portugisisk | Fraser - Ansøgning | Reference Brev

Reference Brev - Åbning

Szanowny Panie,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Szanowna Pani,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Szanowni Państwo,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formel, modtager navn og køn ukendt
Szanowni Państwo,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formel, når man henvender sig til adskillige mennesker eller en hel afdeling
Szanowni Państwo,
A quem possa interessar,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Szanowny Panie,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Szanowna Pani,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn kendt
Szanowna Pani,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formel, kvindelig modtager, single, navn kendt
Szanowna Pani,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formel, kvindelig aftale, navn kendt, civilstatus ukendt
Z przyjemnością udzielę referencji ...
É com satisfação que forneço referências sobre...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
O meu primeiro contato com...foi em..., quando ele entrou para ...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
... me pediu para escrever uma carta de recomendação para a sua inscrição/ cadidatura em .... . Fico muito satisfeito em fazê-lo.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Foi um prazer ser chefe / supervisor / colega de... desde....
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Fico satisfeito em escrever esta carta de recomendação para ..... Aqui, expresso o meu respeito e apreço por este jovem brilhante, que trouxe notável contribuição ao trabalho do meu grupo.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Eu não hesito em escrever uma carta de recomendação para ...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
É um prazer escrever uma carta de recomendação para ...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Eu conheço... desde ..., quando ele / ela se matriculou na minha classe / começou a trabalhar em /no /na ....
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
Znam ... od... i jako... w...
Eu conheço ... por ..., na qualidade de ... em /no /na ....
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Eu fui chefe / supervisor / colega / professor de ... de... a .... .
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
... trabalhou para mim em vários projetos como .... . Com base em seu trabalho, vejo...(nome da pessoa)como um dos melhores ... que já tivemos.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om

Reference Brev - Færdigheder

Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Desde o início da nossa colaboração, percebi que ele / ela é uma pessoa ... .
Brugt til at beskrive et positivt aspekt af kandidatens personlighed
...wyróżniał/-a się...
... distinguiu-se por ...
Brugt til at forklare de positive hoved egenskaber som kandidaten har demonstreret
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
O seu maior talento é ...
Brugt til at vise kandidatens hoved styrker
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Ele / Ela soluciona problemas criativamente.
Brugt til at beskrive en kandidat som beredvilligt accepterer og løser udfordringer
...posiada wiele różnych umiejętności.
Ele / Ela tem um amplo leque de competências.
Brugt til at beskrive en kandidat som har alsidige færdigheder
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
Ele / Ela comunica suas idéias com clareza.
Brugt til til beskrive en kandidat med gode kommunikationsevner
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Ele / Ela lida bem com responsabilidades.
Brugt til at beskrive en kandidat som er god til at styre et team / projekt og som arbejder godt under pres
... posiada szeroką wiedzę...
Ele / Ela tem vasto conhecimento em /no /na ...
Brugt til at beskrive hvilke færdigheder en kandidat allerede kan tilbyde
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Ele entende rapidamente novos conceitos, aceita críticas construtivas e instruções relativas ao seu trabalho.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Eu gostaria de mencionar aqui que ... é ... e tem a habilidade de ....
Brugt til at give specifikke detaljer angående en kandidats evne til at gøre noget
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Sua extraordinária capacidade de ... foi inestimável.
Brugt til at beskrive en kandidats bedste kvalitet
Zawsze bierze czynny udział w...
Ele / Ela tem sempre um papel ativo em/ no /na ....
Brugt til at beskrive en kandidat der er aktiv og kan lide at være involveret i sit arbejde
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Ele / Ela cumpre os prazos para o término dos trabalhos. Quando tem um questionamento ou preocupação a respeito de uma tarefa, ele/ ela fala clara e diretamente, dando voz aos colegas que talvez tenham as mesmas dúvidas mas não se sentem confortáveis para perguntar.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende

Reference Brev - Arbejdsområder

Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Enquanto estava conosco, ele / ela ... . Esta responsabilidade envolvia... .
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat har påtaget sig og hvad de hver især indebar
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Suas principais responsabilidades eram...
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat påtog sig
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Suas tarefas semanais consistiam em ...
Brugt til at give en liste over ugentlige opgaver som en kandidat påtog sig

Reference Brev - Evaluering

Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Gostaria de dizer que é um prazer trabalhar com ... . Ele / Ela é confiável, inteligente e tem senso de humor.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Se o seu desempenho em nossa empresa é uma boa indicação de como ele / ela atuaria na sua, ele /ela seria uma aquisição extremamente positiva para o seu programa.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
Na minha opinião, ...é diligente, tem iniciativa e invariavelmente entende exatamente sobre o que é cada projeto.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
... consistentemente produz trabalho de alta qualidade em tempo hábil.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
O único ponto fraco que percebi em seu desempenho foi ...
Brugt til at give et negativt aspekt ved evaluering af en kandidat
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Eu acredito que... deve ser considerado à frente de outros candidatos porque ...
Brugt til at anbefale kandidaten på grund af bestemte grunde, en meget positiv måde at evaluere en kandidat på

Reference Brev - Afslutning

... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
... somará positivamente para seu programa. Se eu ainda puder ser útil de qualquer forma, por favor envie um e-mail ou ligue para mim.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
... tem a minha recomendação. Ele / Ela será excelente para o seu programa.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Estou certo que ... continuará a ser muito produtivo(a). Ele / Ela tem a minha mais alta recomendação.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Dou-lhe minha mais alta recomendação, sem reservas. Por favor, ligue-me ou envie-me e-mail caso tenha dúvidas.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Acredito firmemente em suas habilidades excepcionais para ... e recomendo-lhe para esta universidade, onde ele /ela poderá desenvolver e utilizar seus talentos brilhantes.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
É gratificante poder dar-lhe a minha mais alta recomendação. Espero que esta informação possa ser útil.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Eu sinceramente recomendo ... como um candidato promissor, sem reservas.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Raramente recomendo alguém sem reservas. É um prazer fazê-lo no caso de ....
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Eu respeito ... como colega, mas devo dizer, com honestidade, que não posso recomendar-lhe para sua empresa.
Brugt når en ikke føler at kandidaten er passende til jobbet
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Responderei com prazer quaisquer perguntas adicionais que o senhor / a senhora tenha.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
O senhor /A senhora pode entrar em contato comigo por carta / e-mail caso precise de qualquer informação adicional.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev