dansk | Fraser - Ansøgning | Reference Brev

Reference Brev - Åbning

Αγαπητέ κύριε,
Kære Hr.,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Αγαπητή κυρία,
Kære Fru.,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Kære Hr./Fru.,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Kære Hr./Fru.,
Formel, når man henvender sig til adskillige mennesker eller en hel afdeling
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Til hvem det vedkommer,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Kære Hr. Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Kære fru. Smith,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn kendt
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Kære Frk. Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn kendt
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Kære Fr. Smith,
Formel, kvindelig aftale, navn kendt, civilstatus ukendt
Χαίρομαι ιδιαιτέρως να προσφέρω τις υπηρεσίες μου ως σύσταση για...
Jeg er begejstret for at være reference for...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Πρωτοσυναντήθηκα με... στην..., όταν έγινε μέλος...
Jeg blev først bekendt med... i..., da han blev en del af...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
...μου ζήτησε να γράψω μια συστατική επιστολή για την αίτηση του για.... και χαίρουμε πολύ που έχω αυτή την ευκαιρία.
... har bedt mig skrive et anbefalingsbrev til at ledsage hans ansøgning som... . Jeg er mere end glad for at gøre det.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Ήταν χαρά μου να εργαστώ ως αφεντικό / επόπτης / συνάδελφος του/της... .
Det har været en fornøjelse at være... chef /tilsynsførende / kollega siden... .
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Χαρά μου είναι να γράψω αυτή τη συστατική επιστολή για .... Στην επιστολή αυτή θα ήθελα να εκφράσω τον σεβασμό και την εκτίμησή μου για αυτό το ικανότατο νεαρό άτομο, που είχε εξαιρετική συμβολή στο έργο της ομάδας μου.
Jeg er glad for at skrive dette anbefalingsbrev for... . I dette brev vil jeg gerne udtrykke min respekt og anerkendelse af denne kvikke unge person, som bragte et enestående bidrag til arbejdet i min gruppe.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Μπορώ να συστήσω απόλυτα τον/την...
Det er uden tøven at jeg skriver dette anbefalingsbrev for...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Είναι με ευχαρίστηση που γράφω μια συστατική επιστολή για...
Det er en fornøjelse at skrive et anbefalingsbrev for...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Γνωρίζω τον υποψήφιο από..., όταν έγινε μαθητής μου / άρχισε να δουλεύει στο/ην...
har kendt... siden... , da han /hun tilmeldte sig min klasse /begyndte at arbejde hos...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
Γνώριζα τον/την υποψήφιο για... μήνες / χρόνια ως...
Jeg har kendt... i... måneder / år i min kapacitet som... hos... .
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
Ήμουν αφεντικό / επόπτης / συνάδελφος / καθηγητής του/της... από... ώς...
Jeg var... chef / tilsynsførende / kollega / lærer fra... til... .
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
... δούλεψε μαζί μου ως... σε διάφορα πρότζεκτ ως... Βάση της εργασίας του/της εδώ θα έλεγα ότι ήταν ένας από τους/τις καλύτερους/ρες που δούλεψαν εδώ.
... arbejdede for mig på adskillige projekter som..., og baseret på hans /hendes arbejde, vil jeg gerne rangere ham / hende som en af de bedste... vi nogensinde har haft.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om

Reference Brev - Færdigheder

Από την αρχή της συνεργασίας μας με τον/την... τον/την εκτίμησα ως άτομο...
Siden begyndelse af vores samarbejde har jeg anset ham / hende som en... person.
Brugt til at beskrive et positivt aspekt af kandidatens personlighed
... εξ αρχής έδειξε ότι...
... adskilte sig selv ved at...
Brugt til at forklare de positive hoved egenskaber som kandidaten har demonstreret
Το μεγαλύτερο ταλέντο του είναι...
Hans / hendes største talent er / ligger i...
Brugt til at vise kandidatens hoved styrker
Είναι άτομο που λύνει προβλήματα με δημιουργικό τρόπο.
Han / hun er en kreativ problemløser.
Brugt til at beskrive en kandidat som beredvilligt accepterer og løser udfordringer
Διαθέτει ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων.
Han / hun har et bredt udvalg af færdigheder.
Brugt til at beskrive en kandidat som har alsidige færdigheder
Αυτό το άτομο επικοινωνεί τις ιδέες του με σαφήνεια.
Han / hun kommunikerer sine ideer klart.
Brugt til til beskrive en kandidat med gode kommunikationsevner
Είναι υπεύθυνο άτομο.
Han / hun er god til at håndtere ansvar.
Brugt til at beskrive en kandidat som er god til at styre et team / projekt og som arbejder godt under pres
Αυτός / αυτή έχει μια ευρεία γνώση....
Han / hun har en omfattende viden om... .
Brugt til at beskrive hvilke færdigheder en kandidat allerede kan tilbyde
Πιάνει νέες έννοιες γρήγορα και αποδέχεται εποικοδομητική κριτική και οδηγίες σχετικά με τη δουλειά του.
Han forstår nye koncepter hurtigt og accepterer konstruktiv kritik og instruktion angående sit arbejde.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι ο/η... είναι... και έχει την ικανότητα να... .
Jeg vil gerne nævne her, at... er... og har evnen til at... .
Brugt til at give specifikke detaljer angående en kandidats evne til at gøre noget
Η εξαιρετική ικανότητα του/της να... ήταν ανεκτίμητη.
Hans / hendes ekstraordinære evne til at... var uvurderlige.
Brugt til at beskrive en kandidats bedste kvalitet
Αυτός / αυτή παίρνει πάντα έναν ενεργό ρόλο στην... .
Han / hun har altid en aktiv rolle i... .
Brugt til at beskrive en kandidat der er aktiv og kan lide at være involveret i sit arbejde
... τελειώνει την δουλειά του στην ώρα του. Όταν έχει ερωτήσεις σχετικά με μια εργασία εκφράζεται με ευθύτητα και σαφήνεια, εκφράζοντας τις απόψεις και ανησυχίες των συναδέλφων του.
Han / hun færdiggører sit arbejde til tiden. Når han / hun har en bekymring eller et spørgsmål om en opgave, siger han / hun sin mening på en klar og direkt måde, og udtrykker hvad andre måske føler men som ikke kan eller vil sige det.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende

Reference Brev - Arbejdsområder

Όταν ήταν μαζί μας τηρούσε τα καθήκοντα... Αυτή η θέση είχε να κάνει με...
Mens han / hun var hos os han / hun... . Dette ansvar indebar... .
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat har påtaget sig og hvad de hver især indebar
Οι κύριες αρμοδιότητες του/της ήταν...
Hans / hendes ansvarområder var...
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat påtog sig
Τα εβδομαδιαία καθήκοντα του περιελάμβαναν...
Hans / hendes ugentlige opgaver indebar...
Brugt til at give en liste over ugentlige opgaver som en kandidat påtog sig

Reference Brev - Evaluering

Θα ήθελα να πω ότι μου ήταν ευχάριστο να εργαστώ με..., ήταν ένα αξιόπιστο και έξυπνο πρόσωπο με καλή αίσθηση χιούμορ.
Jeg vil gerne sige at det er behageligt at arbejde med..., han / hun er en pålidelig og intelligent person med en god humor.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
Αν η απόδοση του/της στην εταιρεία μας είναι ένδειξη καλών μελλοντικών επιδόσεων, τότε πιστεύω ότι το άτομο είναι ιδανικό για το πρόγραμμα / την εταιρεία σας.
Hvis hans / hendes præstation i vores firma er en god indikation af hvordan han / hun vil præstere i jeres, han / hun vil være et meget positivt aktiv i jeres program.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
Κατά τη γνώμη μου, ... είναι εργατικό και διορατικό άτομο που καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται κάθε πρότζεκτ.
Efter min mening,... er en hårdtarbejdende selvstarter som konstant forstår helt præcist hvad et projekt handler om.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
...είναι συνεπής και αποτελεσματικός με την εργασία του.
... producerer konstant arbejde af høj kvalitet på rettidig måde.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
Η μόνη αδυναμία που παρατήρησα στην απόδοσή του / της ήταν...
Det eneste område hvor jeg nogensinde har set en svaghed i hans / hendes præstation var...
Brugt til at give et negativt aspekt ved evaluering af en kandidat
Πιστεύω ότι... πρέπει να ληφθεί υπόψιν πρωτύτερα από άλλους υποψήφιους επειδή...
Jeg mener... burde blive overvejet før andre kandidater fordi...
Brugt til at anbefale kandidaten på grund af bestemte grunde, en meget positiv måde at evaluere en kandidat på

Reference Brev - Afslutning

... θα είναι μια τέλεια προσθήκη στο πρόγραμμα σας. Αν θα μπορούσα να βοηθήσω με άλλο τρόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.
... vil være en god tilføjelse til jeres program. Hvis jeg kan være yderligere behjælpelig, venligst e-mail mig eller ring til mig.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
... απολαμβάνει της πλήρης υποστήριξης μου. Θα είναι πολύτιμο στέλεχος του προγράμματος / της εταιρείας σας.
...har min stærke anbefaling. Han / hun vil være en anerkendelse i jeres program.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Είμαι σίγουρος ότι... θα συνεχίσει να είναι πολύ παραγωγικό άτομο. Σας τον/την συστήνω απόλυτα.
Jeg er sikker på at... vil fortsætte med at være meget produktiv. Han / hun har min højeste anbefaling.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Τον / την συστήνω απολύτως και χωρίς προφυλάξεις. Αν θα μπορούσα να βοηθήσω με άλλο τρόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.
Jeg giver ham / hende min højeste anbefaling uden forbehold. Hvis du har yderligere spørgsmål skal du endelig bare kontakte mig via e-mail eller telefon.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Πιστεύω απόλυτα στις εξαίρετες ικανότητες του/της... και τον/την συστήνω απόλυτα για να φοιτήσει στο πανεπιστήμιο σας, όπου θα μπορεί να αναπτύξει τα πολλά ταλέντα της.
Jeg tror fuldt og fast på hans / hendes enestående evner for... og anbefaler stærkt ham / hende til yderligere uddannelse på jeres universitet hvor han / hun kan udvikle sig og bruge sine strålende talenter.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Μου δίνει πλήρη ικανοποίηση να μπορώ να του/της δώσω τις πιο υψηλές συστάσεις μου. Ελπίζω να σας έχω βοηθήσει.
Det er tilfredsstillende at være i stand til at gibe ham / hende min højeste anbefaling. Jeg håber denne information er brugbar.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Σας προτείνω με ενθουσιασμό τον/την... ως υποσχόμενο/η υποψήφιο.
Det er med stor begrejstring at jeg anbefaler... som en lovende kandidat.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Σπανίως είχα την δυνατότητα να συστήσω κάποιον χωρίς οποιεσδήποτε προφυλάξεις. Είναι ευχαρίστηση μου να το κάνω στην περίπτωση του/της...
Sjældent har jeg været i stand til at anbefale en uden forbehold. Det er en fornøjelse at gøre det i det tilfælde...
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Σέβομαι τον/την ως συνάδελφο, αλλά με όλη μου την ειλικρίνεια, δεν θα τον/την σύστηνα για την εταιρεία σας.
Jeg respekterer... som en kollega, men hvis jeg skal være helt ærlig, kan jeg ikke anbefale han / hende til jeres virksomhed.
Brugt når en ikke føler at kandidaten er passende til jobbet
Θα ήταν ευχαρίστηση μου να απαντήσω οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορεί να έχετε.
Jeg vil hellere end gerne svare på yderligere spørgsmål I måtte have.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου.
Du kan kontakte mig via brev / e-mail hvis du har brug for yderligere information.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev