kvalitet
Il/elle participe activement dans...
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Brugt til at beskrive en kandidat der er aktiv og kan lide at være involveret i sit arbejde
Il/elle finit son travail dans les délais impartis. Quand il/elle fait face à un problème ou soulève une question concernant une tâche qui lui a été assignée, il/elle n'hésite pas à parler directement, se faisant la voix de ceux qui n'osent pas parler.
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende

Reference Brev - Arbejdsområder

Pendant qu'il/elle était parmi nous, il/elle a... Cette responsabilité impliquait...
Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat har påtaget sig og hvad de hver især indebar
Ses principales fonctions consistaient en...
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat påtog sig
Ses tâches hebdomadaires comprenaient...
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Brugt til at give en liste over ugentlige opgaver som en kandidat påtog sig

Reference Brev - Evaluering

Je voudrais dire qu'il est agréable de travailler avec..., c'est une personne intelligente sur qui l'on peut compter et qui a aussi le sens de l'humour.
Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
Ses performances dans notre entreprise sont un bon indicateur sur ses performances futures dans votre entreprise, il/elle serait un apport extrêmement positif à votre programme.
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
À mes yeux, ... est une personne travailleuse capable de travailler sans supervision et qui comprend exactement l'enjeu d'un projet.
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
... produit un travail de grande qualité et respecte toujours les délais impartis.
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
Le seul domaine dans lequel... s'est montré(e) moins performant(e) est...
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
Brugt til at give et negativt aspekt ved evaluering af en kandidat
Je pense sincèrement que... devrait être considéré comme le candidat le plus adapté parce que...
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Brugt til at anbefale kandidaten på grund af bestemte grunde, en meget positiv måde at evaluere en kandidat på

Reference Brev - Afslutning

... serait un atout de choix à votre programme. Pour plus de renseignements, merci de me contacter par courriel ou par téléphone.
... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
Je recommande très chaudement... . Il/elle apporterait un plus à votre programme.
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Je suis persuadé(e) que... continuera à être très efficace. Je le/la recommande chaleureusement.
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Je le/la recommande sans aucune réserve. N'hésitez pas à me contacter par courriel ou par téléphone si vous avez des questions supplémentaires.
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Je crois sincèrement en ses capacités remarquables concernant... et je le/la recommande fortement pour votre université, où il/elle saura se développer et appliquer ses talents exceptionnels.
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
C'est un plaisir personnel de pouvoir vous le/la recommander. J'espère que cette que information s'avèrera utile.
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Je recommande avec enthousiasme... qui se prouve être un candidat prometteur.
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
J'ai rarement eu l'occasion de recommander quelqu'un sans aucune réserve. C'est un plaisir de pouvoir le faire dans le cas de...
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
J'ai un grand respect pour... en tant que collègue, mais en toute honnêteté, je ne peux pas le/la recommander pour votre entreprise.
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Brugt når en ikke føler at kandidaten er passende til jobbet
Je serai ravi(e) de répondre à toutes autres questions que vous pourriez avoir.
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
Vous pouvez me contacter par lettre ou courriel pour toute information complémentaire.
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev