italiensk | Fraser - Ansøgning | Reference Brev

Reference Brev - Åbning

Geachte heer
Gentilissimo,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Geachte mevrouw
Gentilissima,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Geachte heer, mevrouw
A chi di competenza,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Geachte dames en heren
Alla cortese attenzione di ...,
Formel, når man henvender sig til adskillige mennesker eller en hel afdeling
Geachte dames en heren
A chi di competenza,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Geachte heer Jansen
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Geachte mevrouw Jansen
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn kendt
Geachte mevrouw Jansen
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formel, kvindelig modtager, single, navn kendt
Geachte mevrouw Jansen
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formel, kvindelig aftale, navn kendt, civilstatus ukendt
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Sono felice di essere chiamato a parlare di...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Ho avuto modo di venire a contatto con.... nel..., quando il Dott./Sig. .... si è unito a...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
A seguito della richiesta di referenze presentata dal Dott./Sig.... da allegare alla domanda di lavoro per..., mi trovo ora e con piacere a compilare queste referenze.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
È stato un vero piacere lavorare con il Dott./Sig.... in qualità di suo superiore/responsabile/collega...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Sono felice di rispondere alla richiesta del Dott./Sig.... di ottenere delle referenze per... . In particolare vorrei sottolineare quanto io abbia apprezzato il lavoro del Dott./Sig...., un giovane che ha apportato un contributo unico per il team in cui ha lavorato e per l'intera azienda.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Non ho alcuna esitazione a scrivere queste referenze per...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
È un piacere per me redigere questa lettera di referenze per...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Fin dall'inizio mi sono accorto/a di..., quando il Dott./Sig.... ha cominciato a frequentare le mie lezioni e a lavorare per...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Il Dott./Sig.... si è sempre distinto per...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Sono stato superiore/responsabile/collega/insegnante del Dott./Sig. dal... al...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
...ha lavorato per me in varie occasioni in qualità di..., e dati i risultati del suo lavoro lo considero uno dei collaboratori più preziosi che abbia mai avuto.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om

Reference Brev - Færdigheder

Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Fin dall'inizio della nostra collaborazione sono entrato/a in stretto contatto con...
Brugt til at beskrive et positivt aspekt af kandidatens personlighed
... onderscheidde zich door ...
...si è distinto/a più volte per...
Brugt til at forklare de positive hoved egenskaber som kandidaten har demonstreret
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Il suo maggior punto di forza risiede nel/nella...
Brugt til at vise kandidatens hoved styrker
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
....ha dimostrato di essere in grado di risolvere problemi in maniera creativa.
Brugt til at beskrive en kandidat som beredvilligt accepterer og løser udfordringer
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
....dispone di una vasta gamma di abilità.
Brugt til at beskrive en kandidat som har alsidige færdigheder
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
...è in grado di comunicare in maniera chiara e decisa le sue idee.
Brugt til til beskrive en kandidat med gode kommunikationsevner
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
...è in grado di farsi carico di responsabilità di vario genere senza esitare.
Brugt til at beskrive en kandidat som er god til at styre et team / projekt og som arbejder godt under pres
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
...dispone di una vasta e completa conoscenza di...
Brugt til at beskrive hvilke færdigheder en kandidat allerede kan tilbyde
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
...riesce a cogliere velocemente nuovi concetti, è in grado di accettare positivimente le critiche che gli vengono fatte e le istruzioni che riceve per il suo lavoro.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Vorrei anche menzionare le sue rimarchevoli capacità di...
Brugt til at give specifikke detaljer angående en kandidats evne til at gøre noget
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
È estremamente portato per...
Brugt til at beskrive en kandidats bedste kvalitet
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Ha sempre preso parte attiva in...
Brugt til at beskrive en kandidat der er aktiv og kan lide at være involveret i sit arbejde
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
...ha sempre rispattato le scadenze. In caso di dubbi o domande riguardo ad un compito assegnato, ...non ha mai esitato a porre le sue domande o fugare i suoi dubbi in maniera chiara e diretta dando voce e contemporaneamente chiarendo, i dubbi dell'intero team.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende

Reference Brev - Arbejdsområder

Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Nel suo periodi di lavoro/stage presso la nostra azienda ...ha svolto le seguenti mansioni:
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat har påtaget sig og hvad de hver især indebar
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
I suoi doveri principali erano:
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat påtog sig
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Settimanalmente svolgeva le seguenti funzioni:
Brugt til at give en liste over ugentlige opgaver som en kandidat påtog sig

Reference Brev - Evaluering

Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Devo riconoscere che è stato un vero piacere avere ...nel mio team, è una persona affidabile, intelligente e piacevole.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
I risultati raggiunti presso la nostra azienda possono servire da indicatori di quello che ...potrebbe apportare al vostro team. Sono convinto che ...si rivelerebbe una risorsa fondamentale anche per la vostra azienda.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Personalmente ritengo che ...sia un gran lavoratore con un grande senso del dovere e la capacità di comprendere che cosa significhi lavorare ad un progetto.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
...ha sempre dato risultati ottimali in tempistiche notevoli.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
L'unico punto di debolezza che abbia potuto notare in... è...
Brugt til at give et negativt aspekt ved evaluering af en kandidat
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Ritengo comunque che ...debba essere preso in considerazione per la posizione presso la vostra azienda in quanto...
Brugt til at anbefale kandidaten på grund af bestemte grunde, en meget positiv måde at evaluere en kandidat på

Reference Brev - Afslutning

… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
...sarebbe un'acquisizione decisiva per il vostro programma. In caso fossero necessarie ulteriori referenze non esitate a contattarmi via email o telefono.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
...ha tutto il mio appoggio e le mie raccomandazioni in quanto credo che possa avere un impatto davvero positivo per il vostro programma.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Sono sicuro che ...continuerà a garantire sempre risultati ottimali. Per questo motivo ve lo raccomando.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
...ha tutto il mio appoggio e le mie più sincere raccomandazioni. Vi prego di contattarmi telefonicamente o via email per ulteriori informazioni.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Sono fermamente convinto/a del grande apporto che ...potrebbe fornire alla vostra azienda e per questo ve lo raccomando. La sua formazione presso il vostro istituto universitario costituirebbe un'ottima, ulteriore, possibilità per lo sviluppo dei suoi, già notevoli, talenti.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Vi invio, senza esitazioni, le mie raccomandazioni per il Dott./Sig.... . Confido nell'efficacia delle mie parole.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Vi raccomando, senza esitazioni, ... in quanto lo considero un candidato promettente e di gran talento.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Non capita di frequente di essere così sicuri e decisi nel raccomandare qualcuno. Nel caso del Dott./Sig.... è altresì un piacere inoltrarVi le mie raccomandazioni.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Rispetto ...in qualità di collega ma mi trovo costretto a confidare, in tutta onestà, che non ritengo sia la persona adatta per la posizione in questione.
Brugt når en ikke føler at kandidaten er passende til jobbet
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Per ulteriori informazioni non esiti a contattarmi via posta/email.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev