tyrkisk | Fraser - Ansøgning | Reference Brev

Reference Brev - Åbning

Уважаемый...
Sayın Yetkili,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Уважаемая...
Sayın Yetkili,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Уважаемые...
Sayın Yetkili,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Уважаемые...
Sayın Yetkililer,
Formel, når man henvender sig til adskillige mennesker eller en hel afdeling
Уважаемые...
Yetkili makama,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Уважаемый г-н Смидт
Sayın Ahmet Bey,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Уважаемая г-жа Смидт
Sayın Ayşe Hanım,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn kendt
Уважаемая г-жа Смидт
Sayın Dilek Hanım,
Formel, kvindelig modtager, single, navn kendt
Уважаемая г-жа Смидт
Sayın Lale Hanım,
Formel, kvindelig aftale, navn kendt, civilstatus ukendt
Для меня честь давать рекомендации ...
... için referans olmak benim için büyük bir mutluluk.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Я познакомился с ... в..., когда он присоединился к...
... ile ilk kez ...'ya katıldığında ...'da çalıştım.
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
... попросил меня написать рекомендательное письмо для подачи заявления на работу в.... Я с удовольствием сделал это.
... benden ... için olan başvurusuna binayen bir tavsiye mektubu yazmamı rica etti. Bunu yapmaktan da son derece memnunum.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Было одним удовольствием быть начальником/коллегой ... начиная от...
...'den beri ...'ın patronu / yöneticisi / iş arkadaşı olmak çok büyük bir zevkti.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Я рад написать рекомендательное письмо для.. В этом письме я хотел бы выразить свою благодарность и уважение перед этим талантливым молодым человеком, который внес большой вклад в работу моей команды.
... için bu tavsiye mektubunu yazmaktan son derece mutluyum. Bu parlak genç insanın çalışmasına olan saygımı ve minnettarlığımı, grubuma yaptığı önemli katkıları belirtmek isterim bu mektupta.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Я ни минуты не сомневался при написании рекомендательного письма. для...
... için bu tavsiye mektubunu yazarken hiçbir tereddütüm olmadığını belirtmek isterim.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Для меня чистое удовольствие писать рекомендательное письмо для
... için bu tavsiye mektubunu yazmak benim için bir zevk.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Я знаю ... с..., когда он/она перешел в мой класс/начал работу в ..
...'u ...'den beri tanıyorum ki o dönemde dersime kaydolmuştu / ...'de çalışmaya başlamıştı.
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
Я знаком с... с... в меру моих возможностей как... в...
...'ı ... süredir ...'da ... olarak tanıyorum.
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
Я был шефом/начальником/колегой/учителем ... с.. по...
...'nın ...'de ...'a kadar patronu / yöneticisi / iş arkadaşı / öğretmeni idim.
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
... работал на меня в различных проектах таких как..., и на основании проделанной им/ей работы я могу оценить его/ее как лучшего сотрудника, какого мы когда-либо имели.
... , ... olarak birçok projede benim için çalıştı, çalışmalarına bakıldığında ise onu sahip olduğumuz en iyi ... olarak değerlendirirdim.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om

Reference Brev - Færdigheder

С момента начала нашей совместной работы я знаю его/ее как человека...
Birlikte çalışmaya başlamamızın ilk gününden beri onu ... bir insan olarak bilirim.
Brugt til at beskrive et positivt aspekt af kandidatens personlighed
... показал себя как...
... kendisini ... özelliğiyle diğerlerinden hep ayırdı.
Brugt til at forklare de positive hoved egenskaber som kandidaten har demonstreret
Его/ее главным талантом является...
Onun en büyük yeteneği ... altında yatar.
Brugt til at vise kandidatens hoved styrker
Он/она обладает способностью креативно решать проблемы.
O son derece yaratıcı bir problem çözücüdür.
Brugt til at beskrive en kandidat som beredvilligt accepterer og løser udfordringer
Круг его/ее умений очень широк
Onun son derece yüksek aralıkta becerileri bulunmakta.
Brugt til at beskrive en kandidat som har alsidige færdigheder
Он/она обладает способностью доступно доносить свои идеи
O fikirlerini net bir şekilde ifade eder veya aktarır.
Brugt til til beskrive en kandidat med gode kommunikationsevner
Он/она проявил себя ответственным сотрудником
O sorumluluklarla çok iyi başa çıkar.
Brugt til at beskrive en kandidat som er god til at styre et team / projekt og som arbejder godt under pres
Он/она хорошо разбирается в...
... konusunda engin / geniş bir bilgi dağarcığı var.
Brugt til at beskrive hvilke færdigheder en kandidat allerede kan tilbyde
Он быстро схватывает новое, адекватно принимает здоровую критику и советы относительно его работы.
Yeni konseptleri çok çabuk kavrar ve yapıcı eleştirilere / yönlendirmelere her zaman açıktır.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende
Я хотел бы также упомянуть, что ... ... и обладает способностью...
Burada hemen bahsetmek isterim ki ..., ... yapma yeteneğine sahiptir.
Brugt til at give specifikke detaljer angående en kandidats evne til at gøre noget
Его/ее экстраординарная способность к... была бесценна.
... onun sıradışı özelliğidir.
Brugt til at beskrive en kandidats bedste kvalitet
Он/она всегда принимает активную позицию в...
O ...'da her zaman aktif rol alır.
Brugt til at beskrive en kandidat der er aktiv og kan lide at være involveret i sit arbejde
Он/она заканчивает свою работу в срок. Когда у нее/него возникают вопросы, опасения относительно порученного задания он/она четко и прямо высказывает это, выражая то, что другие возможно тоже думают, но не могут сказать.
İşini her zaman planlanan zamana göre bitirir. Bir sorun olduğunda fikirlerini / sorularını açıkça ortaya koyar ve başkalarının hissedip de dile getirmedikleri sorunları direkt olarak dile getirir.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende

Reference Brev - Arbejdsområder

За время работы у нас он/она... Его/ее обязанности включали...
Bizimle çalışırken o ... yaptı. Bu ... gibi sorumlulukları içeriyordu.
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat har påtaget sig og hvad de hver især indebar
Его/ее главными обязанностями было...
... onun ana sorumlulukları arasındaydı.
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat påtog sig
Его/ее еженедельные задачи включали...
... onun haftalık görevleri arasındaydı.
Brugt til at give en liste over ugentlige opgaver som en kandidat påtog sig

Reference Brev - Evaluering

Должен сказать, было приятно работать с ..., он/она надежный, образованный человек с хорошим чувством юмора.
Şunu söylemek istiyorum ki ... ile birlikte çalışmak oldukça memnun edicidir, iyi bir espri anlayışıyla o zeki ve güvenilir bir insandır.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
Если то, как он/она показал себя в нашей компании является для вас хорошим показателем того, насколько хорошо он проявит себя в вашей, он/она должен быть очень подходящей кандидатурой для вашего предприятия.
Bizim şirketimizdeki performansı sizin için iyi bir belirteç olacaktır ve sizin için o pahabiçilmez bir değer olacaktır.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
Я считаю... трудолюбивым человеком, привыкшим всего добиваться собственными силами, точно понимающим суть проекта.
Bence ..., çalışkan ve işlere kendi kendine başlayan ve bir projenin tam olarak ne istediğini bilen biri.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
Постоянно показывает высокое качество работы и умение распределять время.
... zaman kısıtlaması olan işlerde sürekli olarak yüksek kaliteli işler üretir.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
Единственной слабостью..., которую я когда-либо заметил было...
Performansındaki tek zayıf nokta ...
Brugt til at give et negativt aspekt ved evaluering af en kandidat
Я полагаю, кандидатура .... должна быть рассмотрена в первую очередь, поскольку...
İnanıyorum ki ...diğer adaylardan bir adım önde değerlendirilmelidir çünkü ...
Brugt til at anbefale kandidaten på grund af bestemte grunde, en meget positiv måde at evaluere en kandidat på

Reference Brev - Afslutning

... будет отличным дополнением для вашей команды. Если в дальнейшем могу быть вам полезным, пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне.
... programınız için harika bir ilave olacak. Eğer daha fazla yardımım dokunacaksa, bana e-posta veya telefonla yoluyla ulaşabilirsiniz.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
... заслужил мои наилучшие рекомендации. Она будет настоящей находкой для вашей компании.
...'yu son derece güçlü bir şekilde tavsiye ediyorum. Programınıza çok yararlı olacak.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Я уверен, что ... продолжит работать очень эффективно. Он/она заслуживает моих наилучших рекомендаций.
...'nun son derece üretken olarak çalışmaya devam edeceğinden eminim. Tüm kalbimle onu tavsiye ediyorum.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Без сомнений он/она заслужил мои наилучшие рекомендации. Пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне, если у вас возникнут дальнейшие вопросы.
Tüm yüreğimle tavsiye ediyorum onu. Daha fazla sorunuz olursa lütfen bana telefon ya da e-posta yoluyla ulaşın.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Я совершенно уверен в наличии у него/нее больших способностей к... и чрезвычайно рекомендую его/ее для продолжения учебы в вашем университете, где он/она может развить свой потенциал и проявить свой необычайный талант.
Onun muhteşem yeteneklerine tüm kalbimle güveniyor ve onu ... için üniversitenizde bir üst öğrenim görmesi amacıyla tavsiye ediyorum.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Достаточно сказать, я даю ему/ей свои лучшие рекомендации. Надеюсь, предоставленная мной информация сможет быть полезной.
Onu size tavsiye edebilmek bile son derece tatmin edici. Umarım bu bilgiler yardımcı olur.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Я с удовольствием рекомендую ... как подающего надежды сотрудника
Son derece parlak bir aday olarak ...'u heyecanla tavsiye ediyorum size.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Мне редко приходилось давать кому-либо рекомендации, не раздумывая. Но в случае... я с удовольствием делаю это.
Çok nadir içimden gelerek birisi için tavsiye mektubu yazabiliyorum. ... için bunu yapmak benim için büyük bir zevk.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Я уважаю... как коллегу, но должен честно сказать, что я бы не рекомендовал вам его/ее кандидатуру для работы в вашей компании.
...'e iş arkadaşı olarak saygı duyuyorum ancak dürüst olmak gerekirse onu sizin şirketiniz için öneremeyeceğim.
Brugt når en ikke føler at kandidaten er passende til jobbet
Я с удовольствием отвечу на любые дополнительные вопросы, которые могут у вас возникнуть.
Sorularınız olursa memnuniyetle cevaplamaya hazırım.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
В любое время вы можете связаться со мной по почте / e-mail, если вам потребуется дополнительная информация.
Sorularınız olursa memnuniyetle e-posta veya mektup yoluyla cevaplamaya hazırım.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev