dansk | Fraser - Ansøgning | Reference Brev

Reference Brev - Åbning

Distinguido Señor:
Kære Hr.,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Distinguida Señora:
Kære Fru.,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Distinguidos Señores:
Kære Hr./Fru.,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Apreciados Señores:
Kære Hr./Fru.,
Formel, når man henvender sig til adskillige mennesker eller en hel afdeling
A quien pueda interesar
Til hvem det vedkommer,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Apreciado Sr. Pérez:
Kære Hr. Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Apreciada Sra. Pérez:
Kære fru. Smith,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn kendt
Apreciada Srta. Pérez:
Kære Frk. Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn kendt
Apreciada Sra. Pérez:
Kære Fr. Smith,
Formel, kvindelig aftale, navn kendt, civilstatus ukendt
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Jeg er begejstret for at være reference for...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Jeg blev først bekendt med... i..., da han blev en del af...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
... har bedt mig skrive et anbefalingsbrev til at ledsage hans ansøgning som... . Jeg er mere end glad for at gøre det.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
Det har været en fornøjelse at være... chef /tilsynsførende / kollega siden... .
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Jeg er glad for at skrive dette anbefalingsbrev for... . I dette brev vil jeg gerne udtrykke min respekt og anerkendelse af denne kvikke unge person, som bragte et enestående bidrag til arbejdet i min gruppe.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Puedo recomendar abiertamente a X...
Det er uden tøven at jeg skriver dette anbefalingsbrev for...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
Det er en fornøjelse at skrive et anbefalingsbrev for...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
har kendt... siden... , da han /hun tilmeldte sig min klasse /begyndte at arbejde hos...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
Jeg har kendt... i... måneder / år i min kapacitet som... hos... .
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Jeg var... chef / tilsynsførende / kollega / lærer fra... til... .
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
... arbejdede for mig på adskillige projekter som..., og baseret på hans /hendes arbejde, vil jeg gerne rangere ham / hende som en af de bedste... vi nogensinde har haft.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om

Reference Brev - Færdigheder

Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Siden begyndelse af vores samarbejde har jeg anset ham / hende som en... person.
Brugt til at beskrive et positivt aspekt af kandidatens personlighed
X se distinguió por su...
... adskilte sig selv ved at...
Brugt til at forklare de positive hoved egenskaber som kandidaten har demonstreret
Su más considerable talento es...
Hans / hendes største talent er / ligger i...
Brugt til at vise kandidatens hoved styrker
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
Han / hun er en kreativ problemløser.
Brugt til at beskrive en kandidat som beredvilligt accepterer og løser udfordringer
Tiene una amplia gama de habilidades.
Han / hun har et bredt udvalg af færdigheder.
Brugt til at beskrive en kandidat som har alsidige færdigheder
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
Han / hun kommunikerer sine ideer klart.
Brugt til til beskrive en kandidat med gode kommunikationsevner
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
Han / hun er god til at håndtere ansvar.
Brugt til at beskrive en kandidat som er god til at styre et team / projekt og som arbejder godt under pres
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
Han / hun har en omfattende viden om... .
Brugt til at beskrive hvilke færdigheder en kandidat allerede kan tilbyde
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Han forstår nye koncepter hurtigt og accepterer konstruktiv kritik og instruktion angående sit arbejde.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Jeg vil gerne nævne her, at... er... og har evnen til at... .
Brugt til at give specifikke detaljer angående en kandidats evne til at gøre noget
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
Hans / hendes ekstraordinære evne til at... var uvurderlige.
Brugt til at beskrive en kandidats bedste kvalitet
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
Han / hun har altid en aktiv rolle i... .
Brugt til at beskrive en kandidat der er aktiv og kan lide at være involveret i sit arbejde
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
Han / hun færdiggører sit arbejde til tiden. Når han / hun har en bekymring eller et spørgsmål om en opgave, siger han / hun sin mening på en klar og direkt måde, og udtrykker hvad andre måske føler men som ikke kan eller vil sige det.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende

Reference Brev - Arbejdsområder

Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
Mens han / hun var hos os han / hun... . Dette ansvar indebar... .
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat har påtaget sig og hvad de hver især indebar
Sus principales responsabilidades fueron...
Hans / hendes ansvarområder var...
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat påtog sig
Sus tareas diarias involucraban...
Hans / hendes ugentlige opgaver indebar...
Brugt til at give en liste over ugentlige opgaver som en kandidat påtog sig

Reference Brev - Evaluering

Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Jeg vil gerne sige at det er behageligt at arbejde med..., han / hun er en pålidelig og intelligent person med en god humor.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Hvis hans / hendes præstation i vores firma er en god indikation af hvordan han / hun vil præstere i jeres, han / hun vil være et meget positivt aktiv i jeres program.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Efter min mening,... er en hårdtarbejdende selvstarter som konstant forstår helt præcist hvad et projekt handler om.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
... producerer konstant arbejde af høj kvalitet på rettidig måde.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Det eneste område hvor jeg nogensinde har set en svaghed i hans / hendes præstation var...
Brugt til at give et negativt aspekt ved evaluering af en kandidat
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Jeg mener... burde blive overvejet før andre kandidater fordi...
Brugt til at anbefale kandidaten på grund af bestemte grunde, en meget positiv måde at evaluere en kandidat på

Reference Brev - Afslutning

X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
... vil være en god tilføjelse til jeres program. Hvis jeg kan være yderligere behjælpelig, venligst e-mail mig eller ring til mig.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
...har min stærke anbefaling. Han / hun vil være en anerkendelse i jeres program.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Jeg er sikker på at... vil fortsætte med at være meget produktiv. Han / hun har min højeste anbefaling.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Jeg giver ham / hende min højeste anbefaling uden forbehold. Hvis du har yderligere spørgsmål skal du endelig bare kontakte mig via e-mail eller telefon.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Jeg tror fuldt og fast på hans / hendes enestående evner for... og anbefaler stærkt ham / hende til yderligere uddannelse på jeres universitet hvor han / hun kan udvikle sig og bruge sine strålende talenter.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
Det er tilfredsstillende at være i stand til at gibe ham / hende min højeste anbefaling. Jeg håber denne information er brugbar.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Det er med stor begrejstring at jeg anbefaler... som en lovende kandidat.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Sjældent har jeg været i stand til at anbefale en uden forbehold. Det er en fornøjelse at gøre det i det tilfælde...
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Jeg respekterer... som en kollega, men hvis jeg skal være helt ærlig, kan jeg ikke anbefale han / hende til jeres virksomhed.
Brugt når en ikke føler at kandidaten er passende til jobbet
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Jeg vil hellere end gerne svare på yderligere spørgsmål I måtte have.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Du kan kontakte mig via brev / e-mail hvis du har brug for yderligere information.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev