ungarsk | Fraser - Ansøgning | Reference Brev

Reference Brev - Åbning

Уважаемый...
Tisztelt Uram!
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Уважаемая...
Tisztelt Hölgyem!
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Уважаемые...
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formel, modtager navn og køn ukendt
Уважаемые...
Tisztelt Uraim!
Formel, når man henvender sig til adskillige mennesker eller en hel afdeling
Уважаемые...
Tisztelt Hölygem/Uram!
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Уважаемый г-н Смидт
Tisztelt Smith Úr!
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Уважаемая г-жа Смидт
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Formel, kvindelig modtager, gift, navn kendt
Уважаемая г-жа Смидт
Tisztelt Smith Asszony!
Formel, kvindelig modtager, single, navn kendt
Уважаемая г-жа Смидт
Tisztelt Smith Asszony
Formel, kvindelig aftale, navn kendt, civilstatus ukendt
Для меня честь давать рекомендации ...
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Я познакомился с ... в..., когда он присоединился к...
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
... попросил меня написать рекомендательное письмо для подачи заявления на работу в.... Я с удовольствием сделал это.
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Было одним удовольствием быть начальником/коллегой ... начиная от...
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Я рад написать рекомендательное письмо для.. В этом письме я хотел бы выразить свою благодарность и уважение перед этим талантливым молодым человеком, который внес большой вклад в работу моей команды.
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Я ни минуты не сомневался при написании рекомендательного письма. для...
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Для меня чистое удовольствие писать рекомендательное письмо для
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Я знаю ... с..., когда он/она перешел в мой класс/начал работу в ..
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
Я знаком с... с... в меру моих возможностей как... в...
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
Я был шефом/начальником/колегой/учителем ... с.. по...
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
... работал на меня в различных проектах таких как..., и на основании проделанной им/ей работы я могу оценить его/ее как лучшего сотрудника, какого мы когда-либо имели.
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om

Reference Brev - Færdigheder

С момента начала нашей совместной работы я знаю его/ее как человека...
Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Brugt til at beskrive et positivt aspekt af kandidatens personlighed
... показал себя как...
...megkülönböztette magát a ...
Brugt til at forklare de positive hoved egenskaber som kandidaten har demonstreret
Его/ее главным талантом является...
A legnagyobb erőssége a ...
Brugt til at vise kandidatens hoved styrker
Он/она обладает способностью креативно решать проблемы.
... kreatív problémamegoldó
Brugt til at beskrive en kandidat som beredvilligt accepterer og løser udfordringer
Круг его/ее умений очень широк
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Brugt til at beskrive en kandidat som har alsidige færdigheder
Он/она обладает способностью доступно доносить свои идеи
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
Brugt til til beskrive en kandidat med gode kommunikationsevner
Он/она проявил себя ответственным сотрудником
Jól kezeli a felelősséget is.
Brugt til at beskrive en kandidat som er god til at styre et team / projekt og som arbejder godt under pres
Он/она хорошо разбирается в...
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Brugt til at beskrive hvilke færdigheder en kandidat allerede kan tilbyde
Он быстро схватывает новое, адекватно принимает здоровую критику и советы относительно его работы.
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende
Я хотел бы также упомянуть, что ... ... и обладает способностью...
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Brugt til at give specifikke detaljer angående en kandidats evne til at gøre noget
Его/ее экстраординарная способность к... была бесценна.
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Brugt til at beskrive en kandidats bedste kvalitet
Он/она всегда принимает активную позицию в...
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Brugt til at beskrive en kandidat der er aktiv og kan lide at være involveret i sit arbejde
Он/она заканчивает свою работу в срок. Когда у нее/него возникают вопросы, опасения относительно порученного задания он/она четко и прямо высказывает это, выражая то, что другие возможно тоже думают, но не могут сказать.
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende

Reference Brev - Arbejdsområder

За время работы у нас он/она... Его/ее обязанности включали...
Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat har påtaget sig og hvad de hver især indebar
Его/ее главными обязанностями было...
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat påtog sig
Его/ее еженедельные задачи включали...
Heti feladatai magába foglalták a ...
Brugt til at give en liste over ugentlige opgaver som en kandidat påtog sig

Reference Brev - Evaluering

Должен сказать, было приятно работать с ..., он/она надежный, образованный человек с хорошим чувством юмора.
Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
Если то, как он/она показал себя в нашей компании является для вас хорошим показателем того, насколько хорошо он проявит себя в вашей, он/она должен быть очень подходящей кандидатурой для вашего предприятия.
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
Я считаю... трудолюбивым человеком, привыкшим всего добиваться собственными силами, точно понимающим суть проекта.
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
Постоянно показывает высокое качество работы и умение распределять время.
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
Единственной слабостью..., которую я когда-либо заметил было...
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
Brugt til at give et negativt aspekt ved evaluering af en kandidat
Я полагаю, кандидатура .... должна быть рассмотрена в первую очередь, поскольку...
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Brugt til at anbefale kandidaten på grund af bestemte grunde, en meget positiv måde at evaluere en kandidat på

Reference Brev - Afslutning

... будет отличным дополнением для вашей команды. Если в дальнейшем могу быть вам полезным, пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне.
... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
... заслужил мои наилучшие рекомендации. Она будет настоящей находкой для вашей компании.
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Я уверен, что ... продолжит работать очень эффективно. Он/она заслуживает моих наилучших рекомендаций.
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Без сомнений он/она заслужил мои наилучшие рекомендации. Пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне, если у вас возникнут дальнейшие вопросы.
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Я совершенно уверен в наличии у него/нее больших способностей к... и чрезвычайно рекомендую его/ее для продолжения учебы в вашем университете, где он/она может развить свой потенциал и проявить свой необычайный талант.
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Достаточно сказать, я даю ему/ей свои лучшие рекомендации. Надеюсь, предоставленная мной информация сможет быть полезной.
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Я с удовольствием рекомендую ... как подающего надежды сотрудника
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Мне редко приходилось давать кому-либо рекомендации, не раздумывая. Но в случае... я с удовольствием делаю это.
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Я уважаю... как коллегу, но должен честно сказать, что я бы не рекомендовал вам его/ее кандидатуру для работы в вашей компании.
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Brugt når en ikke føler at kandidaten er passende til jobbet
Я с удовольствием отвечу на любые дополнительные вопросы, которые могут у вас возникнуть.
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
В любое время вы можете связаться со мной по почте / e-mail, если вам потребуется дополнительная информация.
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Brugt til at afslutte et positivt reference brev