dansk | Fraser - Ansøgning | Reference Brev

Reference Brev - Åbning

Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Kære Hr.,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Kære Fru.,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Kære Hr./Fru.,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Kære Hr./Fru.,
Formel, når man henvender sig til adskillige mennesker eller en hel afdeling
A quem possa interessar,
Til hvem det vedkommer,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Kære Hr. Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Kære fru. Smith,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn kendt
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Kære Frk. Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn kendt
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Kære Fr. Smith,
Formel, kvindelig aftale, navn kendt, civilstatus ukendt
É com satisfação que forneço referências sobre...
Jeg er begejstret for at være reference for...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
O meu primeiro contato com...foi em..., quando ele entrou para ...
Jeg blev først bekendt med... i..., da han blev en del af...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
... me pediu para escrever uma carta de recomendação para a sua inscrição/ cadidatura em .... . Fico muito satisfeito em fazê-lo.
... har bedt mig skrive et anbefalingsbrev til at ledsage hans ansøgning som... . Jeg er mere end glad for at gøre det.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Foi um prazer ser chefe / supervisor / colega de... desde....
Det har været en fornøjelse at være... chef /tilsynsførende / kollega siden... .
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Fico satisfeito em escrever esta carta de recomendação para ..... Aqui, expresso o meu respeito e apreço por este jovem brilhante, que trouxe notável contribuição ao trabalho do meu grupo.
Jeg er glad for at skrive dette anbefalingsbrev for... . I dette brev vil jeg gerne udtrykke min respekt og anerkendelse af denne kvikke unge person, som bragte et enestående bidrag til arbejdet i min gruppe.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Eu não hesito em escrever uma carta de recomendação para ...
Det er uden tøven at jeg skriver dette anbefalingsbrev for...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
É um prazer escrever uma carta de recomendação para ...
Det er en fornøjelse at skrive et anbefalingsbrev for...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Eu conheço... desde ..., quando ele / ela se matriculou na minha classe / começou a trabalhar em /no /na ....
har kendt... siden... , da han /hun tilmeldte sig min klasse /begyndte at arbejde hos...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
Eu conheço ... por ..., na qualidade de ... em /no /na ....
Jeg har kendt... i... måneder / år i min kapacitet som... hos... .
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
Eu fui chefe / supervisor / colega / professor de ... de... a .... .
Jeg var... chef / tilsynsførende / kollega / lærer fra... til... .
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
... trabalhou para mim em vários projetos como .... . Com base em seu trabalho, vejo...(nome da pessoa)como um dos melhores ... que já tivemos.
... arbejdede for mig på adskillige projekter som..., og baseret på hans /hendes arbejde, vil jeg gerne rangere ham / hende som en af de bedste... vi nogensinde har haft.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om

Reference Brev - Færdigheder

Desde o início da nossa colaboração, percebi que ele / ela é uma pessoa ... .
Siden begyndelse af vores samarbejde har jeg anset ham / hende som en... person.
Brugt til at beskrive et positivt aspekt af kandidatens personlighed
... distinguiu-se por ...
... adskilte sig selv ved at...
Brugt til at forklare de positive hoved egenskaber som kandidaten har demonstreret
O seu maior talento é ...
Hans / hendes største talent er / ligger i...
Brugt til at vise kandidatens hoved styrker
Ele / Ela soluciona problemas criativamente.
Han / hun er en kreativ problemløser.
Brugt til at beskrive en kandidat som beredvilligt accepterer og løser udfordringer
Ele / Ela tem um amplo leque de competências.
Han / hun har et bredt udvalg af færdigheder.
Brugt til at beskrive en kandidat som har alsidige færdigheder
Ele / Ela comunica suas idéias com clareza.
Han / hun kommunikerer sine ideer klart.
Brugt til til beskrive en kandidat med gode kommunikationsevner
Ele / Ela lida bem com responsabilidades.
Han / hun er god til at håndtere ansvar.
Brugt til at beskrive en kandidat som er god til at styre et team / projekt og som arbejder godt under pres
Ele / Ela tem vasto conhecimento em /no /na ...
Han / hun har en omfattende viden om... .
Brugt til at beskrive hvilke færdigheder en kandidat allerede kan tilbyde
Ele entende rapidamente novos conceitos, aceita críticas construtivas e instruções relativas ao seu trabalho.
Han forstår nye koncepter hurtigt og accepterer konstruktiv kritik og instruktion angående sit arbejde.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende
Eu gostaria de mencionar aqui que ... é ... e tem a habilidade de ....
Jeg vil gerne nævne her, at... er... og har evnen til at... .
Brugt til at give specifikke detaljer angående en kandidats evne til at gøre noget
Sua extraordinária capacidade de ... foi inestimável.
Hans / hendes ekstraordinære evne til at... var uvurderlige.
Brugt til at beskrive en kandidats bedste kvalitet
Ele / Ela tem sempre um papel ativo em/ no /na ....
Han / hun har altid en aktiv rolle i... .
Brugt til at beskrive en kandidat der er aktiv og kan lide at være involveret i sit arbejde
Ele / Ela cumpre os prazos para o término dos trabalhos. Quando tem um questionamento ou preocupação a respeito de uma tarefa, ele/ ela fala clara e diretamente, dando voz aos colegas que talvez tenham as mesmas dúvidas mas não se sentem confortáveis para perguntar.
Han / hun færdiggører sit arbejde til tiden. Når han / hun har en bekymring eller et spørgsmål om en opgave, siger han / hun sin mening på en klar og direkt måde, og udtrykker hvad andre måske føler men som ikke kan eller vil sige det.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende

Reference Brev - Arbejdsområder

Enquanto estava conosco, ele / ela ... . Esta responsabilidade envolvia... .
Mens han / hun var hos os han / hun... . Dette ansvar indebar... .
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat har påtaget sig og hvad de hver især indebar
Suas principais responsabilidades eram...
Hans / hendes ansvarområder var...
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat påtog sig
Suas tarefas semanais consistiam em ...
Hans / hendes ugentlige opgaver indebar...
Brugt til at give en liste over ugentlige opgaver som en kandidat påtog sig

Reference Brev - Evaluering

Gostaria de dizer que é um prazer trabalhar com ... . Ele / Ela é confiável, inteligente e tem senso de humor.
Jeg vil gerne sige at det er behageligt at arbejde med..., han / hun er en pålidelig og intelligent person med en god humor.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
Se o seu desempenho em nossa empresa é uma boa indicação de como ele / ela atuaria na sua, ele /ela seria uma aquisição extremamente positiva para o seu programa.
Hvis hans / hendes præstation i vores firma er en god indikation af hvordan han / hun vil præstere i jeres, han / hun vil være et meget positivt aktiv i jeres program.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
Na minha opinião, ...é diligente, tem iniciativa e invariavelmente entende exatamente sobre o que é cada projeto.
Efter min mening,... er en hårdtarbejdende selvstarter som konstant forstår helt præcist hvad et projekt handler om.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
... consistentemente produz trabalho de alta qualidade em tempo hábil.
... producerer konstant arbejde af høj kvalitet på rettidig måde.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
O único ponto fraco que percebi em seu desempenho foi ...
Det eneste område hvor jeg nogensinde har set en svaghed i hans / hendes præstation var...
Brugt til at give et negativt aspekt ved evaluering af en kandidat
Eu acredito que... deve ser considerado à frente de outros candidatos porque ...
Jeg mener... burde blive overvejet før andre kandidater fordi...
Brugt til at anbefale kandidaten på grund af bestemte grunde, en meget positiv måde at evaluere en kandidat på

Reference Brev - Afslutning

... somará positivamente para seu programa. Se eu ainda puder ser útil de qualquer forma, por favor envie um e-mail ou ligue para mim.
... vil være en god tilføjelse til jeres program. Hvis jeg kan være yderligere behjælpelig, venligst e-mail mig eller ring til mig.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
... tem a minha recomendação. Ele / Ela será excelente para o seu programa.
...har min stærke anbefaling. Han / hun vil være en anerkendelse i jeres program.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Estou certo que ... continuará a ser muito produtivo(a). Ele / Ela tem a minha mais alta recomendação.
Jeg er sikker på at... vil fortsætte med at være meget produktiv. Han / hun har min højeste anbefaling.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Dou-lhe minha mais alta recomendação, sem reservas. Por favor, ligue-me ou envie-me e-mail caso tenha dúvidas.
Jeg giver ham / hende min højeste anbefaling uden forbehold. Hvis du har yderligere spørgsmål skal du endelig bare kontakte mig via e-mail eller telefon.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Acredito firmemente em suas habilidades excepcionais para ... e recomendo-lhe para esta universidade, onde ele /ela poderá desenvolver e utilizar seus talentos brilhantes.
Jeg tror fuldt og fast på hans / hendes enestående evner for... og anbefaler stærkt ham / hende til yderligere uddannelse på jeres universitet hvor han / hun kan udvikle sig og bruge sine strålende talenter.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
É gratificante poder dar-lhe a minha mais alta recomendação. Espero que esta informação possa ser útil.
Det er tilfredsstillende at være i stand til at gibe ham / hende min højeste anbefaling. Jeg håber denne information er brugbar.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Eu sinceramente recomendo ... como um candidato promissor, sem reservas.
Det er med stor begrejstring at jeg anbefaler... som en lovende kandidat.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Raramente recomendo alguém sem reservas. É um prazer fazê-lo no caso de ....
Sjældent har jeg været i stand til at anbefale en uden forbehold. Det er en fornøjelse at gøre det i det tilfælde...
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Eu respeito ... como colega, mas devo dizer, com honestidade, que não posso recomendar-lhe para sua empresa.
Jeg respekterer... som en kollega, men hvis jeg skal være helt ærlig, kan jeg ikke anbefale han / hende til jeres virksomhed.
Brugt når en ikke føler at kandidaten er passende til jobbet
Responderei com prazer quaisquer perguntas adicionais que o senhor / a senhora tenha.
Jeg vil hellere end gerne svare på yderligere spørgsmål I måtte have.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
O senhor /A senhora pode entrar em contato comigo por carta / e-mail caso precise de qualquer informação adicional.
Du kan kontakte mig via brev / e-mail hvis du har brug for yderligere information.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev