engelsk | Fraser - Ansøgning | Reference Brev

Reference Brev - Åbning

Geachte heer
Dear Sir,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Geachte mevrouw
Dear Madam,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Geachte heer, mevrouw
Dear Sir / Madam,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Geachte dames en heren
Dear Sirs,
Formel, når man henvender sig til adskillige mennesker eller en hel afdeling
Geachte dames en heren
To whom it may concern,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Geachte heer Jansen
Dear Mr. Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Geachte mevrouw Jansen
Dear Mrs. Smith,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn kendt
Geachte mevrouw Jansen
Dear Miss Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn kendt
Geachte mevrouw Jansen
Dear Ms. Smith,
Formel, kvindelig aftale, navn kendt, civilstatus ukendt
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
I am delighted to be called upon as a reference for…
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om

Reference Brev - Færdigheder

Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Brugt til at beskrive et positivt aspekt af kandidatens personlighed
... onderscheidde zich door ...
...distinguished himself / herself by…
Brugt til at forklare de positive hoved egenskaber som kandidaten har demonstreret
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
His / her greatest talent is / lies in…
Brugt til at vise kandidatens hoved styrker
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
He / she is a creative problem-solver.
Brugt til at beskrive en kandidat som beredvilligt accepterer og løser udfordringer
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
He / she has a broad range of skills.
Brugt til at beskrive en kandidat som har alsidige færdigheder
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
He / she communicates his / her ideas clearly.
Brugt til til beskrive en kandidat med gode kommunikationsevner
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
He / she handles responsibility well.
Brugt til at beskrive en kandidat som er god til at styre et team / projekt og som arbejder godt under pres
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Brugt til at beskrive hvilke færdigheder en kandidat allerede kan tilbyde
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Brugt til at give specifikke detaljer angående en kandidats evne til at gøre noget
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Brugt til at beskrive en kandidats bedste kvalitet
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
He / she always takes an active role in… .
Brugt til at beskrive en kandidat der er aktiv og kan lide at være involveret i sit arbejde
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende

Reference Brev - Arbejdsområder

Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat har påtaget sig og hvad de hver især indebar
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
His / her main responsibilities were…
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat påtog sig
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
His / her weekly tasks involved…
Brugt til at give en liste over ugentlige opgaver som en kandidat påtog sig

Reference Brev - Evaluering

Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Brugt til at give et negativt aspekt ved evaluering af en kandidat
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Brugt til at anbefale kandidaten på grund af bestemte grunde, en meget positiv måde at evaluere en kandidat på

Reference Brev - Afslutning

… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Brugt når en ikke føler at kandidaten er passende til jobbet
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev