ungarsk | Fraser - Ansøgning | Reference Brev

Reference Brev - Åbning

Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Tisztelt Uram!
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Tisztelt Hölgyem!
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formel, modtager navn og køn ukendt
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Tisztelt Uraim!
Formel, når man henvender sig til adskillige mennesker eller en hel afdeling
A quem possa interessar,
Tisztelt Hölygem/Uram!
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Tisztelt Smith Úr!
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Formel, kvindelig modtager, gift, navn kendt
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Tisztelt Smith Asszony!
Formel, kvindelig modtager, single, navn kendt
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Tisztelt Smith Asszony
Formel, kvindelig aftale, navn kendt, civilstatus ukendt
É com satisfação que forneço referências sobre...
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
O meu primeiro contato com...foi em..., quando ele entrou para ...
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
... me pediu para escrever uma carta de recomendação para a sua inscrição/ cadidatura em .... . Fico muito satisfeito em fazê-lo.
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Foi um prazer ser chefe / supervisor / colega de... desde....
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Fico satisfeito em escrever esta carta de recomendação para ..... Aqui, expresso o meu respeito e apreço por este jovem brilhante, que trouxe notável contribuição ao trabalho do meu grupo.
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Eu não hesito em escrever uma carta de recomendação para ...
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
É um prazer escrever uma carta de recomendação para ...
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Eu conheço... desde ..., quando ele / ela se matriculou na minha classe / começou a trabalhar em /no /na ....
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
Eu conheço ... por ..., na qualidade de ... em /no /na ....
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
Eu fui chefe / supervisor / colega / professor de ... de... a .... .
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
... trabalhou para mim em vários projetos como .... . Com base em seu trabalho, vejo...(nome da pessoa)como um dos melhores ... que já tivemos.
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om

Reference Brev - Færdigheder

Desde o início da nossa colaboração, percebi que ele / ela é uma pessoa ... .
Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Brugt til at beskrive et positivt aspekt af kandidatens personlighed
... distinguiu-se por ...
...megkülönböztette magát a ...
Brugt til at forklare de positive hoved egenskaber som kandidaten har demonstreret
O seu maior talento é ...
A legnagyobb erőssége a ...
Brugt til at vise kandidatens hoved styrker
Ele / Ela soluciona problemas criativamente.
... kreatív problémamegoldó
Brugt til at beskrive en kandidat som beredvilligt accepterer og løser udfordringer
Ele / Ela tem um amplo leque de competências.
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Brugt til at beskrive en kandidat som har alsidige færdigheder
Ele / Ela comunica suas idéias com clareza.
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
Brugt til til beskrive en kandidat med gode kommunikationsevner
Ele / Ela lida bem com responsabilidades.
Jól kezeli a felelősséget is.
Brugt til at beskrive en kandidat som er god til at styre et team / projekt og som arbejder godt under pres
Ele / Ela tem vasto conhecimento em /no /na ...
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Brugt til at beskrive hvilke færdigheder en kandidat allerede kan tilbyde
Ele entende rapidamente novos conceitos, aceita críticas construtivas e instruções relativas ao seu trabalho.
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende
Eu gostaria de mencionar aqui que ... é ... e tem a habilidade de ....
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Brugt til at give specifikke detaljer angående en kandidats evne til at gøre noget
Sua extraordinária capacidade de ... foi inestimável.
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Brugt til at beskrive en kandidats bedste kvalitet
Ele / Ela tem sempre um papel ativo em/ no /na ....
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Brugt til at beskrive en kandidat der er aktiv og kan lide at være involveret i sit arbejde
Ele / Ela cumpre os prazos para o término dos trabalhos. Quando tem um questionamento ou preocupação a respeito de uma tarefa, ele/ ela fala clara e diretamente, dando voz aos colegas que talvez tenham as mesmas dúvidas mas não se sentem confortáveis para perguntar.
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende

Reference Brev - Arbejdsområder

Enquanto estava conosco, ele / ela ... . Esta responsabilidade envolvia... .
Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat har påtaget sig og hvad de hver især indebar
Suas principais responsabilidades eram...
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat påtog sig
Suas tarefas semanais consistiam em ...
Heti feladatai magába foglalták a ...
Brugt til at give en liste over ugentlige opgaver som en kandidat påtog sig

Reference Brev - Evaluering

Gostaria de dizer que é um prazer trabalhar com ... . Ele / Ela é confiável, inteligente e tem senso de humor.
Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
Se o seu desempenho em nossa empresa é uma boa indicação de como ele / ela atuaria na sua, ele /ela seria uma aquisição extremamente positiva para o seu programa.
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
Na minha opinião, ...é diligente, tem iniciativa e invariavelmente entende exatamente sobre o que é cada projeto.
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
... consistentemente produz trabalho de alta qualidade em tempo hábil.
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
O único ponto fraco que percebi em seu desempenho foi ...
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
Brugt til at give et negativt aspekt ved evaluering af en kandidat
Eu acredito que... deve ser considerado à frente de outros candidatos porque ...
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Brugt til at anbefale kandidaten på grund af bestemte grunde, en meget positiv måde at evaluere en kandidat på

Reference Brev - Afslutning

... somará positivamente para seu programa. Se eu ainda puder ser útil de qualquer forma, por favor envie um e-mail ou ligue para mim.
... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
... tem a minha recomendação. Ele / Ela será excelente para o seu programa.
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Estou certo que ... continuará a ser muito produtivo(a). Ele / Ela tem a minha mais alta recomendação.
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Dou-lhe minha mais alta recomendação, sem reservas. Por favor, ligue-me ou envie-me e-mail caso tenha dúvidas.
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Acredito firmemente em suas habilidades excepcionais para ... e recomendo-lhe para esta universidade, onde ele /ela poderá desenvolver e utilizar seus talentos brilhantes.
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
É gratificante poder dar-lhe a minha mais alta recomendação. Espero que esta informação possa ser útil.
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Eu sinceramente recomendo ... como um candidato promissor, sem reservas.
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Raramente recomendo alguém sem reservas. É um prazer fazê-lo no caso de ....
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Eu respeito ... como colega, mas devo dizer, com honestidade, que não posso recomendar-lhe para sua empresa.
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Brugt når en ikke føler at kandidaten er passende til jobbet
Responderei com prazer quaisquer perguntas adicionais que o senhor / a senhora tenha.
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
O senhor /A senhora pode entrar em contato comigo por carta / e-mail caso precise de qualquer informação adicional.
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Brugt til at afslutte et positivt reference brev