spansk | Fraser - Ansøgning | Reference Brev

Reference Brev - Åbning

Geachte heer
Distinguido Señor:
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Geachte mevrouw
Distinguida Señora:
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Geachte heer, mevrouw
Distinguidos Señores:
Formel, modtager navn og køn ukendt
Geachte dames en heren
Apreciados Señores:
Formel, når man henvender sig til adskillige mennesker eller en hel afdeling
Geachte dames en heren
A quien pueda interesar
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Geachte heer Jansen
Apreciado Sr. Pérez:
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Geachte mevrouw Jansen
Apreciada Sra. Pérez:
Formel, kvindelig modtager, gift, navn kendt
Geachte mevrouw Jansen
Apreciada Srta. Pérez:
Formel, kvindelig modtager, single, navn kendt
Geachte mevrouw Jansen
Apreciada Sra. Pérez:
Formel, kvindelig aftale, navn kendt, civilstatus ukendt
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Puedo recomendar abiertamente a X...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om

Reference Brev - Færdigheder

Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Brugt til at beskrive et positivt aspekt af kandidatens personlighed
... onderscheidde zich door ...
X se distinguió por su...
Brugt til at forklare de positive hoved egenskaber som kandidaten har demonstreret
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Su más considerable talento es...
Brugt til at vise kandidatens hoved styrker
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
Brugt til at beskrive en kandidat som beredvilligt accepterer og løser udfordringer
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Tiene una amplia gama de habilidades.
Brugt til at beskrive en kandidat som har alsidige færdigheder
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
Brugt til til beskrive en kandidat med gode kommunikationsevner
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
Brugt til at beskrive en kandidat som er god til at styre et team / projekt og som arbejder godt under pres
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
Brugt til at beskrive hvilke færdigheder en kandidat allerede kan tilbyde
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Brugt til at give specifikke detaljer angående en kandidats evne til at gøre noget
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
Brugt til at beskrive en kandidats bedste kvalitet
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
Brugt til at beskrive en kandidat der er aktiv og kan lide at være involveret i sit arbejde
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende

Reference Brev - Arbejdsområder

Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat har påtaget sig og hvad de hver især indebar
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Sus principales responsabilidades fueron...
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat påtog sig
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Sus tareas diarias involucraban...
Brugt til at give en liste over ugentlige opgaver som en kandidat påtog sig

Reference Brev - Evaluering

Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Brugt til at give et negativt aspekt ved evaluering af en kandidat
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Brugt til at anbefale kandidaten på grund af bestemte grunde, en meget positiv måde at evaluere en kandidat på

Reference Brev - Afslutning

… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Brugt når en ikke føler at kandidaten er passende til jobbet
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev