japansk | Fraser - Ansøgning | Reference Brev

Reference Brev - Åbning

관계자님께 드립니다.
拝啓
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
관계자님께 드립니다.
拝啓
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
관계자님께 드립니다.
拝啓
Formel, modtager navn og køn ukendt
관계자분들께 드립니다.
拝啓
Formel, når man henvender sig til adskillige mennesker eller en hel afdeling
관계자분(들)께 드립니다.
関係者各位
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
김철수님께 드립니다.
拝啓
・・・・様
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
최수경님께 드립니다.
拝啓
・・・・様
Formel, kvindelig modtager, gift, navn kendt
최수경님께 드립니다.
拝啓
・・・・様
Formel, kvindelig modtager, single, navn kendt
최수경님께 드립니다.
拝啓
・・・・様
Formel, kvindelig aftale, navn kendt, civilstatus ukendt
귀하께 ...의 추천 편지를 드리게 되어 기쁩니다.
・・・・を推薦できることをうれしく思います。
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
저는 ...가 ...에 오게 되었을 때, ...를 통해 그를 알게 되었습니다.
・・・・とは、・・・・年に彼が・・・・に参加していた時に親しくなりました。
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
...는 제게 ... 지원에 필요한 추천서를 부탁하였고, 저는 기쁜 마음으로 기꺼이 추천서를 쓰기로 했습니다.
・・・・への応募に際し、・・・・から推薦状を書いてほしいとの依頼を受け、喜んで書かせていただいております。
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
...의 상사/관리자/동료로서 저는 즐겁게 일하였습니다. 왜냐하면, ...
・・・・年から、・・・・の上司となれたことは喜びでした。
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
...의 추천서를 쓰게 되어 기쁘게 생각합니다. 이 편지에서 저는 이 젊은이에 대한 저의 존경과 감사의 마음을 쓰고 싶습니다. ...는 우리 회사에 놀랄만한 도움을 주었습니다.
・・・・についての推薦辞を差し上げたく存じます。・・・・は私のグループで・・・・に貢献してきました。ここに積極的に推薦申し上げる次第です。
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
저는 ... 의 추천서를 쓰는데 조금의 주저함도 없습니다.
・・・・を推薦申し上げる次第であります。
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
...를 위해 추천서를 쓰게 되어 기쁘게 생각합니다.
・・・・を喜んで推薦いたします。
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
저는 ...가 저의 수업/회사에 참여했을 때 부터 ...를 알고 지냈습니다.
・・・・を、彼/彼女が私のクラスに来た/・・・・で働き始めた・・・・年から知っており、・・・・
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
저는 ...에서 ...로 있는 동안 ...를 알고 지냈습니다.
私が・・・・で・・・・の立場にいたときから・・・・を・・・・年間知っています。
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
저는 ...부터 ...까지 ...의 상사/ 관리자/ 동료/ 선생님이었습니다.
私は・・・・年から・・・・年まで・・・・の上司/同僚/教師でした。
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
...는 저와 ...로서 다양한 프로젝트들을 함께 하였습니다. 그리고, 그의 성과를 보건데, 그는 그동안 우리가 만났던 사람들 중 가장 ...한 사람 중 한명이었다고 생각합니다.
・・・・は・・・・として数々の私のプロジェクトに携わり、彼/彼女の仕事は・・・・として今までのどの学生よりも秀でておりました。
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om

Reference Brev - Færdigheder

우리가 협동하기 시작했을 때부터, 저는 ...를 개인적으로 알고 지냈습니다.
私たちが協力し始めた時から、彼/彼女を・・・・という人間だとみなしています。
Brugt til at beskrive et positivt aspekt af kandidatens personlighed
...는 ...면으로 스스로를 차별화 합니다.
彼は・・・・によって有名になりました。
Brugt til at forklare de positive hoved egenskaber som kandidaten har demonstreret
그의/그녀의 가장 큰 재능은 ...입니다.
彼の/彼女の素晴らしいところは・・・・です。
Brugt til at vise kandidatens hoved styrker
그는/그녀는 매우 창의적으로 문제를 해결합니다.
彼/彼女は驚くべき方法で問題を解決します。
Brugt til at beskrive en kandidat som beredvilligt accepterer og løser udfordringer
그는/그녀는 다양한 능력들을 갖고 있습니다.
彼/彼女はさまざまな技術を持っています。
Brugt til at beskrive en kandidat som har alsidige færdigheder
그는/그녀는 복잡한 아이디어도 명확하게 전달하는 능력을 갖고 있습니다.
彼/彼女は自分の意見をはっきり示します。
Brugt til til beskrive en kandidat med gode kommunikationsevner
그는/그녀는 책임감이 강한 사람입니다.
彼/彼女には責任感があります。
Brugt til at beskrive en kandidat som er god til at styre et team / projekt og som arbejder godt under pres
그는/그녀는 ...에 관련된 다양한 지식을 갖고 있습니다.
彼/彼女は・・・・に関しての知識が豊富です。
Brugt til at beskrive hvilke færdigheder en kandidat allerede kan tilbyde
그는 새로운 개념을 빨리 이해하며, 복잡한 지시사항과 충고사항들을 효율적으로 수용합니다.
彼は新しいコンセプトをすぐに把握し、彼の仕事に対しての建設的な批判や支持を素直に受け入れます。
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende
...는 ...하며, ...를 할 수 있는 능력이 있다는 점을 여기서 알려드리고 싶습니다.
・・・・は・・・・であり、・・・・する能力があります。
Brugt til at give specifikke detaljer angående en kandidats evne til at gøre noget
그의/그녀의 뛰어난 ... 능력은 매우 귀중한 재능입니다.
彼の/彼女の素晴らしい・・・・の才能ははかり知れません。
Brugt til at beskrive en kandidats bedste kvalitet
그는/그녀는 항상 ...에서 적극적인 자세로 임합니다.
彼/彼女は常に・・・・として積極的に活動してきました。
Brugt til at beskrive en kandidat der er aktiv og kan lide at være involveret i sit arbejde
그는/그녀는 일을 스케쥴에 맞춰 끝냅니다. 또한 자신의 일에 대해 문의사항이나 불편한 사항이 있을 때는, 명확하고 단도직입적으로 이야기 할 수 있습니다.
彼/彼女は期日内に仕事を終わらせ、課題について質問や疑問があるとはっきりとその旨を伝え、他の人が言いたくても言えないことについても言及します。
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende

Reference Brev - Arbejdsområder

그가/그녀가 저희와 일을 하는 동안에, 그는/그녀는 ... 했습니다. 그녀의 책임사항은 ... 이었습니다.
彼/彼女と一緒に仕事をしていた時、彼/彼女は・・・・。この職務には・・・・も含まれています。
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat har påtaget sig og hvad de hver især indebar
그의/그녀의 주된 업무는 ...이었습니다.
彼/彼女の担当は・・・・でした。
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat påtog sig
그의/그녀의 매주 업무는 ... 이었습니다.
彼/彼女の毎週の仕事には・・・・も含まれています。
Brugt til at give en liste over ugentlige opgaver som en kandidat påtog sig

Reference Brev - Evaluering

저는 ...와 함께 일하게 되어서 즐거웠고, 그는/그녀는 유머감각은 물론 지적이고 신뢰가는 사람입니다.
彼/彼女は信頼でき、知的でユーモアのセンスも持ち合わせているので、彼/彼女と働けたことは光栄でした。
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
만약 그가/그녀가 우리 회사에서 보였던 성과들을 귀사에서도 보인다면, 분명 그는/그녀는 귀사에 큰 재산이 될것 입니다.
彼/彼女のわが社での働きが、もし彼/彼女の貴社での働きを示すよい目休になったなら、彼/彼女はあなたのプログラムに最適な人材でしょう。
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
제 의견으로는, ...는 근면하며, 늘 어떤 프로젝트의 목적과 세부사항을 제대로 이해하며 스스로 동기를 부여하는 사람입니다.
私の意見としましては、・・・・は努力家で自ら率先して行動し、プロジェクトの概要を常に正確に理解します。
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
...는 꾸준히 고급 컨텐츠의 업무를 시간내에 수행합니다.
・・・・は時代の流れをよく捉えた、クオリティーの高いものを生み出します。
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
제가 관찰한 ...의 유일한 단점은 ... 입니다.
彼/彼女の仕事について私が発見した唯一の弱点は、・・・・です。
Brugt til at give et negativt aspekt ved evaluering af en kandidat
저는 ...가 다른 후보들보다 훨씬 나을 거라고 생각합니다. 왜냐하면, ...
・・・・は・・・・のため他の応募者よりも優れていると確信しています。
Brugt til at anbefale kandidaten på grund af bestemte grunde, en meget positiv måde at evaluere en kandidat på

Reference Brev - Afslutning

...는 귀하의 프로그램에 큰 도움이 될것입니다. 제가 더 도움드릴 일이 있다면, 저에게 이메일이나 전화를 주시기 바랍니다.
・・・・は貴社の事業に最適な人材です。もしさらに詳しい情報が必要な場合はメールまたは電話でご連絡ください。
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
저는 ...를 강하게 추천합니다. 그녀는 귀하의 프로그램에 중요한 존재가 될것입니다.
・・・・を強く推薦いたします。彼/彼女は貴社の事業に功績を残すでしょう。
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
저는 ...가 귀사에서도 늘 그랬드시 생산적인 일들을 할것이라 믿습니다. 그는/그녀는 제가 매우 추천하는 인재입니다.
・・・・は多くの利益を生むであろうことを確信しております。彼/彼女を自信を持って推薦いたします。
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
저는 그에게/그녀에게 제가 줄 수 있는 최고의 추천점을 줄 수 있습니다.더 궁금하신 점이 있으시면, 저에게 이메일이나 전화를 주시기 바랍니다.
彼/彼女を積極的に推薦いたします。もしも詳しい質問がある場合はメールもしくは電話でご連絡下さい。
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
저는 그의/그녀의 뛰어난 ...능력을 믿으며, 더 나아가 귀하의 학교에서 더 깊은 교육을 받으며 그의/그녀의 재능을 훨씬 크게 가꿀 수 있는 사람인걸 말씀드리고 싶습니다.
彼/彼女の際立った・・・・の能力は素晴らしいものだと確信しています。彼/彼女がさらに知識や技能を身につけられる場所である貴院への入学を強く推薦いたします。
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
저는 그에게/그녀에게 제가 줄 수 있는 최고의 추천점을 주며, 이 모든 정보가 도움이 되길 바랍니다.
彼/彼女を喜んで推薦致します。この情報が役に立つものであることを願っております。
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
저는 진심으로 ...를 유망한 후보자로 추천합니다.
有望な人材として・・・・・を強く推薦いたします。
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
저는 원래 예약을 미리 하지 않는 이상 누군가를 위한 추천서를 써주지 않습니다. 하지만, ...는 예외입니다. 기꺼이 즐거운 마음으로 추천서를 썼습니다.
指定がない人物を推薦することはめったにしないのですが、・・・・の場合は喜んで推薦いたします。
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
전 ...를 동료로서 존경합니다. 하지만, 정직하게 말씀드리면, 저는 그를/그녀를 귀사에 추천할 수 없습니다.
・・・・を同僚として尊敬しています。しかし正直なところ、彼/彼女は貴社に最適な人材ではないということを懸念致しております。
Brugt når en ikke føler at kandidaten er passende til jobbet
더 궁금하신 점이 있으시면, 저에게 연락주시기 바랍니다.
より詳細な質問にも喜んでお答えいたします。
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
더 많은 정보를 원하시면, 편지/이메일을 통해 저에게 연락 주십시오.
もしも質問がある場合は文書もしくはメールでご連絡ください。
Brugt til at afslutte et positivt reference brev