portugisisk | Fraser - Ansøgning | Reference Brev

Reference Brev - Åbning

Geachte heer
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Geachte mevrouw
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Geachte heer, mevrouw
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formel, modtager navn og køn ukendt
Geachte dames en heren
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formel, når man henvender sig til adskillige mennesker eller en hel afdeling
Geachte dames en heren
A quem possa interessar,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Geachte heer Jansen
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Geachte mevrouw Jansen
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn kendt
Geachte mevrouw Jansen
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formel, kvindelig modtager, single, navn kendt
Geachte mevrouw Jansen
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formel, kvindelig aftale, navn kendt, civilstatus ukendt
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
É com satisfação que forneço referências sobre...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
O meu primeiro contato com...foi em..., quando ele entrou para ...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
... me pediu para escrever uma carta de recomendação para a sua inscrição/ cadidatura em .... . Fico muito satisfeito em fazê-lo.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Foi um prazer ser chefe / supervisor / colega de... desde....
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Fico satisfeito em escrever esta carta de recomendação para ..... Aqui, expresso o meu respeito e apreço por este jovem brilhante, que trouxe notável contribuição ao trabalho do meu grupo.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Eu não hesito em escrever uma carta de recomendação para ...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
É um prazer escrever uma carta de recomendação para ...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Eu conheço... desde ..., quando ele / ela se matriculou na minha classe / começou a trabalhar em /no /na ....
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Eu conheço ... por ..., na qualidade de ... em /no /na ....
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Eu fui chefe / supervisor / colega / professor de ... de... a .... .
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
... trabalhou para mim em vários projetos como .... . Com base em seu trabalho, vejo...(nome da pessoa)como um dos melhores ... que já tivemos.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om

Reference Brev - Færdigheder

Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Desde o início da nossa colaboração, percebi que ele / ela é uma pessoa ... .
Brugt til at beskrive et positivt aspekt af kandidatens personlighed
... onderscheidde zich door ...
... distinguiu-se por ...
Brugt til at forklare de positive hoved egenskaber som kandidaten har demonstreret
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
O seu maior talento é ...
Brugt til at vise kandidatens hoved styrker
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Ele / Ela soluciona problemas criativamente.
Brugt til at beskrive en kandidat som beredvilligt accepterer og løser udfordringer
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Ele / Ela tem um amplo leque de competências.
Brugt til at beskrive en kandidat som har alsidige færdigheder
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Ele / Ela comunica suas idéias com clareza.
Brugt til til beskrive en kandidat med gode kommunikationsevner
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Ele / Ela lida bem com responsabilidades.
Brugt til at beskrive en kandidat som er god til at styre et team / projekt og som arbejder godt under pres
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Ele / Ela tem vasto conhecimento em /no /na ...
Brugt til at beskrive hvilke færdigheder en kandidat allerede kan tilbyde
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Ele entende rapidamente novos conceitos, aceita críticas construtivas e instruções relativas ao seu trabalho.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Eu gostaria de mencionar aqui que ... é ... e tem a habilidade de ....
Brugt til at give specifikke detaljer angående en kandidats evne til at gøre noget
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Sua extraordinária capacidade de ... foi inestimável.
Brugt til at beskrive en kandidats bedste kvalitet
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Ele / Ela tem sempre um papel ativo em/ no /na ....
Brugt til at beskrive en kandidat der er aktiv og kan lide at være involveret i sit arbejde
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Ele / Ela cumpre os prazos para o término dos trabalhos. Quando tem um questionamento ou preocupação a respeito de uma tarefa, ele/ ela fala clara e diretamente, dando voz aos colegas que talvez tenham as mesmas dúvidas mas não se sentem confortáveis para perguntar.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende

Reference Brev - Arbejdsområder

Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Enquanto estava conosco, ele / ela ... . Esta responsabilidade envolvia... .
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat har påtaget sig og hvad de hver især indebar
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Suas principais responsabilidades eram...
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat påtog sig
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Suas tarefas semanais consistiam em ...
Brugt til at give en liste over ugentlige opgaver som en kandidat påtog sig

Reference Brev - Evaluering

Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Gostaria de dizer que é um prazer trabalhar com ... . Ele / Ela é confiável, inteligente e tem senso de humor.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Se o seu desempenho em nossa empresa é uma boa indicação de como ele / ela atuaria na sua, ele /ela seria uma aquisição extremamente positiva para o seu programa.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Na minha opinião, ...é diligente, tem iniciativa e invariavelmente entende exatamente sobre o que é cada projeto.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
... consistentemente produz trabalho de alta qualidade em tempo hábil.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
O único ponto fraco que percebi em seu desempenho foi ...
Brugt til at give et negativt aspekt ved evaluering af en kandidat
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Eu acredito que... deve ser considerado à frente de outros candidatos porque ...
Brugt til at anbefale kandidaten på grund af bestemte grunde, en meget positiv måde at evaluere en kandidat på

Reference Brev - Afslutning

… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
... somará positivamente para seu programa. Se eu ainda puder ser útil de qualquer forma, por favor envie um e-mail ou ligue para mim.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
... tem a minha recomendação. Ele / Ela será excelente para o seu programa.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Estou certo que ... continuará a ser muito produtivo(a). Ele / Ela tem a minha mais alta recomendação.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Dou-lhe minha mais alta recomendação, sem reservas. Por favor, ligue-me ou envie-me e-mail caso tenha dúvidas.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Acredito firmemente em suas habilidades excepcionais para ... e recomendo-lhe para esta universidade, onde ele /ela poderá desenvolver e utilizar seus talentos brilhantes.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
É gratificante poder dar-lhe a minha mais alta recomendação. Espero que esta informação possa ser útil.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Eu sinceramente recomendo ... como um candidato promissor, sem reservas.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Raramente recomendo alguém sem reservas. É um prazer fazê-lo no caso de ....
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Eu respeito ... como colega, mas devo dizer, com honestidade, que não posso recomendar-lhe para sua empresa.
Brugt når en ikke føler at kandidaten er passende til jobbet
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Responderei com prazer quaisquer perguntas adicionais que o senhor / a senhora tenha.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
O senhor /A senhora pode entrar em contato comigo por carta / e-mail caso precise de qualquer informação adicional.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev