svensk | Fraser - Ansøgning | Reference Brev

Reference Brev - Åbning

Уважаемый...
Bäste herrn,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Уважаемая...
Bästa frun,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Уважаемые...
Bästa herr eller fru,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Уважаемые...
Bästa herrar,
Formel, når man henvender sig til adskillige mennesker eller en hel afdeling
Уважаемые...
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Уважаемый г-н Смидт
Bäste herr Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fru Smith,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn kendt
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fröken Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn kendt
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fru Smith,
Formel, kvindelig aftale, navn kendt, civilstatus ukendt
Для меня честь давать рекомендации ...
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Я познакомился с ... в..., когда он присоединился к...
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
... попросил меня написать рекомендательное письмо для подачи заявления на работу в.... Я с удовольствием сделал это.
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Было одним удовольствием быть начальником/коллегой ... начиная от...
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Я рад написать рекомендательное письмо для.. В этом письме я хотел бы выразить свою благодарность и уважение перед этим талантливым молодым человеком, который внес большой вклад в работу моей команды.
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Я ни минуты не сомневался при написании рекомендательного письма. для...
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Для меня чистое удовольствие писать рекомендательное письмо для
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Я знаю ... с..., когда он/она перешел в мой класс/начал работу в ..
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
Я знаком с... с... в меру моих возможностей как... в...
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
Я был шефом/начальником/колегой/учителем ... с.. по...
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
... работал на меня в различных проектах таких как..., и на основании проделанной им/ей работы я могу оценить его/ее как лучшего сотрудника, какого мы когда-либо имели.
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om

Reference Brev - Færdigheder

С момента начала нашей совместной работы я знаю его/ее как человека...
Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Brugt til at beskrive et positivt aspekt af kandidatens personlighed
... показал себя как...
... utmärkte sig genom att ...
Brugt til at forklare de positive hoved egenskaber som kandidaten har demonstreret
Его/ее главным талантом является...
Hens största talang är / finns inom ...
Brugt til at vise kandidatens hoved styrker
Он/она обладает способностью креативно решать проблемы.
Hen är en kreativ problemlösare.
Brugt til at beskrive en kandidat som beredvilligt accepterer og løser udfordringer
Круг его/ее умений очень широк
Hen har en bred kompetens.
Brugt til at beskrive en kandidat som har alsidige færdigheder
Он/она обладает способностью доступно доносить свои идеи
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Brugt til til beskrive en kandidat med gode kommunikationsevner
Он/она проявил себя ответственным сотрудником
Hen hanterar ansvar väl.
Brugt til at beskrive en kandidat som er god til at styre et team / projekt og som arbejder godt under pres
Он/она хорошо разбирается в...
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Brugt til at beskrive hvilke færdigheder en kandidat allerede kan tilbyde
Он быстро схватывает новое, адекватно принимает здоровую критику и советы относительно его работы.
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende
Я хотел бы также упомянуть, что ... ... и обладает способностью...
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Brugt til at give specifikke detaljer angående en kandidats evne til at gøre noget
Его/ее экстраординарная способность к... была бесценна.
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Brugt til at beskrive en kandidats bedste kvalitet
Он/она всегда принимает активную позицию в...
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Brugt til at beskrive en kandidat der er aktiv og kan lide at være involveret i sit arbejde
Он/она заканчивает свою работу в срок. Когда у нее/него возникают вопросы, опасения относительно порученного задания он/она четко и прямо высказывает это, выражая то, что другие возможно тоже думают, но не могут сказать.
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende

Reference Brev - Arbejdsområder

За время работы у нас он/она... Его/ее обязанности включали...
Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat har påtaget sig og hvad de hver især indebar
Его/ее главными обязанностями было...
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat påtog sig
Его/ее еженедельные задачи включали...
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Brugt til at give en liste over ugentlige opgaver som en kandidat påtog sig

Reference Brev - Evaluering

Должен сказать, было приятно работать с ..., он/она надежный, образованный человек с хорошим чувством юмора.
Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
Если то, как он/она показал себя в нашей компании является для вас хорошим показателем того, насколько хорошо он проявит себя в вашей, он/она должен быть очень подходящей кандидатурой для вашего предприятия.
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
Я считаю... трудолюбивым человеком, привыкшим всего добиваться собственными силами, точно понимающим суть проекта.
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
Постоянно показывает высокое качество работы и умение распределять время.
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
Единственной слабостью..., которую я когда-либо заметил было...
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
Brugt til at give et negativt aspekt ved evaluering af en kandidat
Я полагаю, кандидатура .... должна быть рассмотрена в первую очередь, поскольку...
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Brugt til at anbefale kandidaten på grund af bestemte grunde, en meget positiv måde at evaluere en kandidat på

Reference Brev - Afslutning

... будет отличным дополнением для вашей команды. Если в дальнейшем могу быть вам полезным, пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне.
... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
... заслужил мои наилучшие рекомендации. Она будет настоящей находкой для вашей компании.
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Я уверен, что ... продолжит работать очень эффективно. Он/она заслуживает моих наилучших рекомендаций.
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Без сомнений он/она заслужил мои наилучшие рекомендации. Пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне, если у вас возникнут дальнейшие вопросы.
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Я совершенно уверен в наличии у него/нее больших способностей к... и чрезвычайно рекомендую его/ее для продолжения учебы в вашем университете, где он/она может развить свой потенциал и проявить свой необычайный талант.
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Достаточно сказать, я даю ему/ей свои лучшие рекомендации. Надеюсь, предоставленная мной информация сможет быть полезной.
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Я с удовольствием рекомендую ... как подающего надежды сотрудника
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Мне редко приходилось давать кому-либо рекомендации, не раздумывая. Но в случае... я с удовольствием делаю это.
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Я уважаю... как коллегу, но должен честно сказать, что я бы не рекомендовал вам его/ее кандидатуру для работы в вашей компании.
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Brugt når en ikke føler at kandidaten er passende til jobbet
Я с удовольствием отвечу на любые дополнительные вопросы, которые могут у вас возникнуть.
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
В любое время вы можете связаться со мной по почте / e-mail, если вам потребуется дополнительная информация.
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev