nederlandsk | Fraser - Ansøgning | Reference Brev

Reference Brev - Åbning

Gentilissimo,
Geachte heer
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Gentilissima,
Geachte mevrouw
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
A chi di competenza,
Geachte heer, mevrouw
Formel, modtager navn og køn ukendt
Alla cortese attenzione di ...,
Geachte dames en heren
Formel, når man henvender sig til adskillige mennesker eller en hel afdeling
A chi di competenza,
Geachte dames en heren
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Gentilissimo Sig. Rossi,
Geachte heer Jansen
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, kvindelig modtager, gift, navn kendt
Gentilissima Sig.na Verdi,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, kvindelig modtager, single, navn kendt
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, kvindelig aftale, navn kendt, civilstatus ukendt
Sono felice di essere chiamato a parlare di...
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Ho avuto modo di venire a contatto con.... nel..., quando il Dott./Sig. .... si è unito a...
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
A seguito della richiesta di referenze presentata dal Dott./Sig.... da allegare alla domanda di lavoro per..., mi trovo ora e con piacere a compilare queste referenze.
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
È stato un vero piacere lavorare con il Dott./Sig.... in qualità di suo superiore/responsabile/collega...
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Sono felice di rispondere alla richiesta del Dott./Sig.... di ottenere delle referenze per... . In particolare vorrei sottolineare quanto io abbia apprezzato il lavoro del Dott./Sig...., un giovane che ha apportato un contributo unico per il team in cui ha lavorato e per l'intera azienda.
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Non ho alcuna esitazione a scrivere queste referenze per...
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
È un piacere per me redigere questa lettera di referenze per...
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Fin dall'inizio mi sono accorto/a di..., quando il Dott./Sig.... ha cominciato a frequentare le mie lezioni e a lavorare per...
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
Il Dott./Sig.... si è sempre distinto per...
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
Sono stato superiore/responsabile/collega/insegnante del Dott./Sig. dal... al...
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
...ha lavorato per me in varie occasioni in qualità di..., e dati i risultati del suo lavoro lo considero uno dei collaboratori più preziosi che abbia mai avuto.
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om

Reference Brev - Færdigheder

Fin dall'inizio della nostra collaborazione sono entrato/a in stretto contatto con...
Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Brugt til at beskrive et positivt aspekt af kandidatens personlighed
...si è distinto/a più volte per...
... onderscheidde zich door ...
Brugt til at forklare de positive hoved egenskaber som kandidaten har demonstreret
Il suo maggior punto di forza risiede nel/nella...
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Brugt til at vise kandidatens hoved styrker
....ha dimostrato di essere in grado di risolvere problemi in maniera creativa.
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Brugt til at beskrive en kandidat som beredvilligt accepterer og løser udfordringer
....dispone di una vasta gamma di abilità.
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Brugt til at beskrive en kandidat som har alsidige færdigheder
...è in grado di comunicare in maniera chiara e decisa le sue idee.
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Brugt til til beskrive en kandidat med gode kommunikationsevner
...è in grado di farsi carico di responsabilità di vario genere senza esitare.
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Brugt til at beskrive en kandidat som er god til at styre et team / projekt og som arbejder godt under pres
...dispone di una vasta e completa conoscenza di...
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Brugt til at beskrive hvilke færdigheder en kandidat allerede kan tilbyde
...riesce a cogliere velocemente nuovi concetti, è in grado di accettare positivimente le critiche che gli vengono fatte e le istruzioni che riceve per il suo lavoro.
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende
Vorrei anche menzionare le sue rimarchevoli capacità di...
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Brugt til at give specifikke detaljer angående en kandidats evne til at gøre noget
È estremamente portato per...
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Brugt til at beskrive en kandidats bedste kvalitet
Ha sempre preso parte attiva in...
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Brugt til at beskrive en kandidat der er aktiv og kan lide at være involveret i sit arbejde
...ha sempre rispattato le scadenze. In caso di dubbi o domande riguardo ad un compito assegnato, ...non ha mai esitato a porre le sue domande o fugare i suoi dubbi in maniera chiara e diretta dando voce e contemporaneamente chiarendo, i dubbi dell'intero team.
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende

Reference Brev - Arbejdsområder

Nel suo periodi di lavoro/stage presso la nostra azienda ...ha svolto le seguenti mansioni:
Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat har påtaget sig og hvad de hver især indebar
I suoi doveri principali erano:
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat påtog sig
Settimanalmente svolgeva le seguenti funzioni:
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Brugt til at give en liste over ugentlige opgaver som en kandidat påtog sig

Reference Brev - Evaluering

Devo riconoscere che è stato un vero piacere avere ...nel mio team, è una persona affidabile, intelligente e piacevole.
Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
I risultati raggiunti presso la nostra azienda possono servire da indicatori di quello che ...potrebbe apportare al vostro team. Sono convinto che ...si rivelerebbe una risorsa fondamentale anche per la vostra azienda.
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
Personalmente ritengo che ...sia un gran lavoratore con un grande senso del dovere e la capacità di comprendere che cosa significhi lavorare ad un progetto.
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
...ha sempre dato risultati ottimali in tempistiche notevoli.
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
L'unico punto di debolezza che abbia potuto notare in... è...
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Brugt til at give et negativt aspekt ved evaluering af en kandidat
Ritengo comunque che ...debba essere preso in considerazione per la posizione presso la vostra azienda in quanto...
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Brugt til at anbefale kandidaten på grund af bestemte grunde, en meget positiv måde at evaluere en kandidat på

Reference Brev - Afslutning

...sarebbe un'acquisizione decisiva per il vostro programma. In caso fossero necessarie ulteriori referenze non esitate a contattarmi via email o telefono.
… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
...ha tutto il mio appoggio e le mie raccomandazioni in quanto credo che possa avere un impatto davvero positivo per il vostro programma.
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Sono sicuro che ...continuerà a garantire sempre risultati ottimali. Per questo motivo ve lo raccomando.
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
...ha tutto il mio appoggio e le mie più sincere raccomandazioni. Vi prego di contattarmi telefonicamente o via email per ulteriori informazioni.
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Sono fermamente convinto/a del grande apporto che ...potrebbe fornire alla vostra azienda e per questo ve lo raccomando. La sua formazione presso il vostro istituto universitario costituirebbe un'ottima, ulteriore, possibilità per lo sviluppo dei suoi, già notevoli, talenti.
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Vi invio, senza esitazioni, le mie raccomandazioni per il Dott./Sig.... . Confido nell'efficacia delle mie parole.
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Vi raccomando, senza esitazioni, ... in quanto lo considero un candidato promettente e di gran talento.
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Non capita di frequente di essere così sicuri e decisi nel raccomandare qualcuno. Nel caso del Dott./Sig.... è altresì un piacere inoltrarVi le mie raccomandazioni.
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Rispetto ...in qualità di collega ma mi trovo costretto a confidare, in tutta onestà, che non ritengo sia la persona adatta per la posizione in questione.
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Brugt når en ikke føler at kandidaten er passende til jobbet
Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
Per ulteriori informazioni non esiti a contattarmi via posta/email.
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev